Zakład Kulturoznawstwa

Zakład Kulturoznawstwa

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Gdańskim obejmują dwa stopnie kształcenia – studia licencjackie i magisterskie.

Na pierwszym stopniu (studia licencjackie) są do wyboru trzy specjalności:

 - animacja kultury (profil absolwenta)

 - krytyka i popularyzacja kultury (profil absolwenta)

 - kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych (profil absolwenta)

Zajęcia są prowadzone przez teoretyków i praktyków – zarówno pracowników Katedry, jak i osoby stale z Katedrą współpracujące.

Na drugim stopniu (studia magisterskie) mamy dwie specjalności:

 - zarządzanie kulturą (profil absolwenta)

 - kultura audiowizualna (profil absolwenta).

Z założenia studia magisterskie mają charakter bardziej teoretyczny i pogłębiający wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu, a program skupia się na współczesności.

W zakładkach po lewej stronie można znaleźć programy studiów pierwszego i

drugiego stopnia.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Listopad 2017 - 23:06; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 18. Październik 2023 - 16:07; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Program MOST

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST!

Program MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na polskiej uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie Programu MOST:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Listopad 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: piątek, 17. Listopad 2023 - 08:07; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Muzeum Kinematografii

Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego podpisał z inicjatywy dr. Karola Szymańskiego umowę o stałej współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi, reprezentowanym przez jego dyrektorkę – panią Marzenę Bomanowską.

Intencją obu stron było nadanie dotychczasowym kontaktom nowego kształtu organizacyjnego i pobudzenie ich rozwoju. Muzeum i Instytut wyraziły wolę wzajemnego wspierania się w zakresie upowszechniania kultury, popularyzowania nauki i sztuki, prowadzenia badań naukowych, organizacji wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń. Współpraca ma obejmować między innymi organizację wystaw, konferencji, festiwali i przeglądów filmowych oraz innych wydarzeń promujących sztukę i kulturę filmową; realizację przedsięwzięć wydawniczych i dydaktycznych oraz badań naukowych i programów badawczych; wymianę dokumentacji i informacji naukowych oraz doświadczeń i wizyt pracowników; wzajemne zatrudnianie wykładowców i specjalistów, a także realizację w Muzeum praktyk studenckich.

Obie strony zobowiązały się także do informowania w możliwie najszerszym zakresie o wspólnych przedsięwzięciach we własnych materiałach promocyjnych i informacyjnych, publikacjach, stronach internetowych, mediach społecznościowych i wystąpieniach publicznych.

Repertuar:

listopad 2023

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 18:09; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 18:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

dr Magdalena Sacha stypendystką Instytutu Goethego i Fundacji Kultury Wolnego Państwa Saksonia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:04; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka