Sylabusy. Opisy przedmiotów

Filologia klasyczna, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2023-26

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wprowadzenie do studiów filologii klasycznej

 

15

 

15

ZO

1

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową I

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową I

 

 

90

90

ZO

6

Język i kultura Włoch I

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka - poezja I

30

 

 

30

ZO

2

Literatura rzymska - epoka archaiczna

30

 

 

30

ZO

2

Historia starożytnej Grecji

30

 

 

30

E

3

Filozofia starożytna

30

 

 

30

E

3

Mitologia świata starożytnego

 

30

 

30

ZO

2

Religie świata starożytnego

Teoria literatury

30

 

 

30

ZO

2

Historia estetyki

Razem semestr 1

150

45

210

405

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową II

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową II

 

 

90

90

ZO

6

Język i kultura Włoch II

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka - poezja II

30

 

 

30

E

3

Literatura rzymska - epoka cycerońska

30

 

 

30

E

2

Historia starożytnego Rzymu

30

 

 

30

E

3

Wersyfikacja

 

30

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne I

 

 

30

30

Z

0

Historia kultury starożytnej Grecji I

 

30

 

30

ZO

2

Historia kultury starożytnego Rzymu I

Historia sztuki starożytnej Grecji w zarysie I

 

30

 

30

ZO

2

Historia sztuki starożytnego Rzymu w zarysie I

Razem semestr 2

90

90

240

420

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową III

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową III

 

 

60

60

ZO

6

Język i kultura Włoch III

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka - proza I

30

 

 

30

ZO

2

Literatura rzymska - epoka augustowska I

30

 

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Historia kultury starożytnej Grecji II

 

15

 

15

ZO

 

Historia kultury starożytnego Rzymu II

Historia sztuki starożytnej Grecji w zarysie II

 

15

 

15

ZO

1

Historia sztuki starożytnego Rzymu w zarysie II

Epigrafika

 

15

 

15

ZO

2

Paleografia

Wstęp do papirologii

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Teatr i dramat grecki

 

 

30

30

E

3

Teatr i dramat rzymski

Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych 

15

 

 

15

ZO

1

Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu

15

 

 

15

ZO

1

Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 3

90

75

240

405

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Antyczna geografia  basenu Morza Śródziemnego

 

15

 

15

ZO

2

Starożytny Wschód w źródłach greckich i łacińskich

 

30

 

30

E

3

Biblia w antyku chrześcijańskim z elementami archeologii

 

15

 

15

ZO

1

Chrześcijaństwo w starożytności grecko-rzymskiej

15

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 3

75

105

210

390

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową IV

 

 

60

60

ZO

ZO

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową IV

 

 

60

60

E

6

Język i kultura Włoch IV

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka - proza II

30

 

 

30

E

3

Literatura rzymska - epoka augustowska II

30

 

 

30

E

3

Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich

 

30

 

30

ZO

2

Historia książki i bibliotek

30

 

 

30

E

3

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej

 

15

 

15

ZO

2

Badania proweniencyjne książki dawnej

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 4

90

45

210

345

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Historia sztuki starożytnej Grecji – wybrane zagadnienia

 

15

 

15

ZO

1

Historia sztuki starożytnego Rzymu – wybrane zagadnienia

Zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej w piśmiennictwie greckim i łacińskim

15

 

 

15

ZO

1

Historia literatury i kultury bizantyńskiej

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 4

105

75

180

360

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową V

 

 

60

 

60

E

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową V

 

 

60

 

60

ZO

4

Język i kultura Włoch V

 

 

30

 

30

ZO

2

Literatura grecka - proza III

30

 

 

 

30

E

3

Literatura rzymska - epoka cesarstwa

30

 

 

 

30

E

3

Translatorium greckie I

 

30

 

 

30

ZO

2

Translatorium łacińskie I

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

6

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Literatura łacińska w Polsce I

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

2

Razem semestr 5

90

30

150

30

300

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu I

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

2

Razem semestr 5

90

30

150

30

300

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową VI

 

 

30

 

30

ZO

3

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową VI

 

 

30

 

30

ZO

3

Język i kultura Włoch VI

 

 

30

 

30

E

3

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

 

30

ZO

2

Translatorium greckie II

 

30

 

 

30

ZO

2

Translatorium łacińskie II

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

ZO

12

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Literatura łacińska w Polsce I

30

 

 

 

30

E

3

Razem semestr 6

90

30

90

30

240

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu II

30

 

 

 

30

E

3

Razem semestr 6

90

30

90

30

240

 

30

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Maj 2023 - 12:03; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Maj 2023 - 14:13; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Filologia klasyczna II stopień - cykl kształcenia 2022-24

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Język włoski

 

 

30

 

30

ZO

2

Metodologia badań literackich

30

 

 

 

30

E

4

Metodologia badań językoznawczych

30

 

 

 

30

E

4

Moduł literacki I lub II:

Literatura grecka - wykład monograficzny 

Literatra rzymska - wykład monograficzny 

30

 

 

 

30

ZO

2

Moduł translatoryczny I lub III:

Teoria przekładu

30       30 ZO 3

Moduł translatoryczny I lub III:

Problemy przekładu literackiego 

 

30

 

 

30

ZO

3

Moduł translatoryczny I lub III: 

Łacina archaiczna 

Łacina epoki cesarstwa

 

 

30

 

30

ZO

3

Sztuka przekładu autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Sztuka przekładu autorów łacińskich

Lektura i interpretacja autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Lektura i interpretacja autorów łacińskich

Specjalizacja klasyczna

Moduł specjalizacyjny klasyczny I

 

15

 

 

15

ZO

1

Moduł specjalizacyjny klasyczny I

 

20

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 1

90

65

120

 

275

 

30

Specjalizacja neolatynistyczna

Moduł specjalizacyjny neolatynistyczny I

 

15

 

 

15

ZO

1

Moduł specjalizacyjny neolatynistyczny I

 

20

 

 

20

ZO

1

Razem semestr 1

90

65

120

 

275

 

30

 

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Język włoski

 

 

30

 

30

E

4

Moduł translatoryczny II lub IV:

Gramatyka historyczna języka greckiego

Gramatyka historyczna języka łacińskiego 

30

 

 

 

30

E

3

Moduł translatoryczny II lub IV: 

Dialekt dorycki

Dialekt Homerowy

Dialekty liryki greckiej

Greka κοινή 

 

 

30

 

30

ZO

3

Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej

 

30

 

 

30

ZO

3

Recepcja kultury antycznej

 

15

 

 

15

ZO

2

Psychologiczne aspekty komunikacji językowej

30

 

 

 

30

ZO

2

Sztuka przekładu autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Sztuka przekładu autorów łacińskich

Lektura i interpretacja autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Lektura i interpretacja autorów łacińskich

Specjalizacja klasyczna

Moduł specjalizacyjny klasyczny II

 

30

 

 

30

ZO

2

Moduł specjalizacyjny klasyczny II

15

 

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 2

75

75

120

 

270

 

30

Specjalizacja neolatynistyczna

Moduł specjalizacyjny neolatynistyczny II

 

30

 

 

30

ZO

2

Moduł specjalizacyjny neolatynistyczny II

 

15

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 2

60

90

120

 

270

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

4

Podstawy stylistyki łacińskiej

 

 

15

 

15

ZO

1

Wybrane zagadnienia językoznawstwa porównawczego

10

 

 

 

15

ZO

2

Moduł literacki I lub II: 

Literatura grecka - wykład monograficzny

Literatura rzymska - wykład monograficzny

30

 

 

 

30

ZO

2

Moduł translatoryczny I lub III: 

Teoria przekładu 

30       30 ZO 3

Moduł translatoryczny I lub III: 

Problemy przekładu literackiego

 

30

 

 

30

ZO

3

Moduł translatoryczny I lub III: 

Łacina archaiczna

Łacina epoki cesarstwa

 

 

30

 

30

ZO

3

Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej

 

30

 

 

30

ZO

3

Sztuka przekładu autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Sztuka przekładu autorów łacińskich

Lektura i interpretacja autorów greckich

 

 

30

 

30

ZO

5

Lektura i interpretacja autorów łacińskich

Specjalizacja klasyczna

Moduł specjalizacyjny klasyczny III

30

 

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 3

70

60

105

30

265

 

30

Specjalizacja neolatynistyczna

Moduł specjalizacyjny neolatynistyczny III

 

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 3

40

90

105

30

265

 

30

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

14

Podstawy stylistyki łacińskiej

 

 

15

 

15

ZO

3

Moduł translatoryczny II lub IV: 

Gramatyka historyczna języka greckiego

Gramatyka historyczna języka łacińskiego 

30

 

 

 

30

E

3

Moduł translatoryczny II lub IV:

Dialekt dorycki

Dialekt Homerowy 

Dialekty liryki greckiej

Greka κοινή

 

 

30

 

30

ZO

3

Praktyka

 

 

 

 

 

Z

3

Antropologia widowisk

 

30

 

 

30

ZO

2

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 4

60

30

45

30

165

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Kwiecień 2022 - 10:55; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 19. Październik 2022 - 10:53; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Filologia klasyczna I stopień - cykl kształcenia 2022-25

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wprowadzenie do studiów filologii klasycznej

 

15

 

15

ZO

1

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

90

90

ZO

6

Język i kultura Włoch

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka

30

 

 

30

ZO

2

Literatura rzymska

30

 

 

30

ZO

2

Historia starożytna

30

 

 

30

E

3

Filozofia starożytna

30

 

 

30

E

3

Mitologia świata starożytnego

 

30

 

30

ZO

2

Religie świata starożytnego

Teoria literatury

30

 

 

30

ZO

2

Historia estetyki

Razem semestr 1

150

45

210

405

 

30

 

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

90

90

ZO

6

Język i kultura Włoch

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka

30

 

 

30

E

3

Literatura rzymska

30

 

 

30

E

3

Historia starożytna

30

 

 

30

E

3

Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich

 

30

 

30

ZO

2

Wersyfikacja

 

30

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Historia kultury starożytnej Grecji

 

30

 

30

ZO

2

Historia kultury starożytnego Rzymu

Razem semestr 2

90

90

240

420

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

ZO

6

Język i kultura Włoch

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka

30

 

 

30

ZO

2

Literatura rzymska

30

 

 

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Historia kultury starożytnej Grecji

 

15

 

15

ZO

1

Historia kultury starożytnego Rzymu

Historia sztuki starożytnej Grecji w zarysie

 

15

 

15

ZO

1

Historia sztuki starożytnego Rzymu w zarysie

Epigrafika

 

15

 

15

ZO

2

Paleografia

Wstęp do papirologii

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Teatr i dramat grecki

 

 

30

30

E

3

Teatr i dramat rzymski

Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych 

15

 

 

15

ZO

1

Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu

15

 

 

15

ZO

1

Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 3

90

75

240

405

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Starożytny Wschód w źródłach greckich i łacińskich

 

30

 

30

E

3

Biblia w antyku chrześcijańskim z elementami archeologii

 

15

 

15

ZO

1

Chrześcijaństwo w starożytności grecko-rzymskiej

15

 

 

15

ZO

1

Antyczna geografia  basenu Morza Śródziemnego

 

15

 

15

ZO

2

Razem semestr 3

75

105

210

390

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

ZO

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

60

60

E

6

Język i kultura Włoch

 

 

60

60

ZO

3

Literatura grecka

30

 

 

30

E

3

Literatura rzymska

30

 

 

30

E

3

Historia książki i bibliotek

30

 

 

30

E

3

Historia sztuki starożytnej Grecji w zarysie

 

30

 

30

ZO

2

Historia sztuki starożytnego Rzymu w zarysie

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej

 

15

 

15

ZO

2

Edytorstwo tekstów antycznych i nowołacińskich

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 4

90

45

210

345

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Historia sztuki starożytnej Grecji – wybrane zagadnienia

 

15

 

15

ZO

1

Historia sztuki starożytnego Rzymu – wybrane zagadnienia

Zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej w piśmiennictwie greckim i łacińskim

15

 

 

15

ZO

1

Historia literatury i kultury bizantyńskiej

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 4

105

75

180

360

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

60

 

60

E

6

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

60

 

60

ZO

4

Język i kultura Włoch

 

 

30

 

30

ZO

2

Literatura grecka

30

 

 

 

30

E

3

Literatura rzymska

30

 

 

 

30

E

3

Translatorium greckie

 

30

 

 

30

ZO

2

Translatorium łacińskie

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

6

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Literatura łacińska w Polsce

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyka

 

 

 

 

 

Z

2

Razem semestr 5

90

30

150

30

300

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyka

 

 

 

 

 

Z

2

Razem semestr 5

90

30

150

30

300

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

 

 

30

 

30

ZO

3

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

 

 

30

 

30

ZO

3

Język i kultura Włoch

 

 

30

 

30

E

3

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

 

30

ZO

2

Translatorium greckie

 

30

 

 

30

ZO

2

Translatorium łacińskie

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

12

Specjalność: WIEDZA O LITERATURZE, KSIĄŻCE I TEATRZE

Literatura łacińska w Polsce

30

 

 

 

30

E

3

Razem semestr 6

90

30

90

30

240

 

30

Specjalność: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu

30

 

 

 

30

E

3

Razem semestr 6

90

30

90

30

240

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Kwiecień 2022 - 12:57; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 8. Kwiecień 2022 - 11:27; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka