Przydatne informacje

Erasmus+
 
 Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. 

FarU

Wydział Filologiczny jako część Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi w skład Uczelni Fahrenheita (FarU), związku, który zrzesza Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny. Zapraszamy do śledzenia aktualności FarU.

European University of the Seas

Uniwersytet Gdański wraz z pięcioma zagranicznymi uczelniami nadmorskimi tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego/ European University of the Seas (SEA-EU). Zapraszamy do śledzenia aktualności SEA-EU.