Sylabusy. Opisy przedmiotów

Slawistyka I stopień, cykl dydaktyczny 2023-2026

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Gramatyka opisowa języka polskiego I

15

 

 

15

ZO

1

Praktyczna nauka języka serbskiego I

 

 

180

180

ZO

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego I

Językoznawstwo ogólne

30

 

 

30

E

2

Podstawy języka łacińskiego

 

 

30

30

ZO

2

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

30

30

ZO

2

Literatura południowosłowiańska a sztuki wizualne (film, teatr, malarstwo)

 

30

 

30

ZO

3

Historia filozofii

30

 

 

30

ZO

2

Zarys dziejów Słowiańszczyzny Południowej

 

30

 

30

E

3

Turystyka kulturowa w krajach postjugosłowiańskich

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 1

75

90

240

405

 

28

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Gramatyka opisowa języka polskiego II

30

 

 

30

E

2

Podstawy pisania tekstu naukowego

 

 

30

30

ZO

2

Język obcy I

 

 

60

60

ZO

4

Praktyczna nauka języka serbskiego II

 

 

150

150

E

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego II

Wychowanie fizyczne I 

        Z 0

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – ćwiczenia I (chorwacki)

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – ćwiczenia I (serbski)

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – wykład I (chorwacki)

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – wykład I (serbski)

30

 

 

30

ZO

2

Podstawy języka greckiego

 

 

30

30

ZO

2

Historia literatury serbskiej i chorwackiej do XV w. -  ćwiczenia 

 

 

30

30

ZO

2

Historia literatury serbskiej i chorwackiej do XV w. -  wykład 

30     30 E 2

Społeczny wymiar polityki i popkultury byłej Jugosławii

 

30

 

30

E

3

Razem semestr 2

90

30

360

480

 

32

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Język obcy II

 

 

60

60

ZO

3

Egzamin kończący lektorat języka obcego

 

 

 

 

E

1

Wychowanie fizyczne II

 

 

 

 

Z

0

Praktyczna nauka języka serbskiego III

 

 

120

120

ZO

9

Praktyczna nauka języka chorwackiego III

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – ćwiczenia (chorwacki)

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – ćwiczenia (serbski)

 

 

30

30

 ZO

2

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów – wykład II (chorwacki) 

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów - wykład II (serbski) 

30

 

 

30

E

2

Język staro-cerkiewno-słowiański – ćwiczenia

 

 

30

30

ZO

3

Język staro-cerkiewno-słowiański – wykład

30

 

 

30

E

3

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XV i XVI w. – ćwiczenia

 

 

30

30

 ZO

2

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XV i XVI w. – wykład

30

 

 

30

E

2

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Przejawy globalizacji w języku serbskim i chorwackim

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Literatura powszechna

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 3 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

120

0

300

420

 

30

Razem semestr 3 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

120

0

300

420

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego IV

 

 

90

90

E

8

Praktyczna nauka języka chorwackiego IV

Lektorat drugiego języka słowiańskiego I (ukraiński)

Lektorat drugiego języka słowiańskiego I (rosyjski) 

 

 

60

60

ZO

4

Język i piśmiennictwo w ujęciu historycznym – ćwiczenia

 

 

30

30

 ZO

3

Język i piśmiennictwo w ujęciu historycznym –  wykład

30

 

 

30

E

3

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XVII i XVIII w. – ćwiczenia

 

 

30

30

 ZO

2

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XVII i XVIII w. – wykład

30

 

 

30

E

2

Kultura ludowa narodów bałkańskich

30

 

 

30

E

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Praca z rękopisem i starodrukiem słowiańskim

 

30

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Południowosłowiańska literatura faktu

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 4 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

120

30

210

360

 

30

Razem semestr 4 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

150

0

210

360

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka serbskiego V

 

 

60

 

60

ZO

5

Praktyczna nauka języka chorwackiego V

Lektorat drugiego języka słowiańskiego II (ukraiński) 

Lektorat drugiego języka słowiańskiego II (rosyjski) 

 

 

60

 

60

E

4

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XIX w. i 1 poł. XX w. – ćwiczenia

 

 

30

 

30

 ZO

3

Historia literatury serbskiej i chorwackiej XIX w. i 1 poł. XX w. – wykład

30

 

 

 

30

E

3

Współczesna literatura serbska i chorwacka po 1945 roku

 

30

 

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

6

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

 

30

ZO

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Gramatyka porównawcza języków słowiańskich

 

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Dziedzictwo kulturowe Jugosławii

 

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 5 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

60

60

150

30

300

 

30

Razem semestr 5 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

60

60

150

30

300

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego VI

 

 

60

 

60

E

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego VI

Podstawy teorii przekładu

30

 

 

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie II

 

 

 

30

30

ZO

12

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Pragmatyka języka

30

 

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Historia kina jugosłowiańskiego

 

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 6 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

90

0

60

30

180

 

30

Razem semestr 6 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

60

30

60

30

180

 

30

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 13:15; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2023 - 09:40; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Studia bałkańskie I stopień, studia stacjonarne, cykl dydaktyczny 2023-2026

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka chorwackiego I

 

 

180

180

ZO

11

Praktyczna nauka języka serbskiego I

Językoznawstwo ogólne

30

 

 

30

E

3

Literatury południowosłowiańskie a sztuki wizualne (film, teatr, malarstwo)

 

30

 

30

ZO

3

Kanon współczesnych literatur bałkańskich - ćwiczenia I

 

 

30

30

 ZO

3

Kanon współczesnych literatur bałkańskich - wykład I

30

 

 

30

ZO

2

Kontakty polityczno-gospodarcze Polski z krajami regionu XX-XXI w.

 

 

30

30

ZO

3

Bałkany w ujęciu historycznym

Systemy polityczno-prawne wybranych państw regionu

 

 

30

30

ZO

3

Język angielski w biznesie I

 

 

30

30

ZO

2

Język angielski w dyplomacji I

Razem semestr 1

60

30

300

390

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Podstawy pisania tekstu naukowego

 

 

30

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne I

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka serbskiego II

 

 

150

150

E

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego II

Kanon współczesnych literatur bałkańskich - ćwiczenia II

 

 

30

30

ZO

3

Kanon współczesnych literatur bałkańskich - wykład II

30

 

 

30

E

3

Kultura ludowa narodów bałkańskich

 

30

 

30

E

3

Podstawy teorii przekładu

30

 

 

30

E

3

Dziedzictwo historyczno-kulturowe wybranych narodów bałkańskich

30

 

 

30

ZO

2

Język angielski w biznesie II

 

 

30

30

ZO

3

Język angielski w dyplomacji II

Razem semestr 2

90

30

270

390

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka serbskiego III

 

 

 

120

 

120

 

ZO

 

9

Praktyczna nauka języka chorwackiego III

Praktyczna nauka drugiego języka I

 

 

60

60

ZO

4

Nowoczesne technologie w pracy tłumacza - ćwiczenia

 

 

15

15

ZO

2

Nowoczesne technologie w pracy tłumacza - wykład

15

 

 

15

ZO

2

Europejski kontekst literatur bałkańskich

30

 

 

30

E

3

Zarys kinematografii na Bałkanach

 

 

30

30

ZO

3

Wstęp do dyplomacji

15

 

 

15

ZO

1

Międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach

30

 

 

30

E

3

Wiedza o religiach regionu

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 3

120

0

255

375

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego IV

 

 

 

90

 

90

 

E

 

8

Praktyczna nauka języka chorwackiego IV

Praktyczna nauka drugiego języka II

 

 

60

60

E

4

Przekład pisemny polsko-serbski

 

 

30

30

ZO

3

Przekład pisemny polsko-chorwacki

Multietniczność Bałkanów

 

30

 

30

E

3

Geokulturologia państw Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

30

ZO

3

Bałkany w kulturze Zachodu

30

 

 

30

E

3

Podstawy badań naukowych

 

 

30

30

ZO

3

Problematyka mniejszości narodowych w regionie

15

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 4

75

60

210

345

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka serbskiego V

 

 

60

 

60

ZO

5

Praktyczna nauka języka chorwackiego V

Praktyczna nauka drugiego języka III

 

 

60

 

60

ZO

4

Przekład ustny polsko-serbski

 

 

30

 

30

ZO

3

Przekład ustny polsko- chorwacki

Semiotyka komunikacji

30

 

 

 

30

ZO

2

Współczesna kultura krajów Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

 

30

ZO

2

Społeczne aspekty polityki językowej

30

 

 

 

30

E

3

Język kierunkowy w praktyce zawodowej (język chorwacki) 

Język kierunkowy w praktyce zawodowej (język serbski) 

 

30

 

 

30

ZO

3

Specyfika rynków lokalnych państw Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

2

Razem semestr 5

60

90

150

30

330

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego VI

 

 

60

 

60

E

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego VI

Praktyczna nauka drugiego języka IV

 

 

60

 

60

E

4

Przekład tekstów specjalistycznych - prawo

 

 

30

 

30

ZO

2

Przekład tekstów specjalistycznych - ekonomia

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

3

Seminarium licencjackie II

 

 

 

30

 

ZO

12

Razem semestr 6

30

0

150

30

210

 

30

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 13:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 11:30; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Studia bałkańskie, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka chorwackiego

 

 

180

180

ZO

11

Praktyczna nauka języka serbskiego

Językoznawstwo ogólne

30

 

 

30

E

3

Literatury południowosłowiańskie a sztuki wizualne (film, teatr, malarstwo)

30

 

 

30

ZO

3

Kanon współczesnych literatur bałkańskich

30

 

30

60

ZO, ZO

5

Kontakty polityczno-gospodarcze Polski z krajami regionu XX-XXI w.

 

 

30

30

ZO

3

Bałkany w ujęciu historycznym

Systemy polityczno-prawne wybranych państw regionu

 

 

30

30

ZO

3

Język angielski w biznesie

 

 

30

30

ZO

2

Język angielski w dyplomacji

Razem semestr 1

90

 

300

390

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Podstawy pisania tekstu naukowego

 

 

30

30

ZO

2

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

150

150

ZO

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Kanon współczesnych literatur bałkańskich

30

 

30

60

E, ZO

6

Kultura ludowa narodów bałkańskich

 

30

 

30

E

3

Podstawy teorii przekładu

30

 

 

30

E

3

Dziedzictwo historyczno-kulturowe wybranych narodów bałkańskich

30

 

 

30

ZO

2

Język angielski w biznesie

 

 

30

30

ZO

3

Język angielski w dyplomacji

Razem semestr 2

90

30

270

390

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

 

120

 

120

 

ZO

 

9

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Praktyczna nauka języka tureckiego

 

 

 

60

 

60

 

ZO

 

4

Praktyczna nauka języka włoskiego

Nowoczesne technologie w pracy tłumacza

15

 

15

30

ZO

4

Europejski kontekst literatur bałkańskich

30

 

 

30

E

3

Zarys kinematografii na Bałkanach

 

 

30

30

ZO

3

Wstęp do dyplomacji

15

 

 

15

ZO

1

Międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach

30

 

 

30

E

3

Wiedza o religiach regionu

30

 

 

30

E

3

Razem semestr 3

120

0

255

375

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

 

90

 

90

 

E

 

8

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Praktyczna nauka języka tureckiego

 

 

60

60

E

4

Praktyczna nauka języka włoskiego

Przekład pisemny polsko-serbski

 

 

30

30

ZO

3

Przekład pisemny polsko-chorwacki

Multietniczność Bałkanów

 

30

 

30

E

3

Geokulturologia państw Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

30

ZO

3

Bałkany w kulturze Zachodu

30

 

 

30

E

3

Podstawy badań naukowych

 

 

30

30

ZO

3

Problematyka mniejszości narodowych w regionie

15

 

 

15

ZO

1

Razem semestr 4

75

60

210

345

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

ZO

5

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Praktyczna nauka języka tureckiego

 

 

60

 

60

ZO

4

Praktyczna nauka języka włoskiego

Przekład ustny polsko-serbski

 

 

30

 

30

ZO

3

Przekład ustny polsko- chorwacki

Semiotyka komunikacji

30

 

 

 

30

ZO

2

Współczesna kultura krajów Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

 

30

ZO

2

Społeczne aspekty polityki językowej

30

 

 

 

30

E

3

Język kierunkowy w praktyce zawodowej (język serbski)

Język kierunkowy w praktyce zawodowej (jezyk chorwacki) 

 

30

 

 

30

ZO

3

Specyfika rynków lokalnych państw Półwyspu Bałkańskiego

 

30

 

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

2

Razem semestr 5

60

90

150

30

330

 

 

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

E

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Praktyczna nauka języka tureckiego

 

 

60

 

60

E

4

Praktyczna nauka języka włoskiego

Przekład tekstów specjalistycznych - prawo

 

 

30

 

30

ZO

2

Przekład tekstów specjalistycznych - ekonomia

Praktyki studenckie

 

 

 

 

 

Z

3

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

 

Z

12

Razem semestr 6

30

0

150

30

210

 

30

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Maj 2022 - 13:18; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Listopad 2022 - 08:14; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Slawistyka, II stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2024

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

5

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

90

 

90

ZO

9

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Translatoryka praktyczna tekstów pisanych

 

 

30

 

30

ZO

3

Język słoweński

 

 

60

 

60

ZO

4

Metodologia badań humanistycznych

30

 

 

 

30

E

3

Terminologia specjalistyczna - wybrane zagadnienia

 

 

30

 

30

ZO

3

Dzieje Orientu

30

 

 

 

30

E

3

Historia Bałkanów

Razem semestr 1

60

0

210

30

300

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

5

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

E

6

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Translatoryka praktyczna tekstów mówionych

 

 

30

 

30

ZO

3

Język słoweński

 

 

60

 

60

ZO

4

Terminologia specjalistyczna - wybrane zagadnienia

 

 

15

 

15

E

3

Lingwistyka kulturowa

30

 

 

 

30

ZO

3

Psycholingwistyka

Historia języków literackich Serbów i Chorwatów

30

 

 

 

30

ZO

3

Bizantyńskie i rzymskie podstawy kultury Słowian Południowych

Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym

 

30

 

 

30

ZO

3

Lingwistyczne aspekty przekładu

Razem semestr 2

60

30

165

30

285

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

9

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

ZO

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych i prawne aspekty zawodu tłumacza

 

30

 

 

30

E

5

Język słoweński

 

 

30

 

30

E

3

Postmodernizm w kulturze i literaturze południowosłowiańskiej

 

30

 

 

30

E

3

Współczesne literatury południowosłowiańskie w oryginale

Głagolityzm chorwacki - dzieje, rola i spuścizna

 

 

30

 

30

ZO

3

Tradycje kulinarne Bałkanów w literaturze, kulturze i języku

Razem semestr 3

 

60

120

30

210

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

9

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

E

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Kompetencje społeczne tłumacza i tłumaczenie audiowizualne

 

 

30

 

30

ZO

4

Język serbski i chorwacki w dyplomacji i biznesie

 

30

 

 

30

ZO

3

Praktyki zawodowe (w wymiarze 40 godzin)

 

 

 

 

 

Z

2

Kultura popularna  Jugosławii

 

 

30

 

30

ZO

3

Kino Półwyspu Bałkańskiego

Razem semestr 4

30

30

120

30

210

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Maj 2022 - 12:07; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 6. Lipiec 2022 - 10:02; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Slawistyka I stopień studia stacjonarne. Cykl kształcenia 2022-25

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Gramatyka opisowa języka polskiego

15

 

 

15

ZO

1

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

180

180

ZO

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Językoznawstwo ogólne

30

 

 

30

E

2

Podstawy języka łacińskiego

 

 

30

30

ZO

2

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

30

30

ZO

2

Literatura południowosłowiańska a sztuki wizualne (film, teatr, malarstwo)

 

30

 

30

ZO

3

Historia filozofii

30

 

 

30

ZO

2

Zarys dziejów Słowiańszczyzny Południowej

 

30

 

30

E

3

Turystyka kulturowa w krajach postjugosłowiańskich

 

30

 

30

ZO

2

Razem semestr 1

75

90

240

405

 

28

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Lektorat języka obcego (poziom B2)

 

 

60

60

ZO

4

Podstawy pisania tekstu naukowego

 

 

30

30

ZO

2

Gramatyka opisowa języka polskiego

30

 

 

30

E

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

150

150

E

11

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów

30

 

30

60

ZO,ZO

4

Podstawy języka greckiego

 

 

30

30

ZO

2

Historia literatury serbskiej i chorwackiej

30

 

30

60

E, ZO

4

Społeczny wymiar polityki i popkultury byłej Jugosławii

 

30

 

30

E

3

Razem semestr 2

90

30

360

480

 

32

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Lektorat języka obcego (poziom B2)

 

 

60

60

E

4

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

120

120

ZO

9

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Gramatyka opisowa języka kierunkowego z elementami dialektów

30

 

30

60

E, ZO

4

Język staro-cerkiewno-słowiański

30

 

30

60

E, ZO

6

Historia literatury serbskiej i chorwackiej

30

 

30

60

E, ZO

4

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Przejawy globalizacji w języku serbskim i chorwackim

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Literatura powszechna

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 3 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

120

0

300

420

 

30

Razem semestr 3 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

120

0

300

420

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

90

90

E

8

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

 

 

60

60

ZO

4

Język i piśmiennictwo w ujęciu historycznym

30

 

30

60

E, ZO

6

Historia literatury serbskiej i chorwackiej

30

 

30

60

E, ZO

4

Kultura ludowa narodów bałkańskich

30

 

 

30

E

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Praca z rękopisem i starodrukiem słowiańskim

 

30

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Południowosłowiańska literatura faktu

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 4 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

120

30

210

360

 

30

Razem semestr 4 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

150

0

210

360

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

ZO

5

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

 

 

60

 

60

E

4

Historia literatury serbskiej i chorwackiej

30

 

30

 

60

E, ZO

6

Współczesna literatura serbska i chorwacka po 1945 roku

 

30

 

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

6

Fakultet kierunkowy

30

 

 

 

30

ZO

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Gramatyka porównawcza języków słowiańskich

 

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Dziedzictwo kulturowe Jugosławii

 

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 5 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

60

60

150

30

300

 

30

Razem semestr 5 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

60

60

150

30

300

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wykład wydziałowy z dziedziny nauk społecznych

30

 

 

 

30

ZO

2

Praktyczna nauka języka serbskiego

 

 

60

 

60

E

7

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Podstawy teorii przekładu

30

 

 

 

30

ZO

3

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

12

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

Z

3

Specjalność językoznawczo-kulturoznawcza

Pragmatyka języka

30

 

 

 

30

ZO

3

Specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza

Historia kina jugosłowiańskiego

 

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 6 (specjalność językoznawczo-kulturoznawcza)

90

0

60

30

180

 

30

Razem semestr 6 (specjalność literaturoznawczo-kulturoznawcza)

60

30

60

30

180

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Kwiecień 2022 - 08:58; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Listopad 2022 - 14:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka