Sylabusy. Opisy przedmiotów

Kulturoznawstwo I stopnia starcjonarne, cykl dydaktyczny 2023-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wstęp do kulturoznawstwa - ćwiczenia I

 

 

30

30

ZO

3

Wstęp do kulturoznawstwa - wykład I

15

 

 

15

ZO

2

Podstawy warsztatu pracy naukowej

 

 

30

30

ZO

3

Warsztat komunikacyjny

 

 

30

30

ZO

3

Analiza i interpretacja tekstów kultury I

 

 

30

30

ZO

3

Kalejdoskop kultury współczesnej

 

30

 

30

ZO

2

Kultura cyfrowa

 

 

30

30

ZO

3

Kultura filmowa I

30

 

 

30

ZO

2

Kulturowy wymiar sztuki I

30

 

 

30

ZO

2

Pamięć kulturowa Polski

30

 

 

30

E

4

Razem semestr 1

105

30

150

285

 

27

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wstęp do kulturoznawstwa - ćwiczenia II

 

 

30

30

ZO

3

Wstęp do kulturoznawstwa - wykład II

15

 

 

15

E

3

Współczesne dyskursy kulturoznawcze 

 

30

   

 

30

E

 

3

Analiza i interpretacja tekstów kultury II

 

 

30

30

ZO

3

Kultura filmowa II

30

 

 

30

E

3

Kulturowy wymiar sztuki II

30

 

 

30

E

3

Historia kultury I

30

 

 

30

ZO

2

Kultury tubylcze świata

30

 

 

30

ZO

3

Język obcy I

 

 

60

60

ZO

4

Wychowanie fizyczne I

 

 

30

30

Z

0

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Kanon filmowy

 

 

30

30

ZO

3

Krytyka filmowa

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

33

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Animacja grup, społeczności i środowisk lokalnych

 

 

30

30

ZO

3

Warsztat artystyczny

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

33

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Storytelling

 

 

30

30

ZO

3

Wprowadzenie do groznawstwa

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

33

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Filozoficzne podstawy kulturoznawstwa I

30

 

 

30

ZO

3

Antropologia kultury I

30

 

 

30

ZO

3

Sztuka współczesna

 

 

30

30

ZO

3

Kultura literacka

30

 

 

30

ZO

2

Kultura muzyczna - ćwiczenia

 

 

15

15

      ZO

2

Kultura muzyczna - wykład

30

 

 

30

ZO

2

Historia kultury II

30

 

 

30

E

3

Język obcy II

 

 

60

60

ZO

3

Egzamin kończący lektorat języka obcego

 

 

 

 

E

1

Wychowanie fizyczne II

 

 

30

30

Z

0

Przedmiot fakultatywny I

 

 

30

30

ZO

2

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Widowisko w kulturze

 

 

30

30

ZO

3

Muzealnictwo i sztuka wystawiennicza

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Animacja kultury - współczesne idee, koncepcje i metody

 

 

30

30

ZO

3

Zarządzanie projektem kulturalnym

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Warsztat e-pisarstwa i redakcji tekstów internetowych

 

 

30

30

ZO

3

Narzędzia komunikacji wizualnej I

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Filozoficzne podstawy kulturoznawstwa II

30

 

 

30

E

4

Antropologia kultury II

30

 

 

30

E

4

Warsztat badań własnych

 

 

30

30

ZO

3

Kultura muzyczna – wykład II

15

 

 

15

ZO

2

Kultura teatralna i podstawy performatyki

30

 

 

30

ZO

3

Kultura regionalna - ćwiczenia

 

 

30

30

 ZO

3

Kultura regionalna - wykład

15

 

 

15

ZO

1

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Przedmiot fakultatywny II

 

 

30

30

ZO

2

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Krytyka a sztuki piękne

 

 

30

30

ZO

3

Proces i rynek wydawniczy

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Życie kulturalne Trójmiasta

 

 

30

30

ZO

3

Regulacje prawne w sektorze kultury

 

 

15

15

ZO

1

Finansowanie w sektorze kultury

 

 

15

15

ZO

2

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Wizualność w nowych mediach

 

 

30

30

ZO

3

Narzędzia komunikacji wizualnej II

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Socjologia kultury

30

 

 

 

30

ZO

3

Paradygmaty antropologii kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Netnografia

 

30

 

 

30

ZO

3

Kultura popularna – ćwiczenia

 

 

30

 

30

 ZO

3

Kultura popularna – wykład

30

 

 

 

30

ZO

3

Przedmiot fakultatywny III

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie I

 

 

 

30

30

ZO

5

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Kino popularne

 

 

30

 

30

ZO

3

Krytyka teatralna

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 5

60

60

120

30

270

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Promocja inicjatyw kulturalnych

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt kulturalno-artystyczny (warsztat)

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 5

60

60

120

30

270

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Problemy prawne i etyczne w internecie

 

 

30

 

30

ZO

4

Marketing i social media

 

 

30

 

30

ZO

3

Razem semestr 5

60

60

120

30

270

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Kanon studiów kulturowych

 

15

 

 

15

ZO

3

Teatr współczesny

30

 

 

 

30

ZO

2

Główne systemy religijne

30

 

 

 

30

ZO

2

Przedmiot fakultatywny IV

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie II

 

 

 

30

30

ZO

10

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

 

ZO

4

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Performatyka i krytyka muzyczna

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt kuratorski

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Instytucje kultury i polityki kulturalne

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt społeczno-kulturalny (warsztat)

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Antropologia nowych mediów

 

 

30

 

30

ZO

3

Specyfika pracy portalu internetowego

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Październik 2023 - 07:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 21. luty 2024 - 11:23; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka

Kulturoznawstwo, I stopień, studia stacjonarne, cykl kształcenia 2022-2025

SEMESTR 1

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wstęp do kulturoznawstwa

15

 

30

45

ZO, ZO

5

Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

30

30

ZO

4

Warsztat komunikacyjny

 

 

30

30

ZO

4

Podstawy warsztatu pracy naukowej

 

 

30

30

ZO

3

Kulturowy wymiar sztuki

30

 

 

30

ZO

2

Kultura filmowa

30

 

 

30

ZO

2

Kultura cyfrowa

 

 

30

30

ZO

3

Kalejdoskop kultury współczesnej

 

30

 

30

ZO

3

Pamięć kulturowa Polski

30

 

 

30

E

4

Razem semestr 1

105

30

150

285

 

30

 

SEMESTR 2

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Wstęp do kulturoznawstwa

15

 

30

45

ZO, E

5

Współczesne dyskursy kulturoznawcze

30

 

 

30

E

3

Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

30

30

ZO

4

Kulturowy wymiar sztuki

30

 

 

30

ZO

2

Kultura filmowa

30

 

 

30

ZO

2

Historia kultury

30

 

 

30

ZO

2

Kultury tubylcze świata

30

 

 

30

ZO

2

Lektorat języka obcego

 

 

60

60

ZO

4

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Kanon filmowy

 

 

30

30

ZO

3

Krytyka filmowa

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Animacja grup, społeczności i środowisk lokalnych

 

 

30

30

ZO

3

Warsztat artystyczny

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Storytelling

 

 

30

30

ZO

3

Wprowadzenie do groznawstwa

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 2

165

0

210

375

 

30

 

SEMESTR 3

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Filozoficzne podstawy kulturoznawstwa

30

 

 

30

ZO

3

Antropologia kultury

30

 

 

30

ZO

3

Sztuka współczesna

 

 

30

30

ZO

3

Kultura literacka

30

 

 

30

ZO

2

Kultura muzyczna

30

 

15

45

ZO, ZO

4

Historia kultury

30

 

 

30

E

3

Fakultet kierunkowy

 

 

30

30

ZO

2

Lektorat języka obcego

 

 

60

60

E

4

Wychowanie fizyczne

 

 

30

30

Z

0

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Widowisko w kulturze

 

 

30

30

ZO

3

Muzealnictwo i sztuka wystawiennicza

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Animacja kultury - współczesne idee, koncepcje i metody

 

 

30

30

ZO

3

Zarządzanie projektem kulturalnym

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Warsztat e-pisarstwa i redakcji tekstów internetowych

 

 

30

30

ZO

3

Narzędzia komunikacji wizualnej

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 3

150

0

225

375

 

30

 

SEMESTR 4

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Filozoficzne podstawy kulturoznawstwa

30

 

 

30

E

4

Antropologia kultury

30

 

 

30

E

3

Warsztat badań własnych

 

 

30

30

ZO

4

Kultura muzyczna

15

 

 

15

ZO

2

Kultura teatralna i podstawy performatyki

30

 

 

30

ZO

3

Kultura regionalna

15

 

30

45

ZO, ZO

4

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

ZO

2

Fakultet kierunkowy

 

 

30

30

ZO

2

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Krytyka a sztuki piękne

 

 

30

30

ZO

3

Proces i rynek wydawniczy

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Życie kulturalne Trójmiasta

 

 

30

30

ZO

3

Regulacje prawne w sektorze kultury

 

 

15

15

ZO

1

Finansowanie w sektorze kultury

 

 

15

15

ZO

2

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Wizualność w nowych mediach

 

 

30

30

ZO

3

Narzędzia komunikacji wizualnej

 

 

30

30

ZO

3

Razem semestr 4

150

0

150

300

 

30

 

SEMESTR 5

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Socjologia kultury

30

 

 

 

30

ZO

3

Paradygmaty antropologii kultury

 

30

 

 

30

ZO

4

Netnografia

 

30

 

 

30

ZO

3

Kultura popularna

30

 

30

 

60

ZO, ZO

6

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

5

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Kino popularne

 

 

30

 

30

ZO

3

Krytyka teatralna

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 5

60

60

120

30

270

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Promocja inicjatyw kulturalnych

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt kulturalno-artystyczny (warsztat)

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 5

60

60

60

30

270

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Problemy prawne i etyczne w internecie

 

 

30

 

30

ZO

4

Marketing i social media

 

 

30

 

30

ZO

3

Razem semestr 5

60

60

60

30

270

 

30

 

SEMESTR 6

Przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

E/Z/ZO

ECTS

Kanon studiów kulturowych

 

15

 

 

15

ZO

3

Teatr współczesny

30

 

 

 

30

ZO

2

Główne systemy religijne

30

 

 

 

30

ZO

2

Fakultet kierunkowy

 

 

30

 

30

ZO

2

Seminarium licencjackie

 

 

 

30

30

Z

10

Praktyka zawodowa

 

 

 

 

 

Z

4

Specjalność KRYTYKA I POPULARYZACJA KULTURY

Performatyka i krytyka muzyczna

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt kuratorski

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

Specjalność ANIMACJA KULTURY

Instytucje kultury i polityki kulturalne

 

 

30

 

30

ZO

3

Projekt społeczno-kulturalny (warsztat)

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

Specjalność KULTURA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I REDAKCJA STRON INTERNETOWYCH

Antropologia nowych mediów

 

 

30

 

30

ZO

3

Specyfika pracy portalu internetowego

 

 

30

 

30

ZO

4

Razem semestr 6

60

15

90

30

195

 

30

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 12:28; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 23. Listopad 2022 - 07:34; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka