Tutoring

Tutoring na Wydziale Filologiczym

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora/-ki) i studenta/-tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie jeden na jeden, czyli student/-ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora/-ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

Procedura:

 - nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,

 - nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,

 - osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, e-mail: aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora/-kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi/-ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),

 - jeśli do danego tutora/-ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania listu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora/-kę,

- cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor/-ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,

 - temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora/-kę i tutee na pierwszym spotkaniu,

 - udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Styczeń 2023 - 10:04; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 9. Styczeń 2023 - 10:09; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka