Wydział Filologiczny

Studia

Zapraszamy do studiowania 26 kierunków na 100 specjalnościach z dziedziny filologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, produkcji filmowej, managementu artystycznego, komunikacji międzykulturowej i logopedii.

Nasi absolwenci to ludzie znający języki, mający ugruntowany potencjał, otwarty umysł, pewność swoich kompetencji oraz rozwiniętą wyobraźnię i ciekawość świata, które pozwalają im kształtować nowe ścieżki zawodowe, rozwijać istniejące, zakładać własne firmy, tworzyć autorskie dzieła naukowe, artystyczne i użytkowe. Dołącz do nas!

Wydział

Wydział Filologiczny znajduje się w sercu nowoczesnego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego nad Bałtykiem. Cieszy się największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański.

W liczbach prezentuje się tak:

  • 3580 studentów
  • 55 doktorantów
  • 319 nauczycieli akademickich
  • 24 kierunki studiów I i II stopnia
  • 15 kierunków studiów podyplomowych
  • 18 języków obcych
Wydział - widok z góry

Przydatne informacje

 
 Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. 

Wydział Filologiczny jako część Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi w skład Uczelni Fahrenheita (FarU), związku, który zrzesza Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny. Zapraszamy do śledzenia aktualności FarU.

Uniwersytet Gdański wraz z pięcioma zagranicznymi uczelniami nadmorskimi tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego/ European University of the Seas (SEA-EU). Zapraszamy do śledzenia aktualności SEA-EU.