Sylabusy. Opisy przedmiotów

Sinologia, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka obcego

 

 

30

30

ZO

2

Podstawy językoznawstwa ogólnego

30

 

 

30

E

3

Wstęp do nauki o kulturze

30

 

 

30

E

3

Metody badań etnograficznych i jakościowych

 

30

 

30

ZO

2

Podstawy ekonomii

 

30

 

30

ZO

2

Wstęp do sinologii

 

30

 

30

ZO

2

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

6

Pismo chińskie

 

 

30

30

ZO

2

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

90

90

ZO

6

Fonetyka języka chińskiego

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 1

60

90

270

420

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka obcego

 

 

30

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

 

Z

0

Antropologia kulturowa

30

 

 

30

E

3

Historia Chin

30

 

 

30

E

3

Filozofia i religie Chin/ Sztuka i estetyka Chin

 

30

 

30

ZO

2

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

90

90

E

7

Pismo chińskie

 

 

30

30

E

3

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

90

90

ZO

7

Gramatyka języka chińskiego

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

60

30

300

390

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka obcego

 

 

30

30

E

3

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Wstęp do literaturoznawstwa

30

 

 

30

ZO

3

Wprowadzenie do antropologii Azji

30

 

 

30

ZO

2

Elementy prawa chińskiego/ Prawo międzynarodowe publiczne

 

30

 

30

ZO

2

Przedmioty fakultatywne

 

90

 

90

ZO

6

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

60

60

ZO

4

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

60

60

ZO

4

Kompozycja tekstów w języku chińskim

 

 

30

30

ZO

2

Lektura chińskich tekstów literackich

 

 

30

30

ZO

2

Multimedia – praca z chińskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 3

60

120

270

450

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Otoczenie kulturowe w biznesie

 

30

 

30

ZO

2

Wybrane problemy z kultury Chin

30

 

 

30

E

3

Krajoznawstwo chińskie/ Ekologia kulturowa

 

30

 

30

ZO

2

Przedmioty fakultatywne

 

90

 

90

ZO

6

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

60

60

ZO

5

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

60

60

ZO

4

Lektura chińskich tekstów literackich

 

 

30

30

ZO

2

Lektura chińskich tekstów prasowych

 

 

30

30

ZO

2

Multimedia – praca z chińskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 4

60

150

210

420

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Literatura Chin

 

30

 

 

30

ZO

2

Gospodarka Chin/ Chiny w relacjach politycznych

 

30

 

 

30

ZO

2

Przedmioty fakultatywne

 

60

 

 

60

ZO

4

Seminarium dyplomowe

 

 

 

30

30

Z

9

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

60

 

60

ZO

4

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

60

 

60

ZO

4

Warsztaty translatorskie

 

 

60

 

60

ZO

3

Język chiński biznesowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 5

0

120

210

30

360

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Seminarium dyplomowe

 

 

 

30

30

Z

9

Podstawowy kurs języka chińskiego

 

 

60

 

60

E

5

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu

 

 

60

 

60

ZO

4

Warsztaty translatorskie

 

 

60

 

60

ZO

4

Język chiński biznesowy

 

 

30

 

30

E

3

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

3

Razem semestr 6

30

0

210

30

270

 

30

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2022 - 12:58; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Wrzesień 2022 - 09:35; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Studia wschodnie, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenie 2022-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

14

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

210

210

ZO

14

Historia Rosji

30

 

 

30

E

3

Realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji

 

30

 

30

ZO

2

Wstęp do badań nad cywilizacjami Azji Wschodniej

30

 

 

30

ZO

2

Geografia społeczno-gospodarcza

30

 

 

30

E

3

Podstawy językoznawstwa ogólnego

15

 

 

15

ZO

1

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

30

 

 

30

ZO

2

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 1 (gr. zaawansowana)

165

30

150

345

 

30

Razem semestr 1 (gr. początkująca)

165

30

210

405

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

120

120

Z, E

11

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

150

150

Z, E

11

Kultura rosyjska: wybrane zagadnienia

30

 

 

30

ZO

3

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Praktyczna nauka języka chińskiego — znaki

 

 

30

30

ZO

ZO

2

Praktyczna nauka języka japońskiego — znaki

Historia Chin

30

 

 

30

ZO

ZO

2

Historia Japonii

Podstawy nauki o organizacji

 

30

 

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

30

 

30

ZO

2

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Razem semestr 2 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 2 (gr. początkująca)

90

90

60

60

270

300

420

450

 

30

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

10

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

150

150

ZO

10

Kultura rosyjska: wybrane zagadnienia

 

30

 

30

E

4

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Religie i systemy filozoficzne Wschodu

20

 

 

20

ZO

3

Otoczenie kulturowe w biznesie

 

30

 

30

E

3

Korespondencja biznesowa w języku angielskim

 

 

30

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

30

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Razem semestr 3 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 3 (gr. początkująca)

20

20

90

90

300

300

410

410

 

30

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

120

120

Z, E

9

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

120

120

Z, E

9

Gospodarka rosyjska

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Wybrane problemy z kultury Chin

30

 

 

30

E

3

Wybrane problemy z kultury Japonii

Religie i systemy filozoficzne Wschodu

20

 

 

20

E

3

Sztuka wystąpień publicznych

 

 

15

15

ZO

1

Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim

 

 

30

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

60

 

60

ZO

4

Razem semestr 4 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 4 (gr. początkująca)

80

80

60

60

255

255

395

395

 

30

30

 

 

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

60

 

60

ZO

4

Praktyczna nauka języka japońskiego

Elementy prawa handlowego

30

 

 

 

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

60

 

 

60

ZO

4

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

10

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

 

Z

3

Razem semestr 5 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 5 (gr. początkująca)

30

30

60

60

150

150

30

30

270

270

 

29

29

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka japońskiego

Gospodarka chińska

30

 

 

 

30

ZO

2

Gospodarka japońska

Fakultety kierunkowe

 

30

 

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

17

Razem semestr 6 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 6 (gr. początkująca)

30

30

30

30

120

120

30

30

210

210

 

31

31

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2022 - 12:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 14:13; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Filologia rosyjska, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Historia Rosji

30

 

 

30

E

3

Literatura powszechna

 

 

30

30

ZO

3

Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego

 

 

15

15

ZO

1

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

13

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa początkująca)

 

 

210

210

ZO

13

Fonetyka praktyczna

 

 

15

15

Z

1

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

(język angielski)

(język niemiecki)

 

 

30

30

ZO

2

Wstęp do językoznawstwa

30

 

 

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

15

 

30

45

ZO, Z

3

Wstęp do literaturoznawstwa

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 1 (grupa zaawansowana)

105

 

270

375

 

30

Razem semestr 1 (grupa początkująca)

105

 

330

435

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Psychologiczne aspekty komunikacji językowej

30

 

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

180

180

Z, E

11

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

(język angielski)

(język niemiecki)

 

 

30

30

Z, E

3

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

30

 

30

60

E, Z

6

Historia literatury rosyjskiej

30

 

30

60

E, Z

5

Kultura rosyjska

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 2

120

0

300

420

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Wychowani fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

110

110

ZO

8

Rosyjski język biznesu

 

 

30

30

ZO

2

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

(język angielski)

(język niemiecki) 

 

 

30

30

Z, ZO

3

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

30

 

30

60

E, Z

4

Język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego

30

 

 

30

E

2

Historia literatury rosyjskiej

26

 

30

56

E, Z

5

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Metodyka nauczania języka rosyjskiego na kursach  językowych

 

 

30

30

E

2

Podstawy psychologii i pedagogiki

 

 

15

15

ZO

1

Andragogika

 

 

15

15

ZO

1

Specjalność: literacko-kulturystyczna   

Teoria literatury

20

 

 

20

ZO

2

Sztuka interpretacji

 

30

 

30

ZO

3

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Podstawy translatorki

 

 

30

30

E

3

Analiza lingwistyczna tekstu

 

 

15

15

ZO

1

Razem semestr 3 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

136

0

320

456

 

30

Razem semestr 3 (sp. literacko-kulturalna)

116

30

260

406

 

30

Razem semestr 3 (sp. translatoryka i język biznesu)

116

0

305

421

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Technologia informacyjna

 

 

15

15

Z

1

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

90

Z, E

5

Rosyjski język biznesu

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

30

 

30

60

E, Z

4

Historia literatury rosyjskiej

24

 

30

54

E, Z

4

Rosyjska filozofia i myśl społeczna

30

 

 

30

E

3

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Akwizycja i strategie przyswajania języka

 

 

30

30

ZO

2

Nauczanie języka rosyjskiego w branży turystyczno-przewodnickiej

 

 

30

30

ZO

4

Nauczanie języka rosyjskiego w sektorze logistyka i spedycja

 

 

30

30

ZO

4

Warsztaty pragmalingwistyczne

 

 

15

15

Z

1

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Pamięć kulturowa

 

30

 

30

ZO

2

Kino radzieckie i rosyjskie

30

 

 

30

ZO

4

Współczesny teatr w Rosji

30

 

 

30

ZO

3

Ukryte sensy tekstów

 

 

20

20

ZO

2

Warsztaty kreatywnego pisania

Antropologia rosyjskiej codzienności

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Organizacja i technika pracy tłumacza przysięgłego

 

 

10

10

Z

1

Dyskursy we współczesnej komunikacji rosyjskiej

    20 20 ZO 2

Realia społeczno-gospodarcze współczesnej Rosji

 

 

20

20

ZO

2

Przekład dokumentacji biznesowej

 

 

20

20

ZO

2

Przekład tekstów technicznych

 

 

15

15

ZO

2

Przekład tekstów z zakresu turystyki i hotelarstwa

 

 

15

15

ZO

2

Razem semestr 4 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

84

0

290

374

 

30

Razem semestr 4 (sp. literacko-kulturalna)

144

30

215

389

 

30

Razem semestr 4 (sp. translatoryka i język biznesu)

84

0

275

359

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

5

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

 

90

ZO

5

Podstawy gramatyki porównawczej

 

 

20

 

20

ZO

5

Komunikacja międzykulturowa

30

 

 

 

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej

26

 

30

 

56

E,Z

5

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Nauczanie języka rosyjskiego w branży kosmetyczno-medycznej

 

 

30

 

30

ZO

4

Nauczanie języka rosyjskiego w branży zarządzanie i marketing

 

 

30

 

30

ZO

4

Nauczanie języka rosyjskiego w branży modowo-odzieżowej

 

 

30

 

30

ZO

3

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Fantastyka rosyjska

30

 

 

 

30

ZO

3

Kurs specjalistyczny: Ezoteryzm w Rosji

 

 

30

 

30

ZO

4

Kurs specjalistyczny: Rosyjska kultura na emigracji

Kurs specjalistyczny: Rosyjska literatura dla dzieci i młodzieży

Marketing kultury

 

 

20

 

20

ZO

4

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Podstawy przekładu tekstów naukowych

 

 

20

 

20

ZO

3

Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione

 

 

20

 

20

ZO

3

Przekład ustny konsekutywny

 

 

30

 

30

ZO

3

Przekład artystyczny

 

 

15

 

15

ZO

2

Razem semestr 5 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

56

 

230

30

316

 

30

Razem semestr 5 (sp. literacko-kulturalna)

86

 

190

30

306

 

30

Razem semestr 5 (sp. translatoryka i język biznesu)

56

 

225

30

311

 

30

 

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

13

Integracja kultur – projekt studencki do realizacji w trakcie cyklu studiów

 

 

10

 

10

Z

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

60

 

60

Z,E

5

Historia literatury rosyjskiej

 

 

15

 

15

ZO

1

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Warsztaty metodyczne

 

 

15

 

15

ZO

4

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Warsztaty autoprezentacji

 

 

15

 

15

ZO

2

Zarządzanie zespołem

 

 

15

 

15

ZO

2

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Przekład ustny środowiskowy

 

 

20

 

20

ZO

2

Przekład tekstów prasowych

 

 

20

 

20

ZO

2

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Razem semestr 6 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

0

0

100

30

130

 

30

Razem semestr 6 (sp. literacko-kulturalna)

0

0

135

30

165

 

30

Razem semestr 6 (sp. translatoryka i język biznesu)

0

0

145

30

175

 

30

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2022 - 12:32; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Grudzień 2022 - 11:06; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Filologia rosyjska, II stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2024

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

4

Kierunki i metodologie badań w językoznawstwie

30

 

 

 

30

E

4

Kierunki i metodologie badań w literaturoznawstwie

30

 

 

 

30

E

4

Socjolingwistyka

30

 

 

 

30

E

4

Najnowsza literatura rosyjska

30

 

 

 

30

E

4

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

 

90

ZO

6

Specjalność: język-kultura-media

Technologie informacyjne

 

 

15

 

15

ZO

1

Mediolingwistyka

 

 

30

 

30

ZO

2

Kultura popularna i sztuka masowa

 

 

20

 

20

ZO

1

Media w Rosji

 

 

15

 

15

ZO

1

Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji przekładowej

 

20

 

 

20

ZO

1

Specjalność: przekład-komunikacja- kultura

Kultura audiowizualna w przekładzie

 

 

30

 

30

ZO

2

Przekład ustny

 

 

25

 

25

ZO

2

Warsztaty pracy z tekstem

 

 

10

 

10

ZO

1

Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji przekładowej

 

20

 

 

20

ZO

1

Specjalność nauczycielska

Rozwój ucznia: jego konteksty oraz zaburzenia

20

 

10

 

30

ZO

2

Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela

16

 

4

 

20

ZO

1

Komunikacja w audycji

12

 

8

 

20

ZO

1

Szkoła i nauczyciel

16

 

4

 

20

ZO

1

Razem semestr 1 (sp. język-kultura-media)

120

20

170

30

340

 

32

Razem semestr 1 (sp. przekład-komunikacja-kultura)

120

20

155

30

325

 

32

Razem semestr 1 (sp. nauczycielska)

184

0

116

30

330

 

31

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

4

Procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim

30

 

 

 

30

E

4

Lingwistyka polityczna

30

 

 

 

30

E

4

Stylistyka

15

 

 

 

15

ZO

2

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

 

90

Z,E

8

Specjalność: język-kultura-media

Stylistyka praktyczna  

 

 

15

 

15

ZO

1

Informacja i transformacja w sieci

 

 

15

 

15

ZO

1

Teorie kultury

30

 

 

 

30

ZO

2

Teorie komunikacji

30

 

 

 

30

ZO

2

Specjalność: przekład-komunikacja- kultura

Stylistyka praktyczna

 

 

15

 

15

ZO

1

Przekład tekstów naukowych

 

 

20

 

20

ZO

1

Teorie kultury

30

 

 

 

30

ZO

2

Teorie komunikacji

30

 

 

 

30

ZO

2

Specjalność nauczycielska

Procesy uczenia się i specyficzne potrzeby edukacyjne

24

 

6

 

30

ZO

2

Warsztat pracy nauczyciela

 

 

40

 

40

ZO

2

Podstawy dydaktyki

30

 

10

 

40

ZO

2

Kultura języka, dykcja i emisja głosu

 

 

20

 

20

ZO

1

Razem semestr 2 (sp. język-kultura-media)

135

 

120

30

285

 

28

Razem semestr 2 (sp. przekład-komunikacja-kultura)

135

 

125

30

290

 

28

Razem semestr 2 (sp. nauczycielska)

129

 

166

30

325

 

29

 

 

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

10

Powieść przełomu XX/XXI wieku

20

 

 

 

20

ZO

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

60

 

60

Z, E

6

Specjalność: język-kultura-media

Gatunki dziennikarskie

 

 

15

 

15

ZO

2

Przekład medialny w przekładzie

 

 

25

 

25

ZO

3

Warsztaty tworzenia informacji multimedialnych

 

 

15

 

15

ZO

2

Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

30

 

30

ZO

3

Kreowanie wizerunku

 

 

10

 

10

ZO

2

Mitologiczne źródła współczesnej Rosji

 

 

20

 

20

ZO

3

Specjalność: przekład-komunikacja- kultura

Narzędzia informatyczne w lingwistyce

 

 

15

 

15

ZO

1

Współczesna literatura rosyjska w przekładzie

 

 

30

 

30

ZO

4

Przekład tekstów prawnych i prawniczych

 

 

30

 

30

ZO

4

Kulturowe aspekty komunikacji językowej

 

 

20

 

20

ZO

2

Przekład intersemiotyczny: literatura i film

 

 

30

 

30

ZO

4

Specjalność nauczycielska

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna (30 godzin)

 

 

 

 

 

Z

1

Analiza doświadczeń z praktyki w szkole

 

 

20

 

20

ZO

1

Metodyka nauczania języka rosyjskiego

 

 

60

 

60

ZO

4

Psycholingwistyka

 

15

 

 

15

ZO

2

Technologie informacyjne w dydaktyce

 

 

15

 

15

ZO

1

Projekty

 

 

15

 

15

ZO

2

Razem semestr 3 (sp. język-kultura-media)

20

0

175

30

225

 

34

Razem semestr 3 (sp. przekład-komunikacja-kultura)

20

0

185

30

235

 

34

Razem semestr 3 (sp. nauczycielska)

20

15

170

30

235

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

16

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

30

 

30

ZO

4

Specjalność: język-kultura-media

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność: przekład-komunikacja- kultura

Praktyka zawodowa – 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność nauczycielska

Metodyka nauczania języka rosyjskiego

 

 

30

 

30

E

3

Warsztaty metodyczne

 

 

15

 

15

ZO

1

Praktyka dydaktyczna język rosyjski (120 godzin)

 

 

 

 

 

Z

4

Razem semestr 4 (sp. język-kultura-media)

30

 

30

30

90

 

26

Razem semestr 4 (sp. przekład-komunikacja-kultura)

30

 

30

30

90

 

26

Razem semestr 4 (sp. nauczycielska)

30

 

75

30

135

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2022 - 12:21; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Grudzień 2022 - 10:04; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Rosjoznawstwo I stopień - cykl dydaktyczny 2022-25

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

12

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa poczatkująca)

 

 

210

210

ZO

12

Praktyczna nauka języka angielskiego

 

 

30

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Historia Rosji

30

 

 

30

ZO

2

Podstawy językoznawstwa ogólnego

30

 

15

45

Z, ZO

3

Wstęp do nauki o kulturze

30

 

15

45

Z, ZO

3

Realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji

15

 

 

15

ZO

1

Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury rosyjskiej

 

 

30

30

ZO

3

Kultura masowa w Rosji

 

 

30

30

ZO

3

Warsztat kreatywnego myślenia

 

 

16

16

Z

1

Razem semestr 1 (grupa zaawansowana)

105

0

286

391

 

30

Razem semestr 1 (grupa początkująca)

105

0

346

451

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa zaawansowana)

 

 

120

120

Z, E

11

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa poczatkująca)

 

 

150

150

Z, E

11

Praktyczna nauka języka angielskiego

 

 

30

30

Z, E

3

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Historia Rosji

30

 

 

30

E

3

Kultura rosyjska

30

 

 

30

E

3

Dzieje wierzeń w Rosji

30

 

 

30

ZO

2

Kanon literatury rosyjskiej

 

 

30

30

Z, E

3

Wstęp do nauki prawa rosyjskiego

30

 

 

30

ZO

2

Podstawy nauki o organizacji

 

 

30

30

E

3

Razem semestr 2 (grupa zaawansowana)

120

 

240

360

 

30

Razem semestr 2 (grupa początkująca)

120

 

270

390

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

150

150

ZO

10

Praktyczna nauka języka angielskiego

 

 

 

30

 

30

 

ZO

 

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Kultura rosyjska

 

 

30

30

ZO

3

Rosyjska filozofia i myśl społeczna

 

 

30

30

ZO

3

Kanon literatury rosyjskiej

 

 

30

30

Z, E

3

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

 

 

30

ZO

2

Funkcjonowanie przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych

E-technologia tekstu

 

 

15

15

ZO

1

Gatunki kina rosyjskiego

30

 

 

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

60

 

 

60

ZO

4

Razem semestr 3

120

0

315

435

 

30

 

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

120

120

Z, E

9

Praktyczna nauka języka angielskiego

 

 

 

30

 

30

 

Z, E

 

3

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Rosyjski język biznesu

 

 

30

30

ZO

3

Krajoznawstwo

30

 

 

30

ZO

3

Rosyjska filozofia i myśl społeczna

30

 

 

30

E

3

Kanon literatury rosyjskiej

 

 

30

30

Z, E

3

Komunikacja międzykulturowa

30

 

 

30

ZO

2

Gospodarka rosyjska

30

 

 

30

ZO

2

Publiczne i prywatne prawo rosyjskie

Fakultety kierunkowe

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 4

150

0

210

360

 

30

 

 

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka angielskiego

 

 

30

 

30

Z, E

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Rosyjski język biznesu

 

 

30

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

5

Kontrkultura w Rosji

30

 

 

 

30

ZO

2

Dyskurs rosyjski

30

 

 

 

30

ZO

2

Język środków masowego przekazu

30

 

 

 

30

ZO

2

Systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia

Stylistyka tekstu prasowego

30

 

 

 

30

ZO

2

Technologia reklamy

Wstęp do dyplomacji

15

 

 

 

15

ZO

1

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyka zawodowa (w wymiarze 80 godzin)

 

 

 

 

 

Z

3

Razem semestr 5

165

0

150

30

345

 

30

 

 

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

90

 

90

Z, E

7

Rosyjski język biznesu

 

 

15

 

15

ZO

1

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

16

Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne

30

 

 

 

30

E

2

Strategie public relations i media relations

 

30

 

 

30

ZO

2

Integracja kultur- projekt studencki realizowany w trakcie cyklu studiów

 

 

 

 

 

Z

2

Razem semestr 6

30

30

105

30

195

 

30

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Kwiecień 2022 - 12:46; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Wrzesień 2022 - 12:22; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Studia wschodnie I stopień - cykl dydaktyczny 2022-25

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

14

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

210

210

ZO

14

Historia Rosji

30

 

 

30

E

3

Realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji

 

30

 

30

ZO

2

Wstęp do badań nad cywilizacjami Azji Wschodniej

30

 

 

30

ZO

2

Geografia społeczno-gospodarcza

30

 

 

30

E

3

Podstawy językoznawstwa ogólnego

15

 

 

15

ZO

1

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

30

 

 

30

ZO

2

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 1 (gr. zaawansowana)

165

30

150

345

 

30

Razem semestr 1 (gr. początkująca)

165

30

210

405

 

30

 

 

 

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

120

120

Z, E

11

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

150

150

Z, E

11

Kultura rosyjska: wybrane zagadnienia

30

 

 

30

ZO

3

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Praktyczna nauka języka chińskiego — znaki

 

 

30

30

ZO

ZO

2

Praktyczna nauka języka japońskiego — znaki

Historia Chin

30

 

 

30

ZO

ZO

2

Historia Japonii

Podstawy nauki o organizacji

 

30

 

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

30

 

30

ZO

2

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Razem semestr 2 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 2 (gr. początkująca)

90

90

60

60

270

300

420

450

 

30

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

150

150

ZO

10

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

150

150

ZO

10

Kultura rosyjska: wybrane zagadnienia

 

30

 

30

E

4

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Religie i systemy filozoficzne Wschodu

20

 

 

20

ZO

3

Otoczenie kulturowe w biznesie

 

30

 

30

E

3

Korespondencja biznesowa w języku angielskim

 

 

30

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

30

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Razem semestr 3 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 3 (gr. początkująca)

20

20

90

90

300

300

410

410

 

30

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

120

120

Z, E

9

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

120

120

Z, E

9

Gospodarka rosyjska

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

90

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka japońskiego

Wybrane problemy z kultury Chin

30

 

 

30

E

3

Wybrane problemy z kultury Japonii

Religie i systemy filozoficzne Wschodu

20

 

 

20

E

3

Sztuka wystąpień publicznych

 

 

15

15

ZO

1

Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim

 

 

30

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

60

 

60

ZO

4

Razem semestr 4 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 4 (gr. początkująca)

80

80

60

60

255

255

395

395

 

30

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

60

 

60

ZO

4

Praktyczna nauka języka japońskiego

Elementy prawa handlowego

30

 

 

 

30

ZO

2

Fakultety kierunkowe

 

60

 

 

60

ZO

4

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

10

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

 

Z

3

Razem semestr 5 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 5 (gr. początkująca)

30

30

60

60

150

150

30

30

270

270

 

29

29

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. zaawansowana)

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (gr. początkująca)

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka chińskiego

 

 

60

 

60

Z, E

5

Praktyczna nauka języka japońskiego

Gospodarka chińska

30

 

 

 

30

ZO

2

Gospodarka japońska

Fakultety kierunkowe

 

30

 

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

17

Razem semestr 6 (gr. zaawansowana)

Razem semestr 6 (gr. początkująca)

30

30

30

30

120

120

30

30

210

210

 

31

31

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Kwiecień 2022 - 12:40; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 20. Kwiecień 2022 - 12:42; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka