Zakład Kulturoznawstwa

Zakład Kulturoznawstwa

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Gdańskim obejmują dwa stopnie kształcenia – studia licencjackie i magisterskie.

Na pierwszym stopniu (studia licencjackie) są do wyboru dwie specjalności:

 - animacja kultury (profil absolwenta)

 - krytyka i popularyzacja kultury (profil absolwenta)

 - kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych (profil absolwenta)

Zajęcia są prowadzone przez teoretyków i praktyków – zarówno pracowników Katedry, jak i osoby stale z Katedrą współpracujące.

Na drugim stopniu (studia magisterskie) mamy dwie specjalności:

 - zarządzanie kulturą (profil absolwenta)

 - kultura audiowizualna (profil absolwenta).

Z założenia studia magisterskie mają charakter bardziej teoretyczny i pogłębiający wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu, a program skupia się na współczesności.

W zakładkach po lewej stronie można znaleźć programy studiów pierwszego i

drugiego stopnia.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Listopad 2017 - 23:06; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: sobota, 17. Kwiecień 2021 - 14:50; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane

W dniach od 11 września od godz. 10.00 do 15 września do godz. 23.00 będą trwały elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku akademickim 2023/2024, wykłady ogólnouczelniane będą ofertą wykładów zarówno Uniwersytetu Gdańskiego jak i Politechniki Gdańskiej. 

Studenci obu uczelni będą mieli możliwość zapisu na wykłady oferowane przez uczelnię macierzystą i zewnętrzną.  

Wykłady ogólnouczelniane, które będą ofertą wspólną dla naszych studentów i studentów PG będą odbywały się w poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30 w formie zdalnej.

Wykłady oferowane tylko dla naszych studentów będą realizowane stacjonarnie i będą się odbywać w poniedziałek (17.00 – 18.30) oraz we wtorek (8.00 – 9.30).

W ofercie znajduje się również wykład płatny - Akademia Filmu Dokumentalnego (link do oferty tego wykładu: https://www.akademiadokumentalna.pl/https/wwwakademiadokumentalnapl/ug-akademia-filmu-dokumentalnego-docs-against-gravity-sem-zimowy-20232024), który będzie się odbywał w formie stacjonarnej we wtorek o godz. 17.00.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane prowadzone będą w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta (dotyczy to zarówno oferty UG jak i PG). Każdy student wybiera jeden wykład, który będzie realizował albo w poniedziałek, albo we wtorek.
 

Zapisy będą dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów będą miały udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 

Studenci wybierający wykład ogólnouczelniany spośród oferty wykładów UG wybierają wykład oferowany przez inny Wydział niż Wydział macierzysty studenta. 
Studenci, którzy nie wezmą udziału w zapisach zostaną zapisani na wykład, na którym będzie wolne miejsce. 

Wszystkie informacje o wykładach ogólnouczelnianych zamieszczone są na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane.

Oferta wykładów znajduje się w załączniku do wiadomości oraz na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane/oferta-wykladow-semestr-zimowy-20232024

Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 

Studenci, którzy: 

 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego, 

 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych, 

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. 

Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku.  

Informuję, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Wrzesień 2023 - 13:53; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Wrzesień 2023 - 19:59; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

dr Magdalena Sacha stypendystką Instytutu Goethego i Fundacji Kultury Wolnego Państwa Saksonia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:04; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Gdańsk i okolice w czasach Johanna Gottfrieda Herdera

Serdecznie polecamy cykl spotkań w Centrum Herdera, a szczególnie wykład dr Magdaleny Sachy w piątek 13 października i spacer w sobotę 14 października.

Gdańsk i okolice w czasach Johanna Gottfrieda Herdera 6.10–24.11.2023 – Centrum Herdera (ug.edu.pl)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Wrzesień 2023 - 09:47; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2023 - 09:49; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

wysoka pozycja Gdańskiego Kulturoznawstwa w rankingu "Perspektyw"

"Perspektywy" 29 czerwca 2023 ogłosiły wyniki Rankingu Kierunków Studiów

Gdańskie Kulturoznawstwo uzyskało wysokie, 4-te miejsce w rankingu kulturoznawstw w Polsce.

Tu znajduje się ogólnopolska klasyfikacja 

a tu metoda jaką zastosowano w rankingu 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 21:27; osoba wprowadzająca: Zbyszek Dymarski Ostatnia zmiana: piątek, 7. Lipiec 2023 - 10:31; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Solidarni z Ukrainą

Jako wspólnota Instytutu Badań nad Kulturą wyrażamy pełną solidarność z Ukrainą i potępiamy agresję Rosji.

Jednocześnie deklarujemy pomoc dla naszych studentów, absolwentów i wszystkich osób, które z powodu toczącej się wojny znalazły się w potrzebie.
Piszcie do nas bez skrępowania - czekamy pod adresami:

g.piotrowski@ug.edu.pl

dariusz.szymanski@ug.edu.pl 

aleksandra.wierucka@ug.edu.pl

 

 
Ważny link do kursu UG dla wolontariuszy:
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 26. luty 2022 - 15:08; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 16. Listopad 2022 - 16:20; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Mgr Katarzyna Jagłowska laureatką konkursu „Włączam płeć do badań”

W I edycji konkursu "Włączam płeć do badań" 2022 najwyżej ocenioną pracą magisterską uwzględniającą w obszarze badań perspektywę płci uznano pracę mgr Katarzyny Jagłowskiej (Kulturoznawstwo, promotor dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG) pt. Ewolucja wizerunku postaci kobiecych w animacjach shojo od lat 90. do współczesności na przykładzie filmów „Czarodziejka z Księżyca” za uchwycenie dynamiki zmian we współczesnym definiowaniu kobiecości poprzez analizę ewolucji postaci filmowej.

więcej na ten temat...

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 13:07; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 13:07; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka