Sylabusy. Opisy przedmiotów

Kulturoznawstwo II stopnia starcjonarne, cykl dydaktyczny 2023-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wiedza o kulturze (rekapitulacja)

15

 

 

 

15

E

4

Dynamika przemian kulturowych

30

 

 

 

30

ZO

2

Kulturowe teorie nowoczesności

 

 

30

 

30

E

2

Metodologie kulturoznawstwa I

30

 

 

 

30

ZO

3

Metody badań jakościowych I

 

 

30

 

30

ZO

3

Język obcy I

 

 

30

 

30

ZO

2

Przedmioty fakultatywne I

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie I

 

 

 

30

30

ZO

3

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Zarządzanie organizacjami i instytucjami kultury

 

30

 

 

30

ZO

3

Rynek sztuki i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

30

 

 

30

ZO

3

Zarządzanie finansami w kulturze 

 

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność: kultura audiowizualna

Teorie i metody badań przekazów audiowizualnych

 

30

 

 

30

ZO

3

Przemiany współczesnego kina

 

30

 

 

30

ZO

2

Sztuka aktualna

 

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 1 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

75

90

120

30

315

 

30

Razem semestr 1 (specjalność: kultura audiowizualna)

75

90

120

30

315

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Metodologie kulturoznawstwa II

 

 

30

 

30

ZO

4

Metody badań jakościowych II (warsztat)

 

 

15

 

15

ZO

4

Język obcy II

 

 

30

 

30

ZO

1

Egzamin kończący lektorat języka obcego

 

 

 

 

 

E

1

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

30

 

 

 

30

E

4

Przedmioty fakultatywne II

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie II

 

 

 

30

30

ZO

5

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Polityka kulturalna i organizacja kultury w Polsce i Europie

 

30

 

 

30

ZO

3

Budowanie zespołu

 

30

 

 

30

ZO

3

Kultura komunikacji

 

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność: kultura audiowizualna

Kontrkultura i media wizualne

 

30

 

 

30

ZO

3

Muzyka współczesna

 

30

 

 

30

ZO

3

Dziedzictwo kultury w epoce cyfryzacji

 

30

 

 

30

ZO

3

Razem semestr 2 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

30

90

105

30

255

 

30

Razem semestr 2 (specjalność: kultura audiowizualna)

30

90

105

30

255

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Nurty filozofii współczesnej

 

30

 

 

30

E

5

Kategorie estetyczne w kulturze współczesnej

30

 

 

 

30

ZO

4

Przedmioty fakultatywne III

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie III

 

 

 

30

30

ZO

7

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Ekonomia kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Prawne aspekty zarządzania kulturą

 

30

 

 

30

ZO

4

Public relations i marketing kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Specjalność: kultura audiowizualna

Warsztat audiowizualny

 

30

 

 

30

ZO

4

Kultura popularna w XXI wieku

 

30

 

 

30

ZO

4

Współczesne widowisko

 

30

 

 

30

ZO

4

Razem semestr 3 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

30

120

30

30

210

 

30

Razem semestr 3 (specjalność: kultura audiowizualna)

30

120

30

30

210

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Przedmioty fakultatywne IV

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie IV

 

 

 

30

30

ZO

15

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

ZO

3

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Przemysły kreatywne w Polsce i Europie

 

30

 

 

30

ZO

4

Projekt zaliczeniowy

 

30

 

 

30

ZO

6

Specjalność: kultura audiowizualna

Ciało w sztukach audiowizualnych

 

30

 

 

30

ZO

4

Upowszechnianie kultury audiowizualnej

 

30

 

 

30

ZO

6

Razem semestr 4 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

0

60

30

30

120

 

30

Razem semestr 4 (specjalność: kultura audiowizualna)

0

60

30

30

120

 

30

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Październik 2023 - 07:55; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Październik 2023 - 10:20; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska

Kulturozawstwo, II stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2024

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Dynamika przemian kulturowych

30

 

 

 

30

ZO

2

Kulturowe teorie nowoczesności

 

 

30

 

30

E

2

Metodologie kulturoznawstwa

30

 

 

 

30

ZO

3

Metody badań jakościowych

 

 

30

 

30

ZO

3

Wiedza o kulturze (rekapitulacja) - zaliczenie kursu online do końca 1 semestru

15

 

 

 

15

E

4

Lektorat języka obcego

 

 

30

 

30

ZO

2

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

5

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Zarządzanie organizacjami i instytucjami kultury

 

30

 

 

30

ZO

2

Rynek sztuki i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

30

 

 

30

ZO

3

Zarządzanie finansami w kulturze 

 

30

 

 

30

ZO

2

Specjalność: kultura audiowizualna

Teorie i metody badań przekazów audiowizualnych

 

30

 

 

30

ZO

3

Przemiany współczesnego kina

 

30

 

 

30

ZO

2

Sztuka aktualna

 

30

 

 

30

ZO

2

Razem semestr 1 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

75

90

120

30

315

 

30

Razem semestr 1 (specjalność: kultura audiowizualna)

75

90

120

30

315

 

30

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

30

 

 

 

30

E

4

Metodologie kulturoznawstwa

 

 

30

 

30

ZO

4

Metody badań jakościowych

 

 

15

 

15

ZO

4

Lektorat języka obcego

 

 

30

 

30

E

2

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

5

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Polityka kulturalna i organizacja kultury w Polsce i Europie

 

30

 

 

30

ZO

3

Budowanie zespołu

 

30

 

 

30

ZO

3

Kultura komunikacji

 

30

 

 

30

ZO

3

Specjalność: kultura audiowizualna

Kontrkultura i media wizualne

 

30

 

 

30

ZO

3

Muzyka współczesna

 

15

 

 

15

ZO

2

Dziedzictwo kultury w epoce cyfryzacji

 

30

 

 

30

ZO

4

Razem semestr 2 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

30

90

105

30

255

 

30

Razem semestr 2 (specjalność: kultura audiowizualna)

30

75

105

30

240

 

30

 

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Nurty filozofii współczesnej

 

30

 

 

30

E

4

Kategorie estetyczne w kulturze współczesnej

30

 

 

 

30

ZO

4

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

7

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Ekonomia kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Prawne aspekty zarządzania kulturą

 

30

 

 

30

ZO

5

Public relations i marketing kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Specjalność: kultura audiowizualna

Warsztat audiowizualny

 

30

 

 

30

ZO

4

Kultura popularna w XXI wieku

 

30

 

 

30

ZO

5

Współczesne widowisko

 

30

 

 

30

ZO

4

Razem semestr 3 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

30

120

30

30

210

 

30

Razem semestr 3 (specjalność: kultura audiowizualna)

30

120

30

30

210

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium magisterskie

 

 

 

30

30

Z

14

Praktyka zawodowa – zaliczenie do końca 4 semestru, razem 80 godzin

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność: Zarządzanie kulturą

Przemysły kreatywne w Polsce i Europie

 

30

 

 

30

ZO

4

Projekt zaliczeniowy

 

30

 

 

30

ZO

6

Specjalność: kultura audiowizualna

Ciało w sztukach audiowizualnych

 

30

 

 

30

ZO

4

Upowszechnianie kultury audiowizualnej

 

30

 

 

30

ZO

6

Razem semestr 4 (specjalność: Zarządzanie kulturą)

0

60

30

30

120

 

30

Razem semestr 4 (specjalność: kultura audiowizualna)

0

60

30

30

120

 

30

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 12:06; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 22. Czerwiec 2022 - 13:44; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka