Konferencja Mowa-Człowiek-Świat

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MOWA - CZŁOWIEK-ŚWIAT:

PERSWAZJA JĘZYKOWA W RÓŻNYCH DYSKURSACH

Drodzy Koledzy!

Szanowni Uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach" (Gdańsk) oraz Autorzy tomu prac naukowych!

W związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R /21 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, a także zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym na terenie kraju lockdownem, podjęto decyzję o zdalnej organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja w różnych dyskursach" (Gdańsk). 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r.  w aplikacji MS Teams. 

Jednocześnie informujemy, że zbiór z Państwa artykułem przeszedł proces recenzji i obecnie znajduje się w redakcji technicznej. Oba tomy będą wydane w 2021 r. i zostaną wysłane do autorów wraz z certyfikatami uczestnictwa w konferencji.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na link do wniosku o ewentualny zwrot części opłaty organizacyjnej (zwrot obejmuje kwotę po pobraniu kosztów za publikację).

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy


 

 

III Международная научная конференция

РЕЧЬ – ЧЕЛОВЕК – МИР: 

РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РАЗНЫХ ДИСКУРСАХ

Уважаемые коллеги!

Дорогие участники III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» (Гданьск) и авторы коллективного сборника научных трудов!

Приказ ректора Гданьского университета nr 5/R/21 от 14 января 2021 по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, а также общая неблагополучная эпидемиологическая ситуация и условия жесткого локдауна в Польше (закрытие границ, гостиниц, всех учебных заведений страны) исключают, к сожалению, возможность проведения конференции в стационарном режиме. С учетом форс-мажорного характера пандемии было принято решение о дистанционном проведении III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир» 13-14 мая 2021 года, в аппликации МсТеамс. 

Одновременно информируем, что сборник научных трудов с Вашей статьей, отрецензирован и редактируется техническим редактором. Оба тома выйдут в 2021 году и будут разосланы авторам вместе с сертификатами участия в конференции.

Просим обратить внимание на образец письма заявки на возможный возврат оргвзноса (все, что выше оплаты за публикацию).

С уважением

Организаторы

List od Organizatorów/ Письмо от Организаторов

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Marzec 2020 - 10:43; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: środa, 28. Kwiecień 2021 - 11:50; osoba wprowadzająca: Marta Noińska