Sylabusy. Opisy przedmiotów

Rosjoznawstwo I stopień, studia stacjonarne, cykl dydaktyczny 2023-2026

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa zaawansowana) I

 

 

150

150

ZO

12

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa poczatkująca) I

 

 

210

210

ZO

12

Praktyczna nauka angielskiego I

 

 

30

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego I

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

Podstawy językoznawstwa ogólnego - ćwiczenia

 

 

15

15

 ZO

1

Podstawy językoznawstwa ogólnego - wykład

30

 

 

30

ZO

2

Wstęp do nauk o kulturze - ćwiczenia

 

 

15

15

ZO

1

Wstęp do nauk o kulturze - wykład

30

 

 

30

ZO

1

Kultura masowa w Rosji

 

 

30

30

ZO

3

Realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji

15

 

 

15

ZO

1

Historia Rosji I

30

 

 

30

ZO

1

Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury rosyjskiej

 

 

30

30

ZO

3

Warsztat kreatywnego myślenia

 

 

16

16

ZO

1

Razem semestr 1 (grupa zaawansowana)

105

0

286

391

 

30

Razem semestr 1 (grupa początkująca)

105

0

346

451

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne I

 

 

30

30

ZO

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa zaawansowana) II

 

 

120

120

E

11

Praktyczna nauka języka rosyjskiego (grupa poczatkująca) II

 

 

150

150

E

11

Praktyczna nauka angielskiego II

 

 

30

30

E

3

Praktyczna nauka języka ukraińskiego II

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

Kultura rosyjska – wykład

30

 

 

30

E

3

Historia Rosji II

30

 

 

30

E

3

Dzieje wierzeń w Rosji

30

 

 

30

ZO

2

Kanon literatury rosyjskiej  I

 

 

30

30

E

3

Wstęp do nauki prawa rosyjskiego

30

 

 

30

ZO

2

Podstawy nauki o organizacji

 

 

30

30

E

3

Razem semestr 2 (grupa zaawansowana)

120

 

240

360

 

30

Razem semestr 2 (grupa początkująca)

120

 

270

390

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

 

 

150

150

ZO

10

Praktyczna nauka języka angielskiego III

 

 

 

30

 

30

 

ZO

 

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego III

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

Kultura rosyjska – ćwiczenia

 

 

30

30

ZO

3

Gatunki kina rosyjskiego

30

 

 

30

ZO

2

Rosyjska filozofia i myśl społeczna - ćwiczenia

 

 

30

30

ZO

3

Kanon literatury rosyjskiej II

 

 

30

30

E

3

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

 

 

30

ZO

2

Funkcjonowanie przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych

E-technologia tekstu

 

 

15

15

ZO

1

Przedmioty fakultatywne I

60

 

 

60

ZO

4

Razem semestr 3

120

0

315

435

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

 

 

120

120

E

9

Praktyczna nauka języka angielskiego IV

 

 

 

30

 

30

 

E

 

3

Praktyczna nauka języka ukraińskiego IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV

Rosyjski język biznesu I

 

 

30

30

ZO

3

Krajoznawstwo

30

 

 

30

ZO

3

Rosyjska filozofia i myśl społeczna - wykład

30

 

 

30

E

3

Kanon literatury rosyjskiej III

 

 

30

30

Z, E

3

Komunikacja międzykulturowa

30

 

 

30

ZO

2

Gospodarka rosyjska

30

 

 

30

ZO

2

Publiczne i prywatne prawo rosyjskie

Przedmioty fakultatywne II

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 4

150

0

210

360

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego V

 

 

90

 

90

ZO

6

Praktyczna nauka języka angielskiego V

 

 

30

 

30

E

2

Praktyczna nauka języka ukraińskiego V

Praktyczna nauka języka niemieckiego V

Rosyjski język biznesu II

 

 

30

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

5

Kontrkultura w Rosji

30

 

 

 

30

ZO

2

Dyskurs rosyjski

30

 

 

 

30

ZO

2

Język środków masowego przekazu

30

 

 

 

30

ZO

2

Systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia

Stylistyka tekstu prasowego

30

 

 

 

30

ZO

2

Technologia reklamy

Wstęp do dyplomacji

15

 

 

 

15

ZO

1

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

3

Razem semestr 5

165

0

150

30

345

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka rosyjskiego VI

 

 

90

 

90

E

7

Rosyjski język biznesu III

 

 

15

 

15

ZO

1

Seminarium licencjackie II

 

 

 

30

30

ZO

16

Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne

30

 

 

 

30

E

2

Strategie public relations i media relations

 

30

 

 

30

ZO

2

Integracja kultur- projekt studencki realizowany w trakcie cyklu studiów

 

 

 

 

 

ZO

2

Razem semestr 6

30

30

105

30

195

 

30

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Październik 2023 - 11:52; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Filologia rosyjska II stopień, cykl dydaktyczny 2023-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie I

 

 

 

30

30

ZO

4

Kierunki i metodologie badań w językoznawstwie

30

 

 

 

30

E

4

Kierunki i metodologie badań w literaturoznawstwie

30

 

 

 

30

E

4

Socjolingwistyka

30

 

 

 

30

ZO

3

Najnowsza literatura rosyjska

30

 

 

 

30

ZO

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

 

 

90

 

90

ZO

6

Moduł translatoryczno-języoznawczy

Teorie komunikacji 

 

 

20

 

20

ZO

2

Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji przekładowej

Moduł literacko-kulturalny

Powieść przełomu XX/XXI wieku 

 

 

20

 

20

ZO

2

Kultura popularna i sztuka masowa 

Moduł medialno-komunikacyjny  

Mediolingwistyka 

 

 

30

 

30

ZO

2

Socjologia kultury 

Razem semestr 1

120

 

160

30

310

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie II

 

 

 

30

30

ZO

4

Procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim

30

 

 

 

30

E

4

Lingwistyka polityczna  

30

 

 

 

30

E

4

Stylistyka praktyczna

 

20

 

 

20

ZO

2

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

 

 

90

 

90

E

8

Moduł translatoryczno-języoznawczy

Przekład audiowizualny

 

 

20

 

20

ZO

2

Przekład tekstów artystycznych

Moduł literacko-kulturalny

Współczesna literatura rosyjska w przekładzie

 

 

30

 

30

ZO

3

Literatura rosyjska XVIII/XIX wieku w przekładzie

Moduł medialno-komunikacyjny  

Kreowanie wizerunku

 

 

20

 

20

ZO

2

Analiza współczesnych tekstów medialnych

Media w Rosji

 

 

15

 

15

ZO

1

Gatunki dziennikarskie

Razem semestr 2

60

20

175

30

285

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie III

 

 

 

30

30

ZO

11

Mitologiczne źródła współczesnej Rosji

20

 

 

 

20

E

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

 

 

60

 

60

ZO

6

Moduł translatoryczno-języoznawczy

Przekład ustny

 

 

20

 

20

ZO

3

Przekład tekstów naukowych

Przekład prawniczy

 

 

20

 

20

ZO

3

Frazematyka w przekładzie tekstów różnych dyskursów

Moduł literacko-kulturalny

Analiza i interpretacja tekstów kultury   

 

 

30

 

20

E

4

Magiczny świat rosyjskich bajek i baśni   

Moduł medialno-komunikacyjny  

Narzędzia informatyczne w lingwistyce

 

 

20

 

20

ZO

2

Komunikacja sieciowa   

Razem semestr 3

20

 

150

30

200

 

30

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie IV

 

 

 

30

30

ZO

13

Wydziałowy wykład z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyki zawodowe  

 

 

 

 

 

ZO

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

 

 

30

 

30

E

5

Moduł translatoryczno-języoznawczy

Przekaz medialny w przekładzie

 

 

20

 

20

ZO

3

Kulturowe aspekty komunikacji językowej

Moduł literacko-kulturalny

Azjatycka Rosja. Kultura i konteksty

 

 

20

 

20

ZO

3

Rosyjski komiks i powieść graficzna

Moduł medialno-komunikacyjny  

Intertekstualność rosyjskiego audiotekstu

 

 

15

 

15

ZO

1

Mentalność rosyjska

Razem semestr 4

30

 

85

30

245

 

30

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 13. Październik 2023 - 08:10; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Filologia rosyjska I stopień, studia stacjonarne, cykl dydaktyczny 2023-2026

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Historia Rosji I

30

 

 

30

E

2

Literatura powszechna

 

 

30

30

ZO

3

Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego

 

 

15

15

ZO

1

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I 

 

 

150

150

ZO

13

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

 

 

210

210

ZO

13

Fonetyka praktyczna

 

 

15

15

ZO

1

Praktyczna nauka drugiego języka obcego I 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego I 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego I 

 

 

30

30

ZO

2

Wstęp do językoznawstwa

30

 

 

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - ćwiczenia I 

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego- wykład I 

15     15 ZO 1

Wstęp do literaturoznawstwa

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 1 (grupa zaawansowana)

105

 

270

375

 

29

Razem semestr 1 (grupa początkująca)

105

 

330

435

 

29

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Historia Rosji II 

30

 

 

30

E

3

Psychologiczne aspekty komunikacji językowej 

30

 

 

30

ZO 

2

Wychowanie fizyczne I 

   

30

 

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

 

 

180

180

E

10

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

 

 

 

30

 

30

 

 E

 

3

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - ćwiczenia II 

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - wykład II

30

 

 

30

E

3

Historia literatury rosyjskiej - ćwiczenia I 

 

 

30

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej - wykład I 

30     30 E 3

Kultura rosyjska

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 2

150

0

300

450

 

31

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowani fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III 

 

 

110

110

ZO

7

Rosyjski język biznesu I

 

 

30

30

ZO

2

Praktyczna nauka drugiego języka obcego III 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego III 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego III 

 

 

30

30

E

3

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - ćwiczenia III

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - wykład III 

30     30 E 3

Język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego

30

 

 

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej - ćwiczenia II

 

 

30

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej - wykład II

26     26 E 3

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Metodyka nauczania języka rosyjskiego na kursach  językowych

 

 

30

30

E

3

Podstawy psychologii i pedagogiki

 

 

15

15

ZO

2

Andragogika

 

 

15

15

ZO

2

Specjalność: literacko-kulturystyczna   

Teoria literatury

20

 

 

20

E

3

Sztuka interpretacji

 

30

 

30

ZO

2

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Podstawy translatorki

 

 

30

30

E

3

Analiza lingwistyczna tekstu

 

 

15

15

ZO

1

Razem semestr 3 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

86

0

320

406

 

31

Razem semestr 3 (sp. literacko-kulturalna)

106

30

260

396

 

29

Razem semestr 3 (sp. translatoryka i język biznesu)

86

0

305

391

 

28

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Technologia informacyjna

 

 

15

15

ZO

1

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

 

 

90

90

E

6

Rosyjski język biznesu II

 

 

30

30

E

3

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - ćwiczenia IV

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego - wykład IV

30     30 E 3

Historia literatury rosyjskiej - ćwiczenia III

 

 

30

30

ZO 

2

Historia literatury rosyjskiej - wykład III

24     24 E 3

Rosyjska filozofia i myśl społeczna

30

 

 

30

E

3

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Akwizycja i strategie przyswajania języka

 

 

30

30

ZO

3

Nauczanie języka rosyjskiego w branży turystyczno-przewodnickiej

 

 

30

30

ZO

3

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Pamięć kulturowa

 

30

 

30

ZO

2

Kino radzieckie i rosyjskie

30

 

 

30

ZO

3

Współczesny teatr w Rosji

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Dyskursy we współczesnej komunikacji rosyjskiej

    20 20 ZO 2

Organizacja i technika pracy tłumacza przysięgłego

 

 

10

10

ZO

1

Realia społeczno-gospodarcze współczesnej Rosji

 

 

20

20

ZO

2

Przekład tekstów technicznych

 

 

15

15

ZO

2

Przekład tekstów z zakresu turystyki i hotelarstwa

 

 

15

15

ZO

2

Razem semestr 4 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

84

0

255

339

 

29

Razem semestr 4 (sp. literacko-kulturalna)

144

30

195

369

 

31

Razem semestr 4 (sp. translatoryka i język biznesu)

84

0

275

359

 

32

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

6

Praktyczna nauka języka rosyjskiego V

 

 

90

 

90

ZO

5

Podstawy gramatyki porównawczej

 

 

20

 

20

ZO

2

Komunikacja międzykulturowa

30

 

 

 

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej - ćwiczenia IV

 

 

30

 

30

ZO

2

Historia literatury rosyjskiej - wykład IV 

26       26 E 3

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Nauczanie języka rosyjskiego w branży kosmetyczno-medycznej 

 

 

30

 

30

ZO

3

Nauczanie języka rosyjskiego w branży zarządzanie i marketing

 

 

30

 

30

ZO

3

Nauczanie języka rosyjskiego w branży modowo-odzieżowej

 

 

30

 

30

ZO

3

Warsztaty pragmalingwistyczne 

    15   15 ZO 1

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Fantastyka rosyjska

30

 

 

 

30

ZO

3

Ezoteryzm w Rosji

 

 

30

 

30

ZO

E

Rosyjska kultura na emigracji

Rosyjska literatura dla dzieci i młodzieży

Marketing kultury

 

 

20

 

20

ZO

2

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Podstawy przekładu tekstów naukowych

 

 

20

 

20

ZO

2

Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione

 

 

20

 

20

ZO

2

Przekład ustny konsekutywny

 

 

30

 

30

ZO

3

Przekład artystyczny

 

 

15

 

15

ZO

2

Razem semestr 5 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

56

 

245

30

331

 

30

Razem semestr 5 (sp. literacko-kulturalna)

86

 

190

30

306

 

29

Razem semestr 5 (sp. translatoryka i język biznesu)

56

 

225

30

311

 

29

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany 

30

 

 

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie II

      30 30 ZO  11

Integracja kultur – projekt studencki 

 

 

10

 

10

ZO

3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego VI

 

 

60

 

60

E

5

Historia literatury rosyjskiej - ćwiczenia V

 

 

15

 

15

ZO

1

Specjalność: nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Nauczanie języka rosyjskiego w sektorze logistyka i spedycja 

    30   30 ZO 3

Warsztaty metodyczne

 

 

15

 

15

ZO

2

Praktyki zawodowe 

 

 

 

 

 

ZO

3

Specjalność: literacko-kulturystyczna  

Ukryte sensy tekstów kultury 

Warsztaty kreatywnego pisania 

Antropologia rosyjskiej codzienności 

    20   20 ZO 2

Warsztaty autoprezentacji

 

 

15

 

15

ZO

2

Zarządzanie zespołem

 

 

15

 

15

ZO

2

Praktyki zawodowe 

 

 

 

 

 

ZO

3

Specjalność: translatoryka i język biznesu   

Przekład dokumentacji biznesowej 

    20   20 ZO 2

Przekład ustny środowiskowy

 

 

20

 

20

ZO

2

Przekład tekstów prasowych

 

 

20

 

20

ZO

2

Praktyki zawodowe 

 

 

 

 

 

ZO

3

Razem semestr 6 (sp. nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych)

30

0

130

30

190

 

30

Razem semestr 6 (sp. literacko-kulturalna)

30

0

135

30

195

 

31

Razem semestr 6 (sp. translatoryka i język biznesu)

30

0

145

30

205

 

31

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Październik 2023 - 08:40; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 13. Październik 2023 - 11:22; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Sinologia, I stopień, cykl dydaktyczny 2023-26

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka angielskiego I

 

 

30

30

2

ZO

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Podstawy językoznawstwa ogólnego

30

 

 

30

3

E

Wstęp do literaturoznawstwa

30

 

 

30

3

ZO

Wstęp do nauk o kulturze

30

 

 

30

3

E

Podstawy ekonomii

 

15

 

15

ZO

1

Wstęp do sinologii

 

30

 

30

ZO

2

Podstawowy kurs języka chińskiego I

 

 

90

90

ZO

6

Pismo chińskie I

 

 

30

30

ZO

2

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu I

 

 

90

90

ZO

6

Fonetyka języka chińskiego

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 1

90

45

270

405

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka angielskiego II

 

 

 

30

 

30

 

ZO

 

2

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

Wychowanie fizyczne I

 

 

30

30

Z

0

Historia Chin

30

 

 

30

E

3

Gospodarka chińska

30

 

 

30

ZO

2

Krajoznawstwo chińskie

 

 

30

 

 

30

 

ZO

 

2

Antropologia Azji Wschodniej

Przedmioty fakultatywne I

 

30

 

30

ZO

2

Podstawowy kurs języka chińskiego II

 

 

90

90

E

7

Pismo chińskie II

 

 

30

30

E

7

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu II

 

 

90

90

ZO

7

Gramatyka język chińskiego I

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 2

60

60

300

420

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka angielskiego III

 

 

 

30

 

30

 

ZO

 

2

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

Wychowanie fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Antropologia kulturowa

30

 

 

30

E

3

Literatura Chin

30

 

 

30

E

2

Ekologia kulturowa

 

 

 

30

 

 

30

 

ZO

 

2

Socjologia kultury

Przedmioty fakultatywne II

 

60

 

60

ZO

4

Podstawowy kurs języka chińskiego III

 

 

60

60

ZO

4

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu III

 

 

60

60

ZO

4

Gramatyka języka chińskiego II

 

 

30

30

ZO

2

Kompozycja tekstów w języku chińskim

 

 

30

30

ZO

2

Lektura chińskich tekstów literackich I

 

 

30

30

ZO

2

Multimedia – praca z chińskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi I

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 3

60

90

300

450

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka angielskiego IV

 

 

30

30

E

3

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Otoczenie kulturowe w biznesie

 

30

 

30

ZO

2

Kultura Chin

30

 

 

30

ZO

2

Sztuka i estetyka Azji Wschodniej

 

30

 

30

ZO

2

Filozofia i religie Azji Wschodniej

Przedmioty fakultatywne III

 

60

 

60

ZO

4

Podstawowy kurs języka chińskiego IV

 

 

60

60

E

5

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu IV

 

 

60

60

ZO

4

Lektura chińskich tekstów literackich II

 

 

30

30

ZO

2

Lektura chińskich tekstów prasowych

 

 

30

30

ZO

2

Multimedia – praca z chińskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi II

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 4

60

120

240

420

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Technologie informatyczne

 

15

 

 

15

ZO

1

Socjolingwistyka

 

30

 

 

30

ZO

2

Podstawy glottodydaktyki

Przedmioty fakultatywne IV

 

60

 

 

60

ZO

4

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

9

Podstawowy kurs języka chińskiego V

 

 

60

 

60

ZO

4

Język chiński: konwersacje i rozumienie ze słuchu V

 

 

60

 

60

ZO

4

Warsztaty translatorskie I

 

 

60

 

30

ZO

2

Język chiński biznesowy I

 

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 5

 

105

210

30

345

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30