Konferencje/Conferences

Brak komunikatów.

Konferencje 2024

 

"Textual Media Conference: Contemporary Perspectives", 19.01.2024, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

- International Scientific and Practical Conference «Modern socio-cultural transformations: media, language, communication» (=Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні трансформації: медіа, мова, комунікація»); 15.02.2024 r. Kijówo, Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

Forum Społeczno-Naukowe „Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie”, 1.03.2023, Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza

Historische Texte aus linguistischer Sicht (Seminarium językoznawcze), 22.03.2024, Instytut Filologii Germańskiej UG

„Dni Kultury i Języka Norwegii”, 7-10.04.2024, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

„Terapeutyczne aspekty ikonotekstu”, 18-19.04.2024, konferencja krajowa, Instytut Badań nad Kulturą, Zakład Kulturoznawstwa, Zespół Interdyscyplinarny Badań Książki Obrazkowej, Nadbałtyckie Centrum Kultury

IV Międzynarodowa Konferencję Naukową „Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach”, 9-10.05.2024, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

„Konferencja Młodych Skandynawistów”, 13-15.05.2024, konferencja krajowa, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza pt. „Styl życia i czas wolny w najnowszych literaturach słowiańskich”, 13-14.05.2024, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej IRiSW UG, Zakład Slawistyki i Literatur Rosji Uniwersytetu w Białymstoku 

Teatr - Literatura – Zarządzanie, 16-17.05.2024, Pracownia Badawcza Between. Pomiędzy, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Instytut Kultury Miejskiej

The Univeristy of Gdańsk Samuel Beckett Seminar, 18.05.2024,  Beckett Research Group in Gdańsk, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

Międzynarodowe sympozjumGlobality Forum: Borderlands Storytelling, Narratives and Performances of Epistemic Relatedness”, 22-23.05.2024, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG,  International Border Studies Center

„Przetwarzania Języka Naturalnego: studenckie badania językoznawcze”, 6.06.2024, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

„Japonia-Polska-Niemcy. Badania nad pograniczami jako wyzwanie badawcze i społeczne”,  28-29.06.2024, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

Konferencja naukowo-dydaktyczna To nie je bôjka, to je prôwdzëwô prôwda. Opowiadanie w dydaktyce języka kaszubskiego, Gdańsk 25. 09. 2024 r., Instytut Filologii Polskiej UG, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

X Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2024, Gdańsk 25-27.09.2024, Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej UG

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "Co ich kręciło? Używki w życiu i twórczości pisarzy XIX i XX wieku", 28.09.2024, Koło Naukowe Pozytywnie Zakręceni, Instytut Filologii Polskiej UG

Konferencja z cyklu „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Pogranicza”, 3-4.10 2024 r., Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 11:04; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Maj 2024 - 14:59; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej