Program studiów

Informacje ogólne

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Gdańskim obejmują dwa stacjonarne stopnie kształcenia – studia licencjackie i magisterskie.

 

Na pierwszym stopniu (studia licencjackie) są do wyboru trzy specjalności:

Animacja kultury

Kształci animatorów społeczno-kulturalnych, instruktorów i animatorów czasu wolnego, a także pracowników programowych. Pozwala zyskać wiedzę z zakresu organizacji instytucji kultury, animacji zróżnicowanych grup społecznych oraz regulacji prawnych i finansowania w sektorze kultury. Wyposaża w umiejętności kreowania inicjatyw kulturalnych, pracy w zespole projektowym, a zwłaszcza praktycznej realizacji projektów, co obejmuje ich opracowywanie, tworzenie wniosków, pism oraz programów kulturalnych.

Absolwenci mogą pracować w i instytucjach kultury wszystkich sektorów oraz w organizacjach pożytku publicznego – m.in. w centrach i domach kultury, klubach, agencjach artystycznych, stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Krytyka i popularyzacja kultury

Kształci popularyzatorów, edukatorów kulturalnych, krytyków sztuki, pracowników muzeów i galerii, jak również redaktorów serwisów internetowych poświęconych kulturze. Wyposaża w wiedzę z zakresu trendów w sztuce filmowej, współczesnym teatrze i sztukach plastycznych oraz muzyce, a także praktyczne umiejętności z zakresu krytyki tych sztuk. Studenci poznają zasady tworzenia wystaw i wydarzeń artystycznych, przygotowania wydawnictw poświęconych sztuce i kulturze (katalog, plakat, druk reklamowy) – od fazy koncepcji do gotowego produktu – a także technik i strategii edukacji kulturalnej. Zajęcia prowadzą specjaliści-praktycy.

Absolwenci mogą pracować w mediach tradycyjnych i cyfrowych, wydawnictwach, instytucjach kultury, muzeach i galeriach.

 

Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych

Kształci osoby posiadające umiejętności redagowania, obsługi i popularyzacji serwisów oraz portali społecznościowych, a także kreowania witryn internetowych w języku polskim i obcym. Student posiada wiedzę z zakresu kwestii prawnych i estetyki mediów elektronicznych, a także netykiety; orientuje się w kwestii zagrożeń, jakie niosą ze sobą współczesne media elektroniczne. Absolwent jest także obyty w kwestiach związanych z podstawami edycji materiałów audiowizualnych, tworzenia gier oraz badania kultury Internetu.

 

Na drugim stopniu (studia magisterskie) mamy dwie specjalności:

Zarządzanie kulturą

Kształci menadżerów i promotorów kultury, organizatorów różnorodnych wydarzeń. Specjalność może stanowić kontynuację specjalności Animacja Kultury na studiach I stopnia lub być interesującym uzupełnieniem kształcenia studentów innych kierunków studiów. Studenci zyskują wiedzę m.in. z zakresu: organizacji kultury w Polsce i w Europie, polityk kulturalnych, funkcjonowania przemysłów kreatywnych, instytucji kultury i rynku sztuki, metod zarządzania instytucjami kultury, marketingu, public relations, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury. Absolwenci będą posiadać umiejętności m.in. z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, konstruowania biznesplanu i budżetu, zarządzania projektem kulturalnym, prowadzenia własnej działalności kulturalnej, sporządzania wniosków i umów, opracowywania programów kulturalnych.
Potencjalne miejsca pracy to instytucje kultury wszelkiego typu, m.in. w centra kultury, agencje i biura artystyczne, galerie, muzea, teatry, kina, wydawnictwa, a także sektor przemysłów kreatywnych, m.in. reklama, rynek sztuki, design czy moda.

 

Kultura audiowizualna

Kształci krytyków, kuratorów, kustoszy, popularyzatorów i badaczy oraz specjalistów od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce cyfryzacji – w zakresie współczesnej kultury audiowizualnej (film, fotografia, wideo-art, wideoklip itp.). Ten kierunek kształcenia jest adresowany m.in. do absolwentów specjalności Krytyka i popularyzacja kultury (po studiach kulturoznawczych I stopnia), a także studentów innych kierunków studiów zainteresowanych kulturą audiowizualną. Absolwenci potrafią biegle interpretować audiowizualne dzieła sztuki i teksty kultury, znają aktualne trendy rozwoju audiowizualności oraz sposoby jej promocji, dokumentacji i ochrony. Mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.

 

Z założenia studia magisterskie mają charakter bardziej teoretyczny i pogłębiający wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu, a program skupia się na współczesności.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Październik 2017 - 10:15; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: piątek, 8. Marzec 2024 - 23:44; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski

Plany studiów I stopnia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: sobota, 9. Marzec 2024 - 00:07; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski