Pracownicy Instytutu

Lista pracowników Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Spis pracowników

biogramy

mgr Paulina Andrzejczak, lektor

biogram

mgr Iryna Antonenko, asystent

biogram

mgr Wei Bi, lektor

biogram

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak, adiunkt

biogram

dr Szymon Gredżuk, adiunkt

biogram

dr Anna Gryszkiewicz, asystent

biogram

dr Anna Hau, adiunkt

biogram

dr hab. Magdalena Jaszczewska, adiunkt

biogram

dr Jelena Jegorowa, asystent

biogram

dr Liliana Kalita, adiunkt

biogram

dr Tatiana Kananowicz, adiunkt

biogram

dr Aleksandra Klimkiewicz, adiunkt

biogram

dr Ewa Konefał, adiunkt

biogram

dr Tatiana Kopac, adiunkt

biogram

mgr Magdalena Kruk, starszy wykładowca

biogram

dr Amelia Macioszek, adiunkt

biogram

dr Joanna Mampe, adiunkt

biogram

mgr Małgorzata Marciszewska, wykładowca

biogram

dr Marta Noińska, adiunkt

biogram

dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG  

biogram

dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG  

biogram

dr Kinga Okroj, adiunkt

biogram

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

biogram

dr Svetlana Pavlenko, adiunkt

biogram

dr Elżbieta Pietraś, adiunkt

biogram

prof. dr hab. Alicja Pstyga

biogram

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG  

biogram

mgr Karolina Rudnicka, asystent

biogram

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG  

biogram

dr Jacek Splisgart, adiunkt

biogram

mgr Tomomi Splisgart, lektor

biogram

dr Wanda Stec, adiunkt

biogram

dr Marcin Trendowicz, adiunkt

biogram

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner, adiunkt

biogram

PAULINA ANDRZEJCZAK mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: magister nauczania języka chińskiego jako obcego (Nankiński Uniwersytet Pedagogiczny, 2020). Uczestniczka kursów, m.in. z zakresu języka i kultury chińskiej (Yangtze Normal University), tłumaczeń (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych) oraz literatury tajwańskiej (Ośrodek Nauczania Języka Chińskiego Huayu)

Doświadczenie zawodowe: lektor języka chińskiego w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (2020-2021), asystent w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2021).

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka języka chińskiego oraz języka polskiego, gramatyka porównawcza, tłumaczenia literackie, językowy obraz świata utrwalony we frazeologii chińskiej

Laureatka III Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy przekład literacki z języka chińskiego "Sinoprzekład". 

Kontakt: paulina.andrzejczak@ug.edu.pl 


IRYNA ANTONENKO mgr, asystent, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: magister filologii angielskiej i ukraińskiej (1992-1997 Narodowy Instytut Pedagogiczny Języków Obcych, Horliwka, Ukraina), Filologiczne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Gdański (2014-  )

Doświadczenie zawodowe: Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków rosyjskiego oraz angielskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia, w prowadzeniu kursów intensywnych oraz specjalistycznych, w tym pisma akademickiego, stylistyki języka angielskiego, debat studenckich, gramatyki, kursów biznesowych, egzaminacyjnych Cambridge i maturalnych.
(2010-2016) Lektor języka angielskiego i rosyjskiego, English Unlimited, Distinction Language Center, Gdańsk;
(do 2009) Londyńska Szkoła Języka Angielskiego, British Council, Liceum dla dzieci uzdolnionych „Erudyta" (opiekun prac studyjnych (Mała Akademia Nauk), Donieck; (2003 – 2009) Zastępca Dyrektora, Firma Profi-Press, Makiejewka;
(1997 – 2000) nauczyciel języka angielskiego,  Zespół Szkól Językowych nr 115, Donieck.

Zainteresowania naukowe: motyw miasta globalnego w literaturze amerykańskiej, techniki narracyjne przedstawiania miasta i ludzi w nim, miasto Nowy Jork jako bohater powieści, jako symbol spełniających się marzeń i bezgranicznych możliwości, miasto samotnych ludzi, nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii miasta, metropolie w USA, koncepcja miast światowych.
Kontakt: iryna.antonenko@ug.edu.pl 


BI WEI mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: magister w zakresie nauczania języka i metodyki nauczania na Northeast Normal University w Chinach. Uczestniczyła również w seminarium doktoranckim, prowadząc badania i zbierając materiały w ramach rozprawy doktorskiej (UG).

Doświadczenie zawodowe: wykładowca języka chińskiego w School of International Cultural Exchange na Uniwersytecie Lanzhou w Chinach, wykładowca języka chińskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego (2010-2015), asystent w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2015).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo, historia i kultura chińska. Publikowała artykuły w Nauczyciele Języków Obcych, Nowa Polityka Wschodnia, Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 

Kontakt: wei.bi@ug.edu.pl


KATARZYNA ARCISZEWSKA-TOMCZAK dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

K.Arciszewska

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1994), doktor nauk humanistycznych (UG – 2000). 

Doświadczenie zawodowe: 1999-2005 – lektor języka niemieckiego, od  2005 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w latach 2008-2012 i 2013-2016 zastępca dyrektora ds. kształcenia w Instytucie Filologii, od 2012 - członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX/XX wieku, nurt ezoteryczny w sztuce epoki modernizmu, motywy niesamowite w literaturze rosyjskiej, rosyjska i światowa kultura popularna

Kontakt: katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

Redakcja monografii:

 • Rosja w  krysztale. Rozważania, fakty i  miraże, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i  K. Ruteckiej, Gdańsk 2014.
 • Ciemność i światło, t. 6, pod red. Karoliny Ruteckiej i Katarzyny Arciszewskiej, Gdańsk 2015.
 • Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016.

Artykuły:

 • Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i  wilkołaka w  wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej, [w:] Światło i  ciemność. Ezoteryzm w  kulturze XX i  XXI wieku, pod red. K. Ruteckiej i  M. Rzeczyckiej, t. IV, Gdańsk 2012, s. 50-67.
 • Fantastyczna przestrzeń rosyjskiej prowincji. Wilkołaki – wampiry – ludzie w  powieści Olega Diwowa Nocny obserwator, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i  dziś, red. A. Polak, Katowice 2013.
 •  „33 mgnienia szczęścia”. Obraz Rosji w  opowiadaniach Ingo Schulze, [w:] Rosja w  krysztale. Rozważania, fakty i  miraże, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i  K. Ruteckiej, Gdańsk 2014, s. 175-192.
 • Moskwa noir - mroki miasta i duszy rosyjskiej, [w:]  Ciemność i światło, t. 6, pod red. Karoliny Ruteckiej i Katarzyny Arciszewskiej, Gdańsk 2015.
 • Przestrzeń miejska we współczesnej rosyjskiej literaturze wampirycznej, [w:] Meandry słowiańskiej kultury : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. Liliany Kality, Gdańsk 2016.
 • Specyfika obcości w dyskursie wampirycznym, [w:] Ciała obce, red. nauk: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak, Poznań 2016.
 • Wybrane aspekty samotności we współczesnej rosyjskiej literaturze wampirycznej, [w:] Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016.
 • Wampir - lustro rzeczywistości. O jednym z aspektów współczesnej rosyjskiej literatury wampirycznej, [w:] Fantastyka w literaturach słowiańskich : idee, koncepty, gatunki, red. A. Polak, M. Karwacka, Katowice 2016.

SZYMON GREDŻUK – dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: magister filologii japońskiej (UAM, 2014), doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa i krajoznawstwa porównawczego (University of the Ryukyus, 2019).  

Doświadczenie zawodowe: wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Meio (2019), asystent w Katedrze Orientalistyki UMK (2019-2021), od 2021 adiunkt w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG.  

Zainteresowania naukowe: historia, kultura i literatura Wysp Riukiu. Perspektywa marynistyczna i podwodna w badaniach humanistycznych. Sztuki sceniczne i turystyka w Japonii.  

Kontakt: szymon.gredzuk@ug.edu.pl 


ANNA GRYSZKIEWICZ – dr, asystent, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: doktor nauk o sztuce (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego), magister sztuki (Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 2011), absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, studiowała w Chinach na Jiangsu University w ramach Jasmine Jiangsu Government Scholarship, beneficjentka Huayu Scholarship of Education of the Republic of China na National Taiwan Normal University, zdobywczyni grantów Research Grant for Foreign Scholars in Chinese Studies 2019 (National Central Library, Taipei, Taiwan, Center for Chinese Studies) oraz Grant for Young Scientists 2019 (Uniwersytet Gdański).

Doświadczenie zawodowe: lektor języka chińskiego w Pracowni Sinologii UG (2017-2019), asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2019).

Zainteresowania naukowe: taniec współczesny i nowe technologie, taniec jako narzędzie dyplomacji kulturalnej, kultura taneczna Tajwanu, technokultura Chin i Tajwanu, kultura w perspektywie geopolityki i wojen technologicznych, badania postkolonialne. 

Kontakt: anna.gryszkiewicz@ug.edu.pl


ANNA HAU dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG), doktor nauk humanistycznych (UG)

Doświadczenie zawodowe: 1997-1999 – specjalista ds. eksportu w  „Eurotaxpol” s.c., 1999 – operator komputera w  Pracowni Projektowania Graficznego i  Reklamy „Delfa”, od  1999 asystent w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka – motywacja w  nauczaniu języka obcego, potrzeby komunikacyjne i  językowe, zagadnienia psycholingwistyki i  socjolingwistyki

Wybrane publikacje:

 • Коммуникативные потребности и материал для обучения русскому языку, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1997.
 • Внутренние отношения элементов курса бизнес-коммерция, [в:] Проблемы преподавания русского языка, литературы и культуры России в преддверии XXI века, Kielce 1998.
 • Характеристика понятия языковой (коммуникативной) потребности, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1999.
 • Языковая потребность как признак личности, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 2000.
 • Teoretyczne zagadnienia doboru leksyki w  programie nauczania na  kurs języka rosyjskiego „Biznes-Komercja”, [w:] „Słowa, słowa, słowa ...” w  komunikacji językowej, Gdańsk 2000.

Kontakt: anna.hau@ug.edu.pl 


MAGDALENA JASZCZEWSKA dr hab., adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1995), doktor nauk humanistycznych (UG – 2004), dwuletnie magisterskie zaoczne studia uzupełniające na  kierunku transport i logistyka (2004)

Doświadczenie zawodowe: 1998-2004 – asystent, od  2004 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; 2004-2005 – lektor języka polskiego na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo (fonetyka, leksykologia, słowotwórstwo, fleksja języka rosyjskiego i języka polskiego, paremiologia polska i rosyjska – aspekt kulturowy).

Wybrane publikacje:

 • Odzwierciedlenie kultu św. Agaty w przysłowiach polskich, Linguistics Applied, pod red. A. Bączkowskiej, M. Święcickiej, Vol. 2/3, 2010 s. 287-296.
 • Vìdobražennâ kul'tu svâtogo Ìllì u pol's'kih, rosìjs'kih ì ukraïns'kih prislìv'âh, (w:) Problemi Slov'ânoznavstva = Problems of Slavonic Studies. - 2011, Vip. 60, s. 93-99.
 • Święty Jan/Iwan Kupała w paremiach polskich i rosyjskich, (w:) Wschód-Zachód Dialog języków i kultur, pod red. J. Kazimierczyk, p. Gancarza, Słupsk 2012, s. 171 – 176.
 • Święci Marek i Wojciech w tradycji i paremiach polskich, (w:) Język, wielokulturowość, tożsamość, Bydgoszcz 2013, s. 195 – 202.
 • Wybrane paremie polskie i wątki kulturowe związane z adwentem, (w:) Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, pod red. K. Wojan i E. Konefał, Gdańsk 2013.

Kontakt: magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl


JELENA JEGOROWA – dr, asystent, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2016), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2022)
Doświadczenie zawodowe: od 2016 – lektor w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, 2015-2016 – lektor języka rosyjskiego (Centrum edukacyjne AMBIT, Gdańsk), 2006-2007 – asystent w Katedrze Filologii Rosyjskiej i Translatoryki (Mariupolski Uniwersytet Państwowy, Ukraina), od 2019 – asystent w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna, teoria i praktyka przekładu, procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim, lingwokulturologia.
Kontakt: jelena.jegorowa@ug.edu.pl 
 
Wybrane publikacje: 
 • О фразеологических единицах, отражающих идеи успеха и позитивного мышления, [w:] Pstyga A., Kananowicz T., Buchowska M. (red.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7, Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2018, s. 137-145; 
 • К вопросу о функционировании украинского языка в условиях русско-украинского двуязычия, [w:] Никульцева В.В. (red.), Современное русское языкознание и лингводидактика: сборник научных трудов, посвящённый 95-летию со дня рождения академика РАО Н.М. Шанского, Москва 2018, s. 326-334; 
 • Языковые клише в польско-русском юридическом переводе, [w:] Kananowicz T., Klimkiewicz A. (red.), Porządek słów: gramatyka, tekst, styl, dyskurs: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej, Gdańsk 2019, s. 199-209; 
 • Административный восторг: крылатое слово Достоевского как средство выражения оценки в тексте СМИ, „Przegląd rusycystyczny” 2020, nr 1 (169), s. 23-35. 

LILIANA KALITA – dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

L.KalitaDoświadczenie zawodowe: od 2002 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2013 – kierownik Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, od 2014 – certyfikowany tutor akademicki, od 1.10.2019 – kierownik Zakładu Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej 

Kontakt: liliana.kalita@ug.edu.pl 

Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020.

Redakcje książek:

 • Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej, Gdańsk 2018.
 • Meandry słowiańskiej kultury: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, Gdańsk 2016. 

Artykuły:

 • Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena, „Przegląd Rusycystyczny”, 2010, nr 3, s. 34-44.
 • Żony, artystki, rewolucjonistki. Kobiety w  prozie Marka Ałdanowa, „Studia i   Szkice Slawistyczne”,   t.10: Słowianie wschodni na  emigracji: literatura-kultura-język, pod red. Kodzisa B. i  Giej M., Opole 2010, s. 205-212.
 • Topika krwi w  filmach Aleksieja Bałabanowa, [w:] Krew-substancja, symbole, mitologia, pod red. D. Oboleńskiej i  K. Arciszewskiej, Gdańsk 2012, s. 163-174.
 • „Melancholia generosa” w  prozie Marka Ałdanowa, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i  białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Redakcja wyd. KUL 2013, s. 165-176
 • Nieodwzajemniona miłość: Mark Ałdanow i  kino, [w:] Rosja w  krysztale: rozważania, fakty i  miraże. Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i  K. Ruteckiej, Gdańsk 2014, s. 251-264.
 • Parodia w  opowiadaniach Tatiany Tołstoj, „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, vol.   40, cz. 2, ss. 15-25.
 • „Niezwykłym był pisarzem. I  niezwykłym był człowiekiem”. Ałdanow i  Bunin – wzajemne relacje, [w:] Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz w  świetle współczesnej buninologii, pod red. B. Kozak, T. Marczenko, I. A. NDiaye, Olsztyn 2015, s. 185-193.
 • Skąd u Pani ta melancholia? Melancholiczki w  prozie Marka Ałdanowa, [w:] Słowianiena emigracji. Literatura-kultura-język, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole-Racibórz   2015, s. 433-440.
 • „Trzej bohaterowie” w  interpretacji animatorów studia „Mielnica”, [w:] Meandry słowiańskiej kultury. Księga Jubileuszowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Gdańsk 2016, s. 143-152.  
 • Czy ma pan ognia? Motyw palenia tytoniu w filmie rosyjskim (na wybranych przykładach), [w:] Żywioły : motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. K. Arciszewskiej i U. Patockiej-Sigłowy Gdańsk 2018, s. 315-324.
 • Motyw domu i jego funkcje ideowo-artystyczne w filmie Jurija Bykowa "Dureń", [w:] Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich: studia , pod red. J. Dziedzic, A. Alsztyniuk, A.  Sakowicz, Białystok 2017, s.  111-120.
 • Mieszkańcy rosyjskiej wsi wobec wyzwań postsowieckiej rzeczywistości w twórczości Iriny Mamajewej, "Studia Rossica Posnaniensia" 2019, vol. 44, nr 1, s.  189-200.
 • Filmowe Tbilisi, Moskwa i Warszawa we wspomnieniach Heleny Amiradżibi-Stawińskiej,  "Acta Polono-Ruthenica" 2019, vol. 34, nr 4, s.  129-140. 
 • Мarynarka od Burberry czy kurtka puchowa? Ubranie a ewolucja bohatera powieści Andrieja Giełasimowa "Холод", "Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 2 (170), s. 115-132. 

TATIANA KANANOWICZ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

T.KananowiczStudia: magister w zakresie języków i literatur słowiańskich; kwalifikacja zawodowa: filolog, wykładowca języków (polskiego i rosyjskiego) i literatur (polskiej i rosyjskiej) słowiańskich, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego i translatoryki, UMCS w Lublinie

Doświadczenie zawodowe: od 2006 roku adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

Zainteresowania naukowe: translatoryka: przekład tekstów literackich, mówionych, specjalistycznych; stylistyka porównawcza rosyjsko-polska, komunikacja międzykulturowa: Polska, Rosja, Azja Wschodnia; aksjologia międzykulturowa; krajoznawcza wiedza o Rosji. Ustny i pisemny tłumacz języka rosyjskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Mundo Eslavo” (Granada, Hiszpania).

Kontakt: tatiana.kananowicz@ug.edu.pl  

Wybrane publikacje:
Monografia:

 • Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne (na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX w. na język polski), Gdańsk 2008.

Artykuły:

 • Цель перевода, тип текста и текстовые категории как основные переменные модели перевода, „Вестник Томского государственного университета”, 2009, № 4, с. 38-46.
 • Особенности перевода научных текстов (лингвистика) с русского языка на польский на занятиях по переводу специальных текстов, [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szyszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz.2, Lublin 2010, s. 171-183.
 • Лексика инструкций по эксплуатации бытовой техники как переводческая проблема, [w:] M. Grabska, „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej III, Gdańsk 2011, s. 111-117.
 • Проблемы перевода договоров: польско-русское направление, [w:] N. S. Šarafutdinova (red.), Sovremennye tehnologii obučeniâ inostrannym âzykam : meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ (g. Ul'ânovsk, 26 ânvarâ 2011 goda) : sbornik naučnyh trudov, Ul'ânovsk : UlGTU, 2011. S. 172-177.
 • Проблемы перевода юридических текстов и их решение в рамках функционально-текстового подхода, [w:] Z. Nowożenowa (red.), Tekst jako kultura, kultura jako tekst = Tekst kak kul'tura, kul'tura kak tekst, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. S. 245-253.
 • Status tłumacza i normy przekładu tekstów specjalistycznych w Rosji (na materiale Zaleceń dla tłumaczy, zleceniodawców i redaktorów w zakresie tłumaczeń pisemnych), [w:] Między Oryginałem a Przekładem. - 2013, 21, s. 129-143.
 • Теоретические основы перевода специальных текстов, [w:] Palanìstyka = Polonistika = Polonistyka 2012 / pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, Mìnsk : Medysont, 2013. S. [299]-319.
 • Przekład sygnałów metakomunikacyjnych w tłumaczeniu audiowizualnym (aspekt glottodydaktyczny), [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a przekład, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. S. [241]-250.
 • Przekład specjalistyczny: teoria vs. praktyka (na materiale poradników dla tłumaczy), „Rocznik Przekładoznawczy”. - 2015, [T.] 10, s. 197-207.
 • Gramatyczna stylistyka porównawcza jako podstawa metodologiczna w nauczaniu przekładu tekstów specjalistycznych, „Roczniki Humanistyczne”, tom LXIII, zeszyt 10 2015, s. 121-134.

ALEKSANDRA KLIMKIEWICZ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

A.KlimkiewiczStudia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1999), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2008)

Doświadczenie zawodowe: 2000-2011 – wykładowca przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (PAP, AP w Słupsku), 2013-2015 – asystent, od 2015 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, 2016-2020 Z-ca Dyrektora ds Studenckich Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. 

Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna, kształcenie językowe osób dorosłych (nauczanie i akwizycja leksyki), zasoby sieciowe, narzędzia komputerowe i webowe w edukacji akademickiej, formy nauczania zdalnego na poziomie filologicznym, nowe zjawiska językowe w rosyjskiej i polskiej przestrzeni internetowej, cyberkultura, memy jako formy komunikacji, folksonomia.  
Kontakt: 
aleksandra.klimkiewicz@ug.edu.pl

PUBLIKACJE W BIBLIOTECE UG

ORCID: 0000-0001-8606-4475

PROFIL  Google Scholar


EWA KONEFAŁ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Studia: magister filologii rosyjskiej (UMCS – 2000), doktor nauk humanistycznych (UG – 2007)

Doświadczenie zawodowe: 2003-2007 asystent, od  2007 adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Zainteresowania naukowe: historiografia, metodologia i socjologia rosyjskich badań nad przekładem; teoretyczne i  praktyczne zagadnienia komunikacji dwujęzycznej (rosyjsko-polskiej i  polsko-rosyjskiej); gramatyka semantyczna; dyskurs prasowy; językoznawstwo korpusowe.
Kontakt: ekonefal@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

 • Kontekst w  terminologii językoznawczej i  przekładoznawczej, [w:] Język a  komunikacja 31: Termin w  językoznawstwie, red. W. Chłopicki, D. Brzozowska, Kraków 2012, s. 201-210.
 • O  systemach konwersji rosyjskich znaków cyrylickich na  znaki łacińskie, [w:] Od  dźwięku do  słowa i  jeszcze dalej, red. K. Wojan i  E. Konefał, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 81-100.
 • Strategie kompresyjno-kondensacyjne w  przekładzie tekstu medialnego, [w:] Kondensacja i  kompresja w  języku, tekstach i  kulturze, red. W. Żarski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013, s. 71-91.
 • Польское имя в русском тексте: из наблюдений над способом передачи собственных имен в современных российских СМИ, [w:] Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. 2, Москва 2014, s. 294-303.
 • Прагма- и метаинформация в медиатексте, [w:]   Логический анализ языка: информационная структура разных жанров и эпох, отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Москва: Гнозис, 2015, s. 585-594.
 • Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego jako źródło informacji o leksemach partykułowych, „Prace Filologiczne” 2015, t. 67, s. 197-214.
 • O rosyjskich partykułach potocznych: sonda leksykograficzna, [w:]  "Mówimy, jak mówimy...": gdzie ukryta jest potoczność, pod red. M. Grabskiej i Ż. Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 260-274.
 • Перевод медиатекста: компрессия vs. когезия, [w:] Профили языка: социолингвистика, национальное варьирование, переводоведение. Сборник трудов к 90-летию со дня рождения А.Д. Швейцера, отв. ред. Н.С. Бабенко, В.А. Нуриев, Москва: Буки Веди, 2015, s. 164-175.
 • Наука о переводе в свете библиографических данных (на материале авторефератов диссертаций 1937-2015), [w:] Русский язык и культура в зеркале перевода, Москва: МАКС Пресс, 201б, s. 247-256. [Online]
 • O casusie avos' w świetle danych korpusowych, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 1, red. nauk. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 25-39.

TATIANA  KOPAC dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: doktor nauk humanistycznych (UG – 2009), literaturoznawca, muzykolog. 

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel (lektor, st. wykładowca, adiunkt), tłumacz, redaktor WUG, lektor (Studium Języków Obcych) w AM im. S. Moniuszki w  Gdańsku (od  2010).

Zainteresowania naukowe: literatura i muzyka (w aspekcie porównawczym), realia i kultura Rosji, zagadnienia mentalności; eseistyka, lingwistyka kulturowa, leksyka specjalistyczna (kulturowo-realioznawcza, religijna, filozoficzna) w przekładzie.

Wybrane publikacje:
Redakcja naukowa
 • M. Jaszczewska, T. Kopac (red.), Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
Artykuły i rozdziały w monografiach
 • Культурологический аспект обучения русскому языку как иностранному, [w:] Методология и технологии довузовского образования: материалы II международной научно-практической конференции, Гродно, 16-17 ноября 2017 г., red. Ю.Я. Романовский [i in.], Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2018, s.127-129.
 • Мистический огонь: Прометей и Святой Дух, [w:] Żywioły : motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, red. K. Arciszewska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s.73-85.
 • Проект Были 90-х: "Времена не выбирают…" , Przegląd Rusycystyczny, 2020, nr 2 (170), s.133-156.
 • M. Jaszczewska, Kopac Tatiana, Słowo wstępne [w:]  Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, red. M. Jaszczewska, T. Kopac, Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s.11-17.
 • "Несвятые святые" и другие рассказы. Особенности перевода православной лексики, [w:] Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, red. M. Jaszczewska, T. Kopac, Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s.127-142
 • Водная стихия в песнях российской эстрады. Лексико-семантический аспект, [w:]   Żywioły: motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, red. I. Hubicka, S. Pavlenko, K. Arciszewska-Tomczak, Gdańsk, Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s.229-241.
 • Прецедентные феномены из сферы „Искусство” на уроках РКИ, [w:]  Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, vol. 7, red. J. Mampe [i in.], Gdańsk, Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s.119-135.
Redakcja językowa
 • J. Mampe, Ł. Owczinnikowa, Расскажи мне обо всем, Gdańsk 2017, 162 s.
 • M. Trendowicz, Феномен Штирлица: oбраз советского разведчика в русском языке и культуре современной России, Gdańsk 2019, 213 s.
 • M. Noińska, Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений: медиалингвистический анализ, Gdańsk 2020, 342 s. 
 • „Studia Rossica Gedanensia”. 

Kontakt: tatiana.kopac@ug.edu.pl 


MAGDALENA KRUK mgr, starszy wykładowca, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii angielskiej (UG – 1993)

Doświadczenie zawodowe: 1993-2000 – lektor języka angielskiego, 2000-2005 – wykładowca języka angielskiego, od  2005 starszy wykładowca w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; od  2002 – egzaminator państwowy (egzamin maturalny z  języka angielskiego) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Gdańsku

Zainteresowania naukowe: literatura i historia Stanów Zjednoczonych, tłumaczenie tekstów użytkowych i artykułów naukowych (w tym współpraca z Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości), metodyka nauczania języka angielskiego, kultura krajów anglojęzycznych.
Kontakt: filmkr@ug.edu.pl


AMELIA MACIOSZEK – dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: magister sinologii (Uniwersytet Warszawski, 2008), doktor historii sztuki Azji Wschodniej (Wolny Uniwersytet w Berlinie 2020); absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Gorzowie Wielkopolskim (2002). 

Zainteresowania naukowe: kultura i sztuka Chin (głównie porcelany i jej naśladownictw na świecie), manufaktura Jingdezhen i jej zarządcy Tang Yinga (唐英; 1682–1756), a ostatnio także zjawiska adaptacji, symulakrów, duplikatur i kopii w kulturze i sztuce Chin. Wyniki swoich badań prezentowała podczas konferencji organizowanych w takich ośrodkach badawczych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wolny Uniwersytet w Berlinie, University of Cambridge w Anglii, University of St Andrews w Szkocji, Uniwersytet Wiedeński w Austrii czy Muzeum Porcelany w Dreźnie.

Kontakt: amelia.macioszek@ug.edu.pl 


JOANNA MAMPE dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

J.MampeDoświadczenie zawodowe: 2005-2007 asystent UG, od 2007 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna (nauczanie języka rosyjskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego, akwizycja języka; badania empiryczne) i językoznawcza (komunikologia, komunikologia porównawcza, pragmalingwistyka, lingwokulturologia, socjolingwistyka, psycholingwistyka, dyskursologia)
Kontakt: joanna.mampe@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:


MAŁGORZATA MARCISZEWSKA – mgr, wykładowca, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia:  magister filologii rosyjskiej (UG - 2006)

Doświadczenie zawodowe: 2006-2014 – lektor języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2014 – wykładowca w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka

Kontakt: filmm@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

Podręczniki

 • Marciszewska M., Sładkiewicz Ż., Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Marciszewska M., Noińska M., Mampe J., Русский язык в университете 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Marciszewska M., Noińska M., Wielądek K., Русский язык в университете 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.

Artykuły

 • Практические занятия по русскому языку в польском вузе (на примере Гданьского университета),  [w:]  Методология и технологии довузовского образования: Материалы международной научно-практической конференции, Ю.Я. Романовский (гл. ред.), Гродно 2018, с.146-148.
 • Жестовый язык глухих: практика освоения в России и Польше, [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, t.5, red. J.Mampe, K.Wielądek, L.Ovchinnikova, F.Marzouk, Gdańsk 2018, с.175-186.
 • О фонетических трудностях при обучении РКИ: из опыта работы, "Studia Rossica Gedanensia" 5/2018, с.115-130(соавтор - Т.В. Черкес).
 • Роль жестового языка в культуре глухих (на примере русского и польского жестовых языков), [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, t.5, red. A.Hau, M.Trendowicz, Gdańsk 2021, c. 113-120.

MARTA NOIŃSKA dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

M.Noinska

 

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG 2008), magister filologii angielskiej (UG 2015), doktor nauk humanistycznych (UG – 2019)

2009/2010 Uniwersytet Koblencja-Landau, filologia angielska, semestralne stypendium w ramach programu Erasmus, 2005/2006 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, filologia rosyjska, semestralne stypendium

Doświadczenie zawodowe: 2015/2016 lektor języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka), 2014-2015 lektor języka rosyjskiego i angielskiego w szkołach językowych, 2007-2008 asystentka do spraw eksportu w firmie Apex

Zainteresowania naukowe: język polityki, multimodalna analiza dyskursu, socjolingwistyka

Kontakt: marta.noinska@ug.edu.pl 

Wybrane publikacje:

 • Kilka słów o frazeologizmach z komponentem ‘oko’ na podstawie języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego, w: Świat Słowian w języku i kulturze VII: Językoznawstwo, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2006.
 • Образ Бога в русских народных пословицах, w: Świat Słowian w języku i kulturze VIII: Językoznawstwo, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2007.
 • Rola elementów niewerbalnych w gatunku orędzia noworocznego na materiale wybranych przemówień rosyjskich, niemieckich i polskich przywódców, w: Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk 2017.
 • Genetyka populacyjna a praojczyzna Indoeuropejczyków, w: Dialog kultur i społeczeństw. Диалог культур и обществ. The dialogue of cultures and societies, Szczecin 2016.
 • Genetyka populacyjna a problem etnogenezy Słowian, „Studia Rossica Gedanensia” 3/2016, Gdańsk.
 • O pochodzeniu Europejczyków w świetle badań genetyki lingwistycznej, w: Język i kultura Finlandii, red. K. Wojan, Gdańsk 2016.
 • Народный образ Бога, отраженный в русских и польских пословицах, „Slavia Orientalis” 2/2017.
 • Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012-2015, „Przegląd Wschodnioeuropejski” VIII/2, Olsztyn 2017.
 • O roli nauczania elementów niewerbalnych na lekcjach języka obcego (na przykładzie gestów polskich i rosyjskich), Gdańsk 2017 – we współautorstwie z prof. UG, dr. hab. Żanną Sładkiewicz.

Redakcja

 • „Studia Rossica Gedanensia” 3/2016 (z Katarzyną Wojan, Wandą Stec i Olgą Makarowską)

ZOJA NOWOŻENOWA dr hab., profesor UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Z.NowozenowaStudia: magister filologii rosyjskiej (Uniwersytet Saratowski), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (Moskwa – Saratow), habilitacja (Uniwersytet Saratowski)

Doświadczenie zawodowe: Uniwersytet Saratowski (asystent – docent), Uniwersytet Gdański (docent kontraktowy), Pomorska Akademia Pedagogiczna (profesor, kierownik zakładu), od 2005 r. – profesor w Instytucie Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej  (2006-2011).

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo porównawcze, składnia języka rosyjskiego, stylistyka i dyskursologia, translatoryka, komunikacja międzykulturowa, metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego
Kontakt: zoja.nowozenowa@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
Pozycje książkowe:

 • Русское глагольное предложение: структура и семантика, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2001, 215 s.
 • Русское глагольное предложение: структура и семантика, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Wyd. 2. Moskwa 2016.
 • Структурно-семантические типы глагольных предложений в современном русском языке. Автореф. дис. канд. филолог. наук, Саратов 1983, 20 s.
 • Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego. Gdańsk: wyd. UG. 1993, 193 s. Współautorstwo.
 • Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego. Gdańsk: wyd. UG. 1990, 193 s. Współautorstwo.
 • Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского языка. Грамматика. Rozdział: Семантические модели предложений в разговорной речи. Под ред. О.Б. Сиротининой. Саратов: изд-во Сарат. Ун-та, 1992, s. 232-260.
 • Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского языка. Грамматика. Rozdział: Семантические модели предложений в разговорной речи. Под ред. О.Б. Сиротининой. Изд-е 2-ое. Москва 2003, s. 232-260.
 • Зеленый остров. Серый ключ. Красная речка (Очерки по топонимии Саратова и Саратовской области). Саратов: Приволжское книжн. Изд-во. 1991, 102 s. Współautorstwo.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Tekst dziennikarsko-publicystyczny: problem przekładu kliszy i sztampy językowej (kontekst socjokulturowy) [w:] Odmienność kulturowa w przekładzie / pod red. Piotra Fasta i Przemysława Janikowskiego. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe; Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008. Studia o Przekładzie, 1505-3296, nr 25, s. 233-242.
 • Текстовой, дискурсивный и прагматический анализ русского глагольного предложения как проблемы современной синтаксической теории, [w:] II Международная конференция "Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы". T. I. Madrid: Rubinos-1860 SA 2010, s. 205-209.
 • Глагольное предложение: прагматика vs. семантика, прагматика vs. Грамматика, [w:] Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Część 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne. Pod red. A. Kiklewicza. Olsztyn 2011, s. 211-221.
 • Problemy organizacyjne i dydaktyczne specjalizacji translatorycznej na filologii rosyjskiej. Rocznik Przekładoznawczy, 2012, [T.] 7, s. 161-168.
 • Что (и как) у русских по-польски? [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Гданьск, 2014. с. 420-435. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
 • Модное слово в современном публичном дискурсе  России (метаязыковые и лексические аспекты) [w:] Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения. Велико-Терново, 2014. с. 149-154.
 • Интернационализмы в Сети: дискурсивные процессы и дидактические  эффекты [w:] Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Сб.научных статьей. Ч. II. Москва, 2014. с. 643-653.
 • Иноязычные слова в русской и польской интернет-коммуникации: дискурсивные и методические аспекты [w:] Проблемы речевой коммуникации № 15, Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов 2015. s. 82-91.
 • Нормативное и узуальное в современной русской речи как проблема формирования лексической компетенции польских студентов-филологов [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego Nr 15, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2015, s. 249-267.
 • Style, gatunki i dyskursy w przestrzeni komunikacyjnej współczesnej Rosji: dyskurs irracjonalny [w:] Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego / pod red. Anny Zych i Andrzeja Charciarka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013. s. 53-78.
 • Модальность и тональность  в эзотерическом тексте [w:] Категория модальности в речевой коммуникации под ред. И. Kuksy, Kaliningrad : Изд-вто БФУ им. Канта, Калининград 2016, s. 174-181.
 • Польский и русский языки в личной документации: жанровый канон, перевод и культурные стандарты [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 5, Polszczyzna w tekstach przekładu / red. nauk. Alicja Pstyga, Małgorzata Milewska-Stawiany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016. s. 118-130.

DIANA OBOLEŃSKA dr hab., profesor UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

D.ObolenskaStudia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2002), doktor nauk humanistycznych (UG – 2007), habilitacja (UG – 2014)

Doświadczenie zawodowe: 2005-2007 asystent, od 2007 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2015 profesor nadzwyczajny UG. Od 2012 – członek założyciel pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, od 2014 – członek Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, od 2016 – członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, od 2016 – dyrektor Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, od 2016 – kierownik sekcji antropozoficznej w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, redaktor serii Światło i ciemność, 2016-2020 - Dyrktor Instututu Rusycytyki i Studiów Wschodnich, Członek Российской академической Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ).

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX/XX wieku, symboliści i antropozofia, rosyjskie malarstwo awangardowe, modernizm europejski.
Kontakt: diana.obolenska@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
Monografie:

 • Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-590-5 (ss. 282).
 • De Imaginatione. О эзотерической имагинации в русской культуре начала ХХ века, Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-180-2 (ss. 281)

Artykuły i recenzje:

 • Посланник космоса. Мотив Архангела Михаила в романе Андрея Белого „Крещеный китаец”, w: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, pod. red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006, s. 70-88. ISBN 83-7326-388-8.
 • Хранительницы порога. Мотив антропософской инициации в жизни и в романах Андрея Белого, w: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały, L. Kality, Gdańsk 2008, s. 143-152. ISBN 978-83-7326-479-3.
 • Антропософские самораскрытия Андрея Белого, w: Literatura rosyjska XVIII-XXI ww. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 243-253. ISBN 978-83-7525-005-3.
 • Дух в материи. Василий Кандинский и Рудольф Штейнер, w: Wokół wizji i fascynacji srebrnego wieku, pod red. F. Apanowicza, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 88-105. ISBN 978-83-7326-557-8.
 • Фиолетовый в желтом. Сценические композиции В. Кандинского и антропософия Р. Штейнера. Часть первая – визуализация, w: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod red. D. Oboleńskiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, ss. 90-110. ISBN 978-83-7326-683-4.
 • Эвритмические мотивы в романе Андрея Белого „Маски”, „Slavia Orientalis” 2009, nr 2, s. 187-196. ISSN 0037-6744.
 • Антропософский странник Николай Белоцветов, „Slavia Orientalis” 2011, nr 4, s. 481-493. ISSN 0037-6744.
 • Черная роза – красная роза. Розенкрейцеровская инициация в драме А. Блока „Роза и Крест”, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. 9 Ciało, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Urszulenko, Wrocław 2011, s. 339-350. ISSN 0239-6661; ISSN 0137-1150.
 • Имагинация Голубого цветка. Драма А. Блока „Роза и Крест”, „Europa Orientalis” 2010, nr 29, s. 79-98. ISSN: 0392-4580.
 • Maya Deren. Wszystko jest wtajemniczeniem, czyli rzecz oglądana przez pryzmat nawiedzenia, w: Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, t. IV, pod red. K. Ruteckiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2012, s. 154-170. ISBN 978-83-7865-023-2.
 • Между спагирией и алхимией. „Inferno” А. Стриндберга и „Роза и крест” А. Блока, „Ученые записки петрозаводского государственного университета” 2013, № 3, s. 67-73. ISSN 1998-5053.
 • Движение по спирали или восприятие пространства в „Записках Чудака” Андрея Белого, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 3, ss. 56-70. ISSN 0137-298X.
 • Путь Парсифаля в сценических композициях Василия Кандинского, w: Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna – Podróż metafizyczna – Podróż ezoteryczna, pod red. D. Oboleńskiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2014, s. 147-169. ISBN 978-83-7865218-2.
 • Wokół poszukiwań alchemicznych motywów i tematów na polskim i rosyjskim rynku wydawniczym w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, w: Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. VII, pod red. M. Rzeczyckiej, I. Trzcińskiej, Gdańsk 2015, s. 220-233. ISBN 978-83-7865-320-2.
 • О том, как мохнатый цилиндр превратился в серого кота, испугавшегося банки из-под молотого черного перца. (А. Скалдин, „Рассказ о господине Просто”), w: Ciemność i światło, t. VI, pod red. K. Ruteckiej, K. Arciszewskiej, Gdańsk 2015, s. 147-165. ISBN 978-83-7865-288-5.
 • Тишина одиночества преображает действительность. Два романа об алхимической трансмутации личности. (Г. Майринк, „Ангел западного окна”, П. Акройд, „Дом доктора Ди”), w: Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, t. 1, pod red. K. Arciszewskiej,  L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016, s.168-176. ISBN 978-83-7865-377-6.
 • Дело было в шляпе и … в коте. (А. Складин, „Странствия и приключения Никодима старшего”, А. Белый, „Москва под ударом”, „Московский чудак”), „Russian Literature” 2016, no. 85, p. 69-87. ISSN: 0304-3479.
 • D. Oboleńska, Язык как форма посвящения: Беме – Белый – Штейнер, w: Арабески Андрея Белого. Жизненный путь, духовные искания, поэтика, ред.-сост. К. Ичин, М. Спивак, ред. И. Волкова, И. Делекторская, Е. Наседкина, Белград, Москва 2017, s. 422-429. ISBN 978-86-6153-303-7.
 • D. Oboleńska, Emblems as hieroglyphs of the imagination. “The Black Square” by Kazimir Malevich, “Studia humanistyczne AGH” 2017, t. 16/4, s. 69-80. ISSN 2084-3364.
 • D. Oboleńska, О книге образов. „Котик Летаев” Андрея Белого и антропософская педагогика, w: Magia ksiąg – księgi magii, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 115-124. ISBN 978-83-7865-555-8.
 • D. Oboleńska, История из писем и воспоминаний. Константин Лигский – «дорнахский антропософ», „Литературный факт” 2018, № 10, с. 184-195. ISSN 2541-8297.
 • D. Oboleńska, Duch niezwyciężony. Antropozoficzna twórczość Józefiny Rogosz-Walewskiej, „Teksty drugie” 2018, nr 5, s. 392-404. ISSN 0867-0633.
 • D. Oboleńska, Okres antropozoficzny Stanisława Stückgolda, „Pamiętnik sztuk pięknych” 2018, nr 13, s. 149-154. ISSN 1730-0215.
 • D. Oboleńska, Имагинация или разговор с Душой. «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока, w: 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy, pod red. E. Komisaruk i I. Malej, „Acta Universitatis Wratislaviensis 3961”, Wrocław 2019, s. 63-74. ISSN 0239-6661. ISBN 978-83-229-3693-1.
 • D. Oboleńska. M. Rzeczycka, Rudolf Steiner and his Polish Emissaries – Tadeusz Rychter and other Anthroposophers from Poland, in: Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, ed. by A. Świerzowska, Gdańsk 2019, p. 138-158. ISBN 978-83-7865-894-8.
 • D. Oboleńska, „Każdy wiek wielki miał prawdy ołtarze” – o źródłach i dokumentach polskich ezoteryków, w: POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890-1939. ŹRÓDŁA I DOKUMENTY, t. 4, pod red. D. Oboleńskiej, Gdańsk 2019, s. 14-24. ISBN 978-83-7865-888-7.
 • M. Rzeczycka, K. Arciszewska-Tomczak, D. Oboleńska, Dzieje polskiej antropozofii w dokumentach z lat 1913-1938, w: POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890-1939. ŹRÓDŁA I DOKUMENTY, t. 4, pod red. D. Oboleńskiej, Gdańsk 2019, s. 87-90. ISBN 978-83-7865-888-7.

KINGA OKROJ – dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2016), doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (UG – 2021)

Wykształcenie uzupełniające: kurs języka rosyjskiego dla obcokrajowców (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Petersburgu – 2017)

Doświadczenie zawodowe: 2020-2022 – asystent, od 2022 adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG; 2016-2019 – ekspert-doktorant wspierający w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939”; od 2016 – członek pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości; od 2016 – członek Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem; od 2022 – członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, kultura rosyjska, motywy ezoteryczne w literaturze.

Kontakt: kinga.okroj@ug.edu.pl

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły:

 • Pierwiastek dionizyjski i apoliński w konstrukcji bohaterów „Zamieci” Włodzimierza Sorokina, [w:] Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu. Tutornig akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, red. B. Karpińska-Musiał, Kraków 2016.
 • Koncepcja androgyna w utworze „Mój księżycowy przyjaciel” („Мой лунный друг”) Zinaidy Gippius, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6.
 • О двух сущностях человека. „Задумчивый странник” Зинаиды Гиппиус, „Kultury Wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog” 2017, t. VII.
 • Mit o androgyne w utworze "Urywki" ["Отрывочное"], czyli Fiodor Sołogub oczami Zinaidy Gippius, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA” 2017, nr 34.
 • Мотив воды как мотив познания в „Странствиях и приключениях Никодима Старшего” Алексея Скалдина, [w:] Ż ywio ł y .  Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, red. I. Hubicka, K. Arciszewska-Tomczak, S. Pavlenko, Gdańsk 2020.
 • Об алхимических образах матери земли в романе  A лексея  C калдина „ C транствия и приключения Никодима Старшего”. Избранные мотивы, „Slavia Orientalis” 2021, t. LXX, nr 4.

URSZULA PATOCKA-SIGŁOWY – dr hab., prof. UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1995), magister ekonomii (UG – 1999), doktor nauk humanistycznych (UG – 2003), habilitacja (2020)

Doświadczenie zawodowe: 1995-2003 asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; od 2003 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; 2005-2008 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; 2008-2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego; członek Senatu UG (2012-2010), Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2011-2012), Senackiej Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (2008-2012), Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju (2016-2020), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008-2020), Zespołu Wdrożeniowego Komisji Polityki Ryzyka – Podzespół ds. Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia; kierownik Pracowni Badań nad Komunikowaniem Politycznym

Zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, język wypowiedzi dziennikarskiej, dyskurs medialny, język jako narzędzie perswazji, autoprezentacja i kreowanie publicznego wizerunku, wartościowanie w języku, przemiany dyskursu publicznego.
Kontakt: urszula.patocka@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
Redakcja monografii:

 • Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Samotność aspekty, konteksty, wymiary, tom 1 i 2, red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Patocka-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Artykuły

 • Tendencje przekładu abrewiatur i akronimów Unii Europejskiej (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), [w:] Słowa, słowa, słowa... w komunikacji językowej, red. M. Grabska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004 (współautor J. Bartoszewska).
 • Английские заимствования в рекламе (на примере женских журналов), [w:] Русистика и современность. Глоттодидактика 4, red. A. Paliński, G. Ziętala, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 • „Fałszywi przyjaciele” tłumacza w terminologii Unii Europejskiej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 42. Studia Russologica I, red. D. Dziewanowska, L. Korenowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 • Wokół problemów przekładu terminologii Unii Europejskiej, Studia Wschodniosłowiańskie, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Problemy przekładu wybranej terminologii Unii Europejskiej (na materiale dokumentów w języku polskim, rosyjskim i angielskim), [w:] Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, red. A. Szczęsny, K. Hejwowski, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej, [w:] Dyskursy komunikacji medialnej (seria Poznawać. Tworzyć. Komunikować), red. A. Filipczak-Białkowska, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2011.
 • Wizerunek Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa na łamach wybranych numerów tygodnika „Wprost”, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna. Media. Opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Obraz polityków rosyjskich na łamach tygodników „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”, „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 1/2 (137/138).
 • Специфика политическoй коммуникации (на материале выступления В. В. Путина), [w:] Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований, ред. С.С. Ваулинa, Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград 2012.
 • Strategie konwersacyjne w dialogu (na podstawie wywiadu Adama Michnika z Władimirem Putinem), [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, red. K. Wojan, E. Konefał, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Piotr Wielki, Adolf Putin, Breżniew naszych czasów – Władimir Putin w oczach publicystów wybranego polskiego tygodnika opinii, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, ред. А.Х. Никитинa, Т.А. Заиндиновa, Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутск 2013.
 • Женщина на российском рынке труда: избранные проблемы, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Коммуникативные стратегии в диалоге на основе газетного интервью, [w:] Филолого-коммуникативные исследования, ред. A.A. Чувакин, И.В. Силантьев, Издательство Алтайского государственного университета, Барнаул 2014.
 • Механизм политических выступлений президента Владимира Путина (на материале послания с 25 апреля 2005 года), „Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация” 2014, выпуск 14.
 • The mechanism of political speeches using the example of the address of President Vladimir Putin, „Russian Linguistic Bulletin” 2015, nr 3.
   

SVETLANA PAVLENKO – dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

S.PavlenkoStudia: magister filologii rosyjskiej (Syberyjski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku, 2010); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Gdański, 2018)

Doświadczenie zawodowe: 2012-2013 – tłumacz (Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UG); 2012-2016 – lektor języka rosyjskiego w trójmiejskich szkołach językowych; 2016-2018 – asystent w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG; od 2018 roku – adiunkt w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej IRiSW; 2018 – obecnie – członek Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UG.

Zainteresowania naukowe: poetyka przestrzeni, tekst syberyjski i teksty miejskie, polsko-rosyjska komparatystyka, imagologia literacka i semiotyka kultury.

Kontakt: svetlana.pavlenko@ug.edu.pl  

Członek pracowni „Literackie Trójmiasto”

Wybrane publikacje naukowe

I Książki autorskie

 • Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

II Redakcja książek i czasopism

 • Sopot w literaturze. Literatura w Sopocie, red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019. „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 2 (170), ISSN 0137-298X
 • Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, red. I. Hubicka, S. Pavlenko, K. Arciszewska-Tomczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

III Artykuły z czasopism i rozdziały z monografii

 • Фотографическое изображение как способ конструирования действительности (на материале произведений С. Хвина, П. Хюлле и Г. Грасса), ”Siberia Lingua” 2010, nr 1, s. 86-99.
 • Zesłanie jako spotkanie kolonialne. Przestrzeń Uralu i Syberii w oczach Tomasza Zana, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2015, nr 13, s. 5-31.
 • Moskwa – Petersburg. Obrazy dwóch stolic w filomackiej korespondencji zesłańczej (na wybranych przykładach), [w:] Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, T. Sucharski, Gdańsk 2016, s. 49-70.
 • Obraz Polski i Polaków w pamiętnikarstwie i publicystyce dekabrystów (na wybranych przykładach), [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, t. 1, red. M. Kuziak, B. Nawrocki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 209-232.
 • Nekropolis. Motyw powodzi w dziejach Petersburga na przykładach tekstów literackich i publicystycznych, [w:] Geograficzne przestrzenie utekstowione, red. B. Karwowska, E. Konończuk, E. Sidoruk, E. Wampuszyc, Białystok 2017, s. 261-281.
 • Czas wolny, zabawy i rozrywki w dziecięcym świecie Saszy Sawielewa (Paweł Sanajew, "Pochowajcie mnie pod podłogą"), [w:] Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej, red. L. Kalita, Gdańsk 2018, s. 25-40.
 • Gdański krajobraz: morze i ląd w opowiadaniach Pawła Huellego, [w:] O Gdańsku literackim 1945-2015: archeologie miejsca, palimpsesty historii, red. J. Mosakowski, B. Dąbrowski, R. Młynarczyk, A. Nowaczewski, Gdańsk 2018, s. 155-164.
 • Syberyjski tekst literatury rosyjskiej we współczesnej myśli humanistycznej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2018, nr 12, s. 37-50.
 • Wojna, miasto, miłość, czyli Sopot oczami szeregowego żołnierza Armii Czerwonej, [w:] Sopot w literaturze. Literatura w Sopocie, red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk, Gdańsk 2019, s. 191-204.
 • Syberyjska codzienność w powieści Michaiła Tarkowskiego Toyota Cresta, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 2, s. 86-101.
 • Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewicz, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3, s. 117-129.
 • Отель как место отдыха и развлечений (на материале современной русской прозы), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2020, t. 20, s. 95–112.  
 • Уходящее поколение сибиряков в прозе Михаила Тарковского, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2020, vol. 30, s. 50–64. 
 • Дихотомия „христианство–ислам” в романе-предупреждении Елены Чудиновой Мечеть Парижской Богоматери.  2048  год, [w:] Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, islam, dialog, red. M. Jaszczewska, T. Kopac, W. Stec, Gdańsk 2022, s. 139–153.  
 • Motyw ziemi w twórczości Swietłany Aleksijewicz („Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Ostatni świadkowie”, „Cynkowi chłopcy”), [w:] Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce, red. L. Kalita, D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2022, s. 127–136. 

Zrealizowane projekty badawcze:

 • 2010-2011 – Staż naukowy na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców.  
 • 2013-2016 – Międzynarodowy projekt badawczy pt. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym pod kierownictwem prof. UW, dra hab. Michała Kuziaka. Grant NPRH 12H 12 0058 81 - członek zespołu grantowego.
 • 2018 – Grant dla młodych naukowców UG (nr projektu 538-F250-B208-18) na realizację projektu pt. Syberyjski tekst w twórczości współczesnych pisarzy Syberii (M. Tarkowski, J. Edin, A. Grigorienko); Grant dla młodych naukowców UG (nr projektu 538-F256-B819-17) na opublikowanie rozprawy doktorskiej Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół.

ELŻBIETA PIETRAŚ - dr, adiunkt,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: magister filologii rosyjskiej (UJ - 2004), magister rosjoznawstwa (UJ - 2005), doktor nauk humanistycznych (UG – 2009), Podyplomowe studia w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego (UW-M – 2010)

Doświadczenie zawodowe: 2004-2005 – lektor w szkołach językowych, nauczyciel w Sopockich Szkołach Autonomicznych, 2005 – 2006 - Specjalista ds. Eksportu w Young Digital Planet, 2006 – 2010 - Sales Coordinator (Rosja i Ukraina) w LPP S.A., od 2012 pracownik w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, psycho-socjolingwistyka, dydaktyka języków specjalistycznych, nauczanie multimedialne, translatoryka, kultura i sztuka rosyjska

Wybrane publikacje:

 • Слово – оружие власти в романе Е. И. Замятина «Мы» [w:] Литература русского зарубежья: Е. И. Замятин. По материалам Всероссийского с Международным участием конкурса научных студенческих работ, 2003, s. 128-139.
 • Moskiewski konceptualizm – między awangardą a postmodernizmem, „Acta Neophilologica” tom IX 2007, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 131-142.
 • Konceptualny projekt Witalija Komara i Aleksandra Melamida „Wybór narodu”, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 1.(121), s. 43-50.
 • Коучинг в преподавании иностранного языка, [w:] Ю.Я. Романовский (гл. ред.), Методология и технологии довузовского образования: Материалы международной научно-практической конф. (19-20 ноября 2015 г.), Гродно: ГрГУ 2016, с. 94-96.

ALICJA PSTYGA  prof. dr hab., Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

A.PstygaPrzebieg kariery naukowej:

 • Studia na kierunku filologia rosyjska w Uniwersytecie Gdańskim w latach 1979-1984. W 1984 r. - tytuł magistra filologii rosyjskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG na podstawie pracy Rzeczowniki z obcojęzycznymi sufiksami w języku polskim i rosyjskim (pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kochmana).
 • 1999 r. - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG na podstawie rozprawy doktorskiej Innowacje leksykalne we współczesnym języku rosyjskim i polskim. Rzeczownik. Studium konfrontatywne. (Promotor prof. dr hab. Stanisław Kochman). 
 • 2011 r. -   stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa słowiańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie monografii Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku rosyjskim i polskim, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2010.
 • 2021 r. – tytuł profesora nauk humanistycznych. 

Stanowiska w UG: 

 • 1988-1989 – asystent-stażysta, 1989-1999 – asystent, 1999-2006 – adiunkt w Zakładzie Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG;
 • 2006-2011 – adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG;
 • 2011-2021 r. – profesor nadzwyczajny w Katedrze Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki (obecnie Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa) Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG;
 • od 2021 r. – profesor zwyczajny w Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG.

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Gdańskim:

 • Od 2011 r. członek Rady Wydziału Filologicznego UG oraz Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (IR i SW), od roku 2018 Rady Dyscypliny językoznawstwo.
 • Od 2011 r. do 2016 przedstawiciel Wydziału Filologicznego w Senacie UG.
 • Od 2012 r. kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa (wcześniej Katedry Językoznawstwa i Translatoryki) Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.
 • Od roku 2012  do 2022 przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
 • Od roku 2016  członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
 • Od 2014 r. kierownik Pracowni Badań nad Komunikowaniem Medialnym.
 • W latach 2009-2018 kierownik studenckich praktyk zawodowych na specjalnościach translatorycznych studiów dziennych oraz zaocznych I i II stopnia.
 • Członek Rady Programowej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich (kierunek filologia rosyjska).
 • Członek Rady Wydziału Filologicznego.
 • Członek Komisji Nostryfikacyjnej na Wydziale Filologicznym.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o  Komunikacji Językowej TERTIUM. Do roku 2008 należałam do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Charkowskiego Towarzystwa Leksykograficznego.

Udział w kształceniu młodej kadry:

Promotor w przewodach:

 1. Dr Beata Jędrzejczak, tytuł rozprawy: Slogany promujące polskie marki terytorialne (2019 r.) 
 2. Dr Anna Sroka-Grądziel, tytuł rozprawy: Językowy obraz emocji negatywnych we współczesnym języku chińskim (promotor pomocniczy dr Wu Lan). 
 3. Przewody otwarte: mgr Jelena Jegorowa, tytuł rozprawy:  Przekład rosyjskich związków wielowyrazowych w polskich i ukraińskich tekstach medialnych.

Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o  Komunikacji Językowej TERTIUM.

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe obejmują dwie dziedziny badawcze:  językoznawstwo oraz przekładoznawstwo, obie wpisane w konteksty szeroko rozumianej lingwistyki kulturowej. Problematyka językoznawcza związana jest z konfrontacją językową, szczególnie w zakresie słowotwórstwa, leksykologii i frazeologii (frazematyki) współczesnego języka rosyjskiego i polskiego, a także zagadnieniami procesów rozwojowych współczesnych języków słowiańskich. Odrębną sferę  badań stanowią problemy teoretyczne przekładu oraz rosyjsko-polskich (rzadziej polsko-rosyjskich) konfrontacji przekładowych. Kulturowe uwarunkowania komunikacji oraz problemy kulturowo zdeterminowanej interpretacji  świata (rozpatrywane głównie na przykładzie dyskursu medialnego) z wyeksponowaniem sposobów kategoryzacji i wartościowania rzeczywistości przez określoną społeczność językową w tekstach, zwłaszcza ujmowanych w perspektywie przekładowej, składają się na zespół tych zagadnień, któremu w ostatnim czasie poświęcam więcej uwagi. Na pograniczu wskazanych obszarów badawczych sytuują się zagadnienia tekstowych interpretacji struktur słowotwórczych i frazematycznych w rosyjskim oraz polskim dyskursie medialnym. Ze wskazaną problematyką badawczą łączą się również zagadnienia związane z refleksją metodologiczną w zakresie językoznawstwa i przekładoznawstwa oraz dydaktyką. 

Kontakt: alicja.pstyga@ug.edu.pl 

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Nowe słownictwo rosyjskie: struktura formalna i semantyczna rzeczownika, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994, 150 s., ISBN: 83-7017-563-5.
 • Słowotwórcza kategoria negacji: prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim, Gdańsk: Wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, 2010, 202 s., ISBN: 978-83-7326-580-3.
 • Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 158 s., ISBN: 978-83-7865-113-0
 • Przekład w komunikowaniu medialnym – perspektywa aksjologiczna (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, 207 s. ISBN: 978-83-8206-199-4.
 • W kręgu zagadnień dyskursu medialnego, (współautorzy Tatiana Kananowicz, Andriej W. Połonski),  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, 280. ISBN: 978-83-8206-297-7.
 • Nieopublikowana rozprawa doktorska: Innowacje leksykalne we współczesnym języku rosyjskim i polskim. Rzeczownik – studium konfrontatywne, Gdańsk 1999, 384 s. 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ORAZ WIELOAUTORSKICH MONOGRAFIACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 • Innowacje leksykalne we współczesnych językach słowiańskich w perspektywie paraleli, w: Studia Rossica t. VI, red. W. Skrunda, W. Zmarzer, Warszawa 1998, 241-250. ISBN: 83-903045-4-6
 • Interpretacja rzeczywistości w nowych jednostkach słowotwórczych – na przykładzie neologizmów języka rosyjskiego i polskiego, w: Słowo. Tekst. Czas IV, red. M. Aleksiejenko, Szczecin 2000: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 205-209. ISBN 83-7241-082-8
 • Wieloznaczność i różnorodność interpretacji słowa w komunikacji globalnej – z perspektywy przewartościowań w językach słowiańskich, w: „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej, red. M. Grabska, Gdańsk 2000: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 152-158. ISBN 83-86230-81-9
 • Problemy teoretyczne współczesnego językoznawstwa a praktyka leksykograficzna (z perspektywy opracowań neograficznych języków słowiańskich), w: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, K. Szcześniak, Gdańsk 2002: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 57-66. ISBN 83-7326-040-4
 • Zmiana współczesnych słowiańskich standardów językowych – aspekty słowotwórcze, w: Procesy innowacyjne w językach słowiańskich, red. Z. Rudnik-Karwatowa, Prace Slawistyczne 114, Warszawa 2003: SOW, s. 175-188. ISBN 83-89191-11-3
 • Семантика негации в дериватах с префиксом анти- в современном русском языке, w: Научни трудове на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски». Филология, том 40, книга 1, rеd. П. Пенев, Пловдив 2003, s. 101-105. ISSN 0323-9160
 • Jednostki frazematyczne w dyskursie publicystycznym – intertekst i ekwiwalencja w przekładzie, w: Przekładając nieprzekładalne, t. 2, red. Olga i Wojciech Kubińscy, Gdańsk 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 191-202. ISBN 83-7326-240-7
 • Дериваты с семантикой отрицания в интерпретации участников коммуникативного акта (на основе публицистического дискурса), w: III Jordanas Andaluzas de Eslavistica, red. E.F. Quero Gervilla, A. Salmeron Vilchez, Granada 2004: Alsur, s.125-126. ISBN 84-932016-7-7
 • Negacja prefiksalna: opis leksykograficzny i interpretacja, w: Verba et historia, eds. M. Vajdlová, P. Nejedlý, Praha 2005: Ústav pro jazyk  český Akademie vĕd České republiky, s. 297-304. ISBN 80-86067-17-3
 • Wartościowanie w strukturze słowa i tekstu jako problem teorii oraz praktyki przekładu, w: Współczesne kierunki analiz przekładowych. Język a komunikacja 18, red. M. Piotrowska, Kraków 2007: „Tertium”, s. 241-251. ISBN 978-83-925728-8-6
 • Semantyczno-pragmatyczne aspekty słowotwórstwa z perspektywy przekładu, w: Język. Człowiek. Dyskurs, red. nauk. M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin 2007: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 608-613. ISBN 978-83-60903-36-0
 • Текстообразующие потенции словообразовательных морфем, w: Мир русского слова и русское слово и мире. Т 1: Новое в системно-структурном описании современного русского языка. Речевая деятельность: современные аспекты исследования, red. А.А. Градинаровая, Т.И. Алексиева, Sofia 2007: HERSONPRESS, s. 362-366. ISBN 978-954-580-213-3
 • Nowe derywaty wartościujące w wypowiedziach publicznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), w: Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, red. Z. Rudnik-Karwat, Prace Slawistyczne 125, Warszawa 2008: SOW,  213-226. ISBN: 978-83-89191-76-2
 • Czytając publicystykę rosyjską: semantyka rozumienia, interpretacja, przekład i frazeografia rosyjsko-polska, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 4,  58-69. ISSN: 0137-298X
 • Межкультурные аспекты перевода публицистики: русские фраземы в польском переводе, w: Русский язык и многоязычная Европа. Тестирование, учреждения и средства для новой медиации, red. С. Берарди, Л.М. Буглакова, К. Ласорса Съедина, В. Прети, Bologna 2008: CLUEB, s. 51-58. ISBN 978-88-491-3235-9
 • Rzeczywistość medialna w przekładzie : między ekwiwalencją przekładową a strefą nie przekładu. Media Biznes Kultura = Media Business Culture. - 2017, nr 1 (2), s. 109-118. p-ISSN: 2451-1986; e-ISSN: 2544-2554, Adres url: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10224/, DOI: 10.4467/25442554.MBK.17.007.7654
 • Frazeologia w dyskursie medialnym : (nie)przekładalność i problem spójnej reprezentacji tekstów. W: Frazeologia a przekład / red. nauk. Wojciech Chlebda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. S. [217]-224. ISBN: 978-83-7395-619-3
 • Problemy interpretacji tekstu : integracja metodologiczna we współczesnym językoznawstwie słowiańskim. W: Współczesne językoznawstwo słowiańskie : teoria i metodologia badań, t. 2, Metody analizy i opisu jednostek leksykalnych i tekstowych / red.nauk. Elena Koriakowcewa. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, 2016. S. 103-112, ISBN: 978-83-64415-57-9 (t. 2); ISBN: 978-83-64415-03-6 (kolekcja)
 • Rzeczywistość medialna i medialny punkt widzenia a przekład. W: Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego / pod red. Alicji Pstygi i Urszuli Patockiej-Sigłowy. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. SERIA: Polityka - Media – Komunikacja. S. 125-142. ISBN: 978-83-7865-541-1
 • Perspektywy badań nad rosyjsko-polskim dyskursem prasowym, w: Roczniki humanistyczne, vol. 67, nr 7, 2019, ss. 7-19 , DOI:10.18290/rh.2019.67.7-1
 • Оценочность в медийном тексте - интерпретации переводчика, w: Przegląd Rusycystyczny, vol. 169, nr 1, 2020, ss. 105-118, DOI:10.31261/pr.7713 
 • Reprodukowalność jednostek frazeologicznych w dyskursie prasowym, W: Frazeologia a reprodukowalność w teorii i w praktyce komunikacyjnej: problemy - metody analizy - opis / Chlebda Wojciech, Tarsa Jadwiga (red.), Intercontinental Dialogue on Phraseology, 2020, nr 6, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, s.105-120, ISBN 978-83-7431-643-9 
 • Multimodalność przekazu medialnego a przekład (na podstawie rosyjskich tekstów publicystycznych  i ich tłumaczeń na język polski), Przegląd Rusycystyczny, 2021, nr 2 (174), s.39-54. ISSN: 0137-298X. DOI:10.31261/pr.10302 
 • Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórczej , Prace Filologiczne, 2021, nr 76, s.455-468. ISSN: 0138-0567. DOI: 10.32798.

MONIKA RZECZYCKA dr hab., profesor UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

M.RzeczyckaUczona, wykładowczyni akademicka, feministka, wegetarianka, ekolożka, cyklistka  

Kariera naukowa:

1993 – magister filologii rosyjskiej UG; 2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy  "Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w  prozie powieściowej symbolistów rosyjskich"; 2011 – habilitacja w dyscyplinie literaturoznawstwo, w zakresie literatury i kultury rosyjska, na podstawie książki "Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX  - początku XX wieku; 2011 – profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt: monika.rzeczycka@ug.edu.pl  

Strona projektu NPRH

Strona Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości

Doświadczenie zawodowe:

 • 1993-1997 – dyrektor ds. międzynarodowych w polskiej spółce handlowej
 • 1995 – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
 • 1998-2000 – asystent w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG
 • 2000-2011 – adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG
 • 2003 – stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2005 – 2008 - prodziekan do spraw studenckich Wydziału Filologiczno-Historycznego UG
 • 2005 – 2015 – pełnomocnik JM Rektora UG ds. stypendystów rządowego Programu K. Kalinowskiego
 • od 2006 - redaktor serii Światło i ciemność
 • 2011 – profesor UG
 • 2011-2012 – prodziekan do spraw Kształcenia Wydziału Filologicznego UG
 • od 2012 – kierownik międzynarodowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości
 • 2013-2018 – członek zespołu w międzynarodowym projekcie archiwistycznym w Instytucie Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. "Archiwum antropozoficzne Ludwiga A. Nowikowa: Dzieje moskiewskich grup antropozoficznych działających w Radzieckiej Rosji do lat 80-tych XX wieku"
 • 2013-2016 – dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • od 2014 - członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
 • 2016 – wykłady nt. dziejów polskiego i rosyjskiego ezoteryzmu przełomu XIX/XX w. - Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln)
 • od 2018 – członek zarządu Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
 • 2016-2019 – kierownik jednego z największych projektów humanistycznych MNiSW realizowanych w Polsce w ostatnich latach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939"
 • 2017 – 2019 - kierownik Katedry Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej UG
 • od 2019 Członek Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii UG

Obszary badań naukowych:

 • ezoteryzm zachodni i jego interakcje z kulturą rosyjską i polską
 • stowarzyszenia tajne i formacje inicjacyjne
 • gnoza i neognoza w kulturze europejskiej
 • ezoteryzm w sztuce
 • powieść inicjacyjna
 • literatura i kultura rosyjska przełomu XIX/XX wieku
 • rosyjska myśl filozoficzna i społeczna
 • studia kobiece, gender i queer
 • studia postkolonialne

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Fenomen Sofii Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej rosyjskich symbolistów: Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa, ISBN 83-7326-097-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ss. 190.
 • Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX – początku XX wieku, ISBN 978-83-7326-769-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ss. 506.
 • Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании Отдела рукописей ИМЛИ РАН, publikacja źródeł i opracowanie naukowe tekstu. Diana Oboleńska, Monika Rzeczycka, Maksim Fedorov, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

Artykuły w czasopismach:

 • Z dziejów ezoterycznej prozy Srebrnego Wieku. Teozoficzny debiut literacki Olgi Forsz, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2009, t. 9, ISSN 1642-557X, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 57-68.
 • Ezoteryczna koncepcja ciała i ewolucji człowieka. Dieta wegetariańska jako droga wtajemniczenia w Rosji Srebrnego Wieku [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – Ciało, t. 9, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, red. A. Matusiak; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-3199-8, ISSN 0239-6661, Wrocław 2011, s. 327-338.
 • Русский эзотеризм в исследованиях гданьской Лаборатории Недогматической Духовности, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 2(150); ISSN: 0137-298X, s. 97-107.
 • Russian Esotericism in the Research Conducted by The Laboratory of Non-Dogmatic Spirituality, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, No. 13 (1/2015), s. 37-45.
 • M. Rzeczycka, Esoteric mythologies in action: images and symbols of Russian anthroposophic historiosophy (from Ludvig A. Novikov's archive),  „Studia Humanistyczne AGH” 2017, T. 16, [nr] 4, ss. 49-57.
 • U. Patocka-Sigłowy Urszula, Rzeczycka Monika, „Wiedza Duchowa” (1934): z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, vol. 62, nr 3, ss. 81-94.
 • M. Rzeczycka, Mineral – Pflanze – Tier – Mensch. Die Spirale „kosmischer Evolution“ in den russischen esoterischen Schriften des frühen 20. Jahrhunderts, “Studia Germanica Gedanensia”: Das (un-) menschliche in Menschen, vol. 40, 2019, ss. 41-50.
 • M. Rzeczycka, Biblical Symbols in the Works of Rudolf Steiner’s Followers: Initiation/Archangel Michael by Amalia Luna Drexler as an Example of an Anthroposophical Interpretation of the Spiritual Mission of the Slavs, „Studia Religiologica”  2020, nr 53 (1), ss. 1-14.

Rozdziały w monografiach:

 • Mit solarny w „Srebrnym gołębiu” Andrieja Biełego, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat, ISBN 83-88816-01-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 55-78.
 • Sofiologia Władimira Sołowjowa i jej dziedzictwo, [w:]  Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat, ISBN 83-88816-01-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 17-54.
 • Alchemia „Tworzonej Legendy” Fiodora Sołoguba (wspólnie z K. Arciszewską), [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat, ISBN 83-88816-01-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 111-123.
 • „Потомки солнца” Andrieja Płatonowa i tradycja symbolistyczna, [w:] W kręgu literatury rosyjskiej III, pod red. E. Biernat, ISBN 83-7326-113-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 156-170.
 • Dwie wizje sekciarskiej Rosji: „Серебряный голубь” Andrieja Biełego i „Пламень” Pimiena Karpowa, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. Janiny Sałajczykowej i Liliany Kality, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ISBN 83-7326-326-8, s. 163-174.
 • Sofiologia i rosyjska tradycja literacka przełomu XIX i XX wieku, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Prace Interdyscyplinarne, t. 5: Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku, pod red. L. Rożek, Częstochowa 2005, ISBN 83-7098-925-X, s. 305-316.
 • Русские символисты и антропософия. Мессианский вопрос, [w:]  Messianic Ideas in Jews and Slavic Cultures,  „Jews and Slaws”, vol. 18, ed. W. Moskovitz, S. Nikolova, Jerusalem-Sofia 2006, ISBN 954-9787-11-7 (vol.18), Hebrew Univerity of Jerusalem, Center of Slavic Languages, The Bulgarian Academy of Sciences, Cyrrillo-Methodian Research Center,  s. 164-173.
 • Okultysta Piotr Uspienski  i jego opowieść «Кинемодрама (Не для кинематографа)», [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej kulturze początku XX wieku, t. 2, pod red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, ISBN 83-7326-388-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 113-135.
 • Wtajemniczone. Rosyjskie okultystki początku XX wieku, [w:] Kobieta jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze  i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, ISBN 978-83-227-2922-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s. 81-96.
 • Młodopolska antropozofia (Kraków i okolice), [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod. red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, ISBN 978-83-7326-557-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 106-121.
 • Русские оккультистки Серебряного века (Теософия и окрестности), [w:]  Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, t.3, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, ISBN 978-83-7326-683-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s.38-57.
 • Rosyjska Atlantyda, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XX wieku, t. 4, pod red. K. Ruteckiej, M. Rzeczyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-023-2, Gdańsk 2012, s.112-131.
 • Krew i Rewolucja. Koncepcja powszechnej wymiany krwi Aleksandra Bogdanowa, [w:] Krew: Substancja-Symbole-Mitologia, pod red. K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-015-7, Gdańsk 2012, s. 42-49.
 • Jasnowidzenie i literatura. Przypadek HPB i innych, [w:] Slavica Wratislaviensia CLVIII. Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, t. 11. Zmysły, pod red. I. Malej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISSN: 0137-1150, Wrocław 2014.
 • Дорнахский Genius Loci, [w:] Вторые московские Анциферовские чтения, Сб. статей по материалам международной конференции, посвященной 140-летию В.Д. Бонч-Бруевича, ГЛМ, Три квадрата,  ISBN: 978-5-94607-190-1, Москва 2014, s. 416-428.
 • Minerał-roślina-zwierzę-człowiek. Spirala kosmicznej ewolucji w rosyjskim piśmiennictwie ezoterycznym końca XIX – początku XX wieku, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN: 978-83-226-2272-8 Katowice 2014, s. 62-71.
 • Walka światła i ciemności według Gurdżijewa, [w:] Ciemność i światło, t.6, red. K. Arciszewska, K. Rutecka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-288-5, Gdańsk 2015, s.166-172.
 • Czy Władimir Sołowjow był gnostykiem? [w:] Pod słońcem gnozy, red. J. Prokopiuka i A. Chudzińskiej-Parkosadze, Wydawnictwo UAM, ISBN: 978-83-936654-9-5, Poznań 2015, s. 81-89.
 • M. Rzeczycka, P. Sieradzan, Międzynarodowa afera z tajemną księgą w roli głównej (Warszawa-Naggar-Wisła-Asunción: 1936-1938), [w:] Magia ksiąg - Księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. Diany Oboleńskiej i Urszuli Patockiej-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 159-178.
 • U. Patocka-Sigłowy, M. Rzeczycka, The national culture versus Swedish and Russian management models, [w:] Dialogi o kulturze kultury dialogu: jubileusz profesora Hieronima Chojnackiego, red. nauk. Maria Sibińska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Gdańsk 2018, s. 155-165.
 • M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Przedmiot i metody badań nad ezoteryzmem w kontekście polskim, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.1: Teozofia i antropozofia (seria Światło i ciemność), red.   M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 11-37
 • M. Rzeczycka, K. Arciszewska, Z dziejów polskiej antropozofii, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t. 1: Teozofia i antropozofia (seria Światło i ciemność), red.   M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 131-210.
 • I.Trzcińska, M. Rzeczycka, Oblicza polskiego ezoteryzmu, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t. 2: Formacje, ludzie, idee (seria Światło i ciemność), red.   M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 7-37
 • M. Rzeczycka, P. Sieradzan, Błażej Włodarz – zapomniany Mistrz ze Złotokłosa, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939 t. 2: Formacje, ludzie, idee (seria Światło i ciemność), red.   M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 231-253.
 • T. Cegielski, M. Rzeczycka, Polscy ezoterycy i wolnomularze [w:] Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 3: Masoneria (seria Światło i ciemność), red. M. Rzeczycka, T. Cegielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019. Publikacja przygotowana w ramach projektu NPRH, s. 11-34.
 • K. Arciszewska, D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Dzieje polskiej antropozofii w dokumentach z lat 1912-1938, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 4: Źródła i dokumenty, (seria Światło i ciemność), red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 87-90.
 • D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Rudolf Steiner and His Polish Emissaries – Tadeusz Rychter and Other Anthroposophists from Poland, [w:] Polish esoteric traditions 1890-1939, red. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 138-158.
 • K.M. Hess, M. Rzeczycka, Slavic Hyperboreans, Vegetarianism, and Occultism: Konstanty Moes-Oskragiełło’s Theories on the Sound State of a Man, [w:] Polish esoteric traditions 1890-1939, red. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 159-175.
 • M. Rzeczycka, P. Sieradzan, Błażej Włodarz – A Proponent of Reconciliation, [w:] Polish esoteric traditions 1890-1939, red. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 176-197.
 • U. Patocka-Sigłowy, Rzeczycka Monika, Środki eksplikacji oceny w języku Siergieja Wiktorowicza Ławrowa, [w:] Porządek słów: gramatyka, tekst, styl, dyskurs: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. T. Kananowicz, A. Klimkiewicz Aleksandra, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 295-304.
 • M. Rzeczycka, U. Patocka-Sigłowy, Tajemnica. Przedwojenny ezoteryzm między tajemnicą a ujawnieniem, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 5: Idee przewodnie, (seria Światło i ciemność), red. M. Dobkowski, T. Cegielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 31-53.
 • U. Patocka-Sigłowy, M. Rzeczycka, Sensacja. Wątki ezoteryczne w „Expressie Wieczornym Ilustrowanym” (1923–1939), [w:] Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 5: Idee przewodnie, (seria Światło i ciemność), red. M. Dobkowski, T. Cegielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 376-393.
 • U. Patocka-Sigłowy, M. Rzeczycka, Nowa Era – Nowa Pol(s)ka. Polskie ezoterystki – budowniczynie II RP, [w:] O kobietach. Biograficzne i społeczne wymiary kobiecości, pod. red. A. Kargol, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2020, s. 71-100.

Redakcja książek

 • Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, (seria Światło i ciemność, t. 2), red. E. Biernat, M. Rzeczycka, ISBN 83-7326-388-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 184.
 • Wokół  wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, red. F. Apanowicz, M. Rzeczycka, ISBN 978-83-7326-557-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 249.
 • Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku (seria Światło i ciemność, t. 3), red. M. Rzeczycka, D. Oboleńska, ISBN 978-83-7326-683-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 305.
 •  Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, (seria Światło i ciemność, t.4), red. M. Rzeczycka, K. Rutecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 173
 • Podróż inicjacyjna – Podróż metafizyczna – Podróż ezoteryczna (seria Światło i ciemność, t.5), red. D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN: 978-83-7865-218-2, ss. 290.
 • Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, (seria Światło i ciemność, t.7), red. red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ISBN 987-83-7865-320-2, ss. 270.
 • Światło i ciemność. Imaginatio, (seria Światło i ciemność, t. 8), red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
 • Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 1: teozofia i antropozofia, red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 290.
 • Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 2: formacje, ludzie, idee, red. I. Trzcińska, M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 377.
 • Polskie tradycje ezoteryczne w latach 1890-1939, t. 3: masoneria, red. M. Rzeczycka, T. Cegielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss.208.
 • redaktor naczelna internetowego Leksykonu Polskiego Ezoteryzmu 1890-1939 (obecnie ponad 2000 aktywnych haseł) http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/214

Przekłady techniczne i prawne:

 • kilkadziesiąt katalogów technicznych polsko-rosyjsko-angielskich oraz umów handlowych
 • Najważniejsze przekłady literackie:
 • Ekspertyza przekładu polskiego wydania Piotra Uspienskiego, Czwarty wymiar, Słowo-Obraz-Terytoria, Gdańsk 2002.
 • Piotr Demianowicz Uspienski, Symbole Tarota (fragment), opracowanie, przekład i komentarz Moniki Rzeczyckiej, [w:]  Rosja w krysztale : rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i K. Ruteckiej, ISBN: 978-83-7865-184-0, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 270-298.
 • Boris Popławski, Appołon Biezobrazow (fragment powieści). Komentarz i przekład Moniki Rzeczyckiej, [w:] Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna – podróż metafizyczna – podróż ezoteryczna, t. 5, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, ISBN 978-83-7865-218-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 203-223.
 • Gieorgij Gurdżijew, Bitwa Magów, scenariusz baletu w przekładzie Moniki Rzeczyckiej, [w:] Ciemność i światło, t.6, red. K. Arciszewska, K. Rutecka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-288-5, Gdańsk 2015, s.173-196.
 • Listy ze zbiorów Bruno Schulza („SchulzForum” 2020)
 • Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
 • Kierownik międzynarodowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości z siedzibą w Gdańsku (UG)
 • Członek zarządu i Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim z siedzibą w Krakowie http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl/?page_id=65
 • Członek The Association for the Study of Esotericism and Mysticism (ASEM) 
 • Członek Laboratory of Animal Studies. Trzecia Kultura 

KAROLINA RUDNICKA − mgr, asystent, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: licencjat na kierunku elektroradiologia (GUMed, 2013), magister filologii rosyjskiej (UG 2017).

Doświadczenie zawodowe: od 2017 asystent w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania języków obcych, a w szczególności: technika czytania w języku obcym, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, gamifikacja w procesie edukacyjnym;  pragmatyka komunikacji, w tym: percepcja wizualna testów przestrzeni miejskich, językowe środki perswazji, wielokodowość tekstu.

Redakcja:

 • Współredakcja naukowa rocznika Studia Rossica Gedanensia, red. Katarzyna Wojan, Zbigniew Kaźmierczyk, Olga Makarowska, Żanna Sładkiewicz, Karolina Wielądek, tom 5, Gdańsk: Wydawnictwo „Uniwersytet”, 2018, ISSN 2449-6715.
 • Współredakcja naukowa monografii wieloautorskiej pt. Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. pod red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka, tom 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 187-199, ISBN 978-83-7865-651-7.

Wybrane publikacje:

 • Karolina Wielądek, Percepcja polskich i rosyjskich logotypów reklamowych: aspekt wizualno-graficzny, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, 2018, s. 140-150, ISSN 0137-298X, 2018, nr 4.
 • Karolina Wielądek, Konsekwencje glottodydaktyczne mechanizmów czytania rosyjskojęzycznych tekstów przez polskich licealistów, [w:] „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, tom IX, Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s. 96-103, ISBN 978-83-66139-54-1.
 • Karolina Wielądek, Функционирование  механизма  чтения  на  иностранном  языке –  восприятие  букв  и  слов  русского  языка  польскими учащимися, [w:] „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne”, pod red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka, tom 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 187-199, ISBN 978-83-7865-651-7.

ŻANNA SŁADKIEWICZ dr hab., profesor UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Z.Sladkiewicz

 

Studia: magister filologii rosyjskiej (Uniwersytet w Grodnie), doktor nauk humanistycznych (UG – 2003), doktor habilitowany (UG – 2014)

Doświadczenie zawodowe: marzec-czerwiec 1999 – nauczyciel języka rosyjskiego i literatury w szkole średniej w Grodnie, 1999-2003 – lektor języka rosyjskiego (UG, zlecenie), 2003-2004 starszy wykładowca UG, 2005-2015 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, od 2015 – profesor nadzwyczajny UG.

Zainteresowania naukowe: Publikuje prace naukowe z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, słowiańskiego, komunikologii, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, lingwokulturologii, fonetyki, frazeologii i glottodydaktyki. Badania skoncentrowane na zagadnieniach pragmatyki komunikacji i dyskursologii, ściślej: dyskursu politycznego, medialnego, satyrycznego; metaforyki politycznej, komunikacji masowej, perswazji językowej.

Kontakt: zanna.sladkiewicz@ug.edu.pl

 • założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Rosyjskim Językiem Potocznym (2013-2016)
 • założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Perswazją Językową (od 2016)
 • członek Pracowni Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka
 • zastępca redaktora naczelnego rocznika „Studia Rossica Gedanensia”
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Ж. Сладкевич, Политический фельетон в свете теории речевого воздействия, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, ss. 522. ISBN: 978-83-7865-102-4
 • Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Самойлова, Здоровье превыше всего. Коммуникативная ситуация оправдания в дидактическом дискурсе: прагматический и межкультурный аспект, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 208. ISBN 978-83-7865-828-3

Podręczniki

 • M. Marciszewska, Ż. Sładkiewicz, Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, 129 s.; + 2 płyty CD. ISBN 978-83-7865-246-5

Współautorstwo i redakcja monografii naukowych

 • „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III. red. M. Grabska, Ż. Sładkiewicz, A. Hau, K. Wądołowska-Lesner Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, ss. 306. ISBN 978-83-7531-144-0
 • „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne, red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255. ISBN 978-83-7865-251-9
 • „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279. ISBN 978-83-7865-277-9

Recenzja: В.А. Маслова, «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność?, [w:] „Studia Rossica Gedanensia” 2016, Vol. 3, (w druku).

 • Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów, red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Anna Hau, Gdańsk: WUG, 2015, ss. 358. ISBN 978-83-7865-270-0
 • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 1, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 320, ISBN 978-83-7865-408-7
 • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 3, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ss. 185, ISBN 978-83-7865-659-3
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7.
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2.
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Marta Noińska, Tom 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 325, ISBN 978-83-7865-801-6.
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 4, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 290, ISBN 978-83-7865-822-1.

Czasopisma naukowe – redakcja

 • „Studia Rossica Gedanensia”, 2014-2019, ISSN 2392-3644 (online); ISSN 2449-6715 (print).
 • „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2016, nr 4 (156).
 • „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2018, nr 4 (164).

Artykuły w monografiach wieloautorkich i czasopismach (wybrane pozycje)

 • Идеологический концепт «президент России» в современном русском политическом фельетоне, [w:] “Przegląd Rusycystyczny”, 2013, №3 (143), s. 118-136.
 • Метаграфемика в публицистике в свете процессов контактоподдержания и смыслообразования, [w:] «Слово.ру: балтийский акцент», Калининград 2012, № 4. s.60-68.
 • Полифоническая направленность политической фельетонистики (лингво-риторический аспект), [w:] Семиозис и культура: интеллектуальные практики: монография / Под ред. И.Е. Фадеевой, В.А. Сулимова, Сыктывкар: Коми пединститут, 2013, s. 262-271.
 • Społeczeństwo „oka” i tekst wielokodowy (na przykładzie rosyjskiej satyry politycznej), „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3 (147), 2014, s. 111-125.
 • ВСЕ БАБЫ КАК БАБЫ, А Я – БОГИНЯ: принты на футболках как фатический текст, [w:] „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015,  s. 87-107.
 • Гордая красавица полячка: стереотип польки в русском публичном дискурсе, [w:] Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów, red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau, Gdańsk: WUG, 2015, ISBN 978-83-7865-270-0, s. 327-343.
 • Алогизм как основа комизма в малых жанрах абсурдного дискурса, [w:] Пушкинские чтения-2015. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст. Материалы XX междунар. науч. конф. / Под общ. ред. В.Н. Скворцова, Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015, с. 290-298.
 • Когнитивно-прагматические и кросс-культурные механизмы создания комического эффекта в жанре политической пародии, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 4 (152), s. 116-132.
 • Коммуникативная компетентность и комический эффект: когнитивно-прагматический и кросс-культурный аспект, „Человек. Культура. Образование”, 2015, nr 2 (16), c. 233-250.
 • Wizerunek „rosyjskiego niedźwiedzia” we współczesnej zachodniej karykaturze politycznej: zarys problemu, „Studia Slavica” XX, z. 2, Opole: Uniwersytet Opolski 2016, s. 47-58.
 • Я – РУССКИЙ !, или одежда с принтом как способ выражения национальной и культурной идентичности, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 1, red. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: WUG 2016, s. 121-139.
 • ВСЁ ПУТЁМ: текстильная путиниана как контекстуально обусловленный продукт, „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2016, nr 4 (156), s. 84-101.
 • Организация семиотического пространства новогоднего поздравления президента (на материале новогодних обращений президентов России, Беларуси и Польши за 2000-2015 гг.), «Политическая наука», Москва: РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исследований, 2016, №3: Политическая семиотика, с. 168-194.
 • Сфера своих и чужих в жанре новогоднего поздравления президентов России, Беларуси и Польши, «Acta Slavica Estonica VIII», Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика VII. Свое и чужое в языке и речи, Tartu 2016, s. 187-199.
 • ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ: к вопросу о концепте и контексте, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 148-168.
 • Patryotyzm na sprzedaż, czyli dystrybucja wartości w dobie marketingu, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, VIII/2, 2017, s. 385-395.
 • Роз душистых , вечеров тенистых: юбилейное поздравление женщине как фатический сетевой жанр ( в сопоставительном ракурсе ), [w:] Oboleńska D., Patocka-Sigłowy U. (red.), Magia ksiąg. Księgi magii, Gdańsk: WUG 2017, s. 225-242.
 • Интерсемиотический анализ механизмов креации медиаобраза России на обложках избранных польских общественно-политических журналов, „Studia Medioznawcze” 2019, tom 20, nr 2 (77), С. 188-204, ISSN 2451-1617.
 • Медиаобраз Сан-Эскобара в пространстве вымышленных миров: социосемиотический ракурс, «Слово.ру: балтийский акцент», 2019, №2, с. 73-103.
 • Заголовки-анонсы в сетевых медиасервисах: между информированием и кликбейтингом, «Медиалингвистика» 2019, Том 6, №3, с. 353-368, ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X.

 


JACEK SPLISGARTdr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: licencjat z etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2001) uzupełniające studia z filologii japońskiej (UAM), magister etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2004), magister folklorystyki japońskiej (National Institute for the Humanities, Japonia, 2008), doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2010).

Doświadczenie zawodowe: visiting scholar w National Museum of Japansese History, Sakura (2007-2009), wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2009-2010), adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii UG (2011-2019), dyrektor ds. etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii UG (2017-2019), profesor wizytujący w Department of Social Anthropology, Tokyo Metropolitan University (2015-2016, 2017, 2019-2020), adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG (od 2019), kierownik Zakładu Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2020), stypendysta Japan Society for the Promotion of Science (2007-2009, 2019-2020) oraz The Japan Foundation (2015-2016). 

Zainteresowania naukowe: japońska kultura tradycyjna oraz współczesna, zmiana kulturowa w społecznościach pozaeuropejskich (przede wszystkim azjatyckich), obrzędowość (doroczna, religijna, rodzinna, związków dowolnych), nowożytna i współczesna historia Japonii, Chin, Korei, historia antropologii (przede wszystkim polskiej, brytyjskiej, amerykańskiej oraz japońskiej), społeczne, historyczne i kulturowe aspekty tożsamości mieszkańców Japonii. 

Hobby: judo (2dan), literatura popularna (przede wszystkim SF i fantasy), psy (właściciel i miłośnik owczarków szkockich długowłosych).

Kontakt: jacek.splisgart@ug.edu.pl 


TOMOMI SPLISGART - mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Studia: licencjat językoznawstwo porównawcze (Tokyo University of Foreign Studies, 1998), magister językoznawstwo i kulturoznawstwo porównawcze oraz glottodydaktyka (UAM, 2019), ukończone z wyróżnieniem podyplomowe studia glottodydaktyczne z nauczania języka japońskiego jako obcego (2022). 

Doświadczenie zawodowe: tłumacz i eseistka (1998-obecnie), wykładowca języka japońskiego UG (2020-2022), asystent w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej UG (od 2022).

Zainteresowania naukowe: literatura dziecięca i młodzieżowa (np. seria Jeżycjada M. Musierowicz, twórczości A. Bahdaja, K. Makuszyńskiego, B. Kosmowskiej), poezja polska (szczególnie twórczości J. Kulmowej), baśnie i legendy, porównanie kultury japońskiej i polskiej, porównanie sposobu nauczania języka japońskiego i polskiego jako obcego. 

Hobby: Prowadzenie blogów opisujących życie w Polsce i przedstawiających polską literaturę

 

WANDA STEC dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

W.StecStudia: doktorat z zakresu językoznawstwa w Uniwersytecie Gdańskim (2007); studia dzienne w Moskwie w latach 1986-1992.

Doświadczenie zawodowe: od 2009 adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG; w latach 2012–2013 zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG; w latach 2005–2006 i 2008–2009 prowadzenie zajęć dydaktycznych na UG w ramach umów cywilno-prawnych; w latach 1994–2009 zatrudnienie w polskich urzędach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego (nieprzerwanie od 1997); tłumacz pisemny tekstów specjalistycznych oraz tłumacz ustny konferencyjny (symultaniczny i konsekutywny). Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Współzałożycielka i redaktor rocznika „Studia Rossica Gedanensia”. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UG i przewodnicząca koła NSZZ „Solidarność” na Wydziale Filologicznym UG, Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024..  

Zainteresowania naukowe: polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne (leksykologia, frazeologia, semantyka, słowotwórstwo); interdyscyplinarne polsko-rosyjsko-łacińskie badania porównawcze nazewnictwa botanicznego; analiza językowa i przekład tekstów specjalistycznych; tłumaczenie prawnicze. 

Kontakt: wanda.stec@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

 • Odzwierciedlenie cech morfologicznych roślin w ich nazwach (na przykładzie nazewnictwa roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim), [w:] „Język – Natura – Cywilizacja”, Prace Kom. Językozn. BTN 2012, t. XXII, (red.) E. Laskowska, B. Morzyńska-Wrzosek, W. Czechowski, Bydgoszcz, s. 215-225.
 • Lokalizacja geograficzna utrwalona w nazwach roślin leczniczych, [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, red. K. Wojan i E. Konefał, Gdańsk: Wyd. UG, 2013, s. 215-228.
 • Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślin, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13, s. 127-142.
 • „Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2014, R. 36, nr 2, s. 88-109.
 • Jeżówka czy Echinacea? Pragmatyczne aspekty funkcjonowania nazw roślin leczniczych w polskiej i rosyjskiej przestrzeni językowej, [w:] „Palanistyka = Polonistika = Polonistyka” 2013, (red.) A. Kiklewicz, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UW-M, 2014, s. 117-130.
 • Pozamedyczne zastosowanie roślin leczniczych jako semantyczna podstawa ich nominacji językowej. Polsko-rosyjskie paralele na tle nomenklatury łacińskiej, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2014, 5/2, s. 209-224.
 • O zapożyczeniach obcojęzycznych w polskich i rosyjskich nazwach roślin leczniczych, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 1, (red. nauk.) Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wyd. UG, 2016, s. 78-98.
 • Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt, [w:] „Acta Polono-Ruthenica” 2016, t. 21, s. 99-115.
 • O poprawności w nazewnictwie roślin leczniczych (na przykładzie wybranych nazw polskich i rosyjskich na tle łacińskiej nomenklatury naukowej), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2017, nr 73, s. 103-117.
 • K voprosu o praktike i didaktike ûridičeskogo perevoda: ob ispol'zovanii analogovyh tekstov i sopostavimyh obrazcov dokumentov, [w:] „Vestnik” 2017, vol. 31, s. 269-277.
 • Kolokacje prawne jako źródło problemów tłumaczeniowych (na przykładzie polskich i rosyjskich tekstów paralelnych z zakresu prawa karnego procesowego), [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7, Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, (red.) A. Pstyga, T. Kananowicz, M. Buchowska, 2018, Gdańsk: Wyd. UG, s. 266-274.
 • Ob êvfemizmah v ûridičeskih tekstah: russko-pol'skoe sopostavlenie, [w:] Tekst v kul'turnom, istoričeskom, âzykovom prostranstve, (red.) V.V. Nikul'ceva, Moskva: MFÛA, 2017, s. 365-373.
 • Uwagi o tłumaczeniu nazewnictwa botanicznego, [w:] „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 2019, t. XIV, s. 337-352.
 • Motywacje religijne w nazewnictwie roślin leczniczych na przykładzie nazw polskich i rosyjskich oraz łacińskiej nomenklatury botanicznej, [w:] Wielkie religie świata w języku i kulturze: Chrześcijaństwo, (red.) M. Jaszczewska, T. Kopac, 2020, Gdańsk: Wyd. UG, s. 101-114.

MARCIN TRENDOWICZ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: magister filologii w specjalności filologii rosyjskiej (Uniwersytet Gdański – 2010), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Gdański – 2018). Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką (2017) oraz Pedagogicznych Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych (2019).

Doświadczenie zawodowe: dziennikarz (2008-2011, Wirtualna Polska); tłumacz języka rosyjskiego (od 2009, współpraca m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, Biurem Poselskim Arkadiusza Rybickiego, Europejską Fundacją Praw Człowieka, portalem analitycznym ruBALTIC.ru i in.); lektor języka rosyjskiego w szkołach językowych (2012-2014); asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych (2015-2018; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu); pracownik administracyjny w Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku (2015-2018, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu); wicedyrektor (2016-2017; Szkoła Policealna w Gdańsku przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa); obecnie adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego (od 2018, Uniwersytet Gdański). Współpracuje również z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wydawnictwem „Bezdroża”.

Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa i kognitywna, komunikacja międzykulturowa, porównawcza analiza gatunków mowy w języku polskim i rosyjskim, kulturowe uwarunkowania przekładu, psycholingwistyka.

Kontakt: marcin.trendowicz@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Моделирование концептов шпион и разведчик в русской лингвокультуре, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-182-6).
 • Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России, Gdańsk 2019 (ISBN  978-83-7865-832-0).

Artykuły:

 • Особенности реализации речевого жанра анекдот в современном русском языке, [w:] Komunikacja międzyludzka III. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, pod red. nauk. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich i A. Ochrymowicz, Szczecin 2012, s. 356-366 (ISBN 978-83-7518-500-3).
 • Механизмы создания комического эффекта в анекдотах ( на примере серии анекдотов про Штирлица), [w:] Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, pod red. nauk. Z. Czapigi i A. Stasienko, Rzeszów 2013, s. 102-112 (ISBN 978-83-7338-887-1).
 • Русский анекдот vs . польский kawał. Несколько замечаний по поводу комических жанров речи в русском и польском языках, «Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства», за загл. ред. Є.М. Степанова, 2014, № 21, с. 56-60 (ISSN 2307-4558).
 • Использование элементов корпусного анализа в концептуальных исследованиях, [w:] Jednostki j ęzyka w systemie i w mowie, pod red. A. Charciarka, H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, Katowice 2015, s. 105-115 (ISBN 978-83-8012-489-9).
 • Польские реалии в русском переводе (на примере романа Дороты Масловской Польско-русская война под бело-красным флагом и его перевода на русский язык), [w:] Tekst jako kultura . Kultura jako tekst, t. III, pod red. nauk. Z. Nowożenowej i T. Kananowicz, Gdańsk 2016, s. 81-91 (ISBN 978-83-7865-434-6).
 • Kluczowe aspekty przekładu dowcipów (na przykładzie serii dowcipów o Stirlitzu), [w:] Linguolabourese: language and communication in action advances in elinguistics, pod red. nauk. M.I. Bielak, S. Puppla i W. Maliszewskiego, Piła 2018, s. 67-75 (ISBN 978-83-62617-83-8) – współautor: M. Szulca.

KATARZYNA WĄDOŁOWSKA-LESNER dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2004), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UG – 2013)

Doświadczenie zawodowe: 2004-2014 – asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2014 roku starszy wykładowca. Wieloletnie doświadczenie w  nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia. W latach 2004-2012 lektor języka rosyjskiego i niemieckiego w trójmiejskich szkołach językowych. Od 2014 nauczyciel języka rosyjskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, psycholingwistyka, kształcenie nauczycieli języków obcych.
Kontakt: k.lesner@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

 • Miejsce książki i prasy w życiu Polaków [w:]  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1, pod redakcją  A. Palińskiego i  G. Ziętali, Rzeszów 2006, s. 66-72.
 • Czytanie ciche a czytanie głośne, [w:] Języki Obce w Szkole, nr 2/2006, s. 30-31.
 • Wpływ formy tekstu na jego czytelność [w:]  Wschód-Zachód, Dialog kultur, TOM 1,  Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod redakcją  G. Nefaginy, Słupsk 2007, s.  390-393.
 • Jak pisać czytelne teksty? (na podstawie tekstów rosyjskojęzycznych), w: Języki Obce w  Szkole, nr 2/2010, s. 41- 44.
 • Czynniki wpływające na czytelność tekstu, [w:]  Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, pod redakcją  Haliny Rycyk-Sztajdel i Świetlany Szaszkowej, cz. 2, Lublin 2010, s. 217-222.
 • Stopień trudności językowej tekstów maturalnych z języka rosyjskiego, [w:] Język, tekst, kultura,  pod redakcją  Haliny Bartwickiej, Bydgoszcz 2010, s. 171-177.
 • Formuła pomiaru stopnia trudności językowej rosyjskojęzycznych tekstów dydaktycznych, [w:]  Wschód-Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją  Jolanty Kazimierczyk i  Grażyny Lisowskiej, Słupsk 2010, s. 185-190.
 • Проблемы обучения польских студентов чтению русских текстов [w:]  Материалы XIV ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Пути повышения уровня подготовки специалистов в высших учебных заведениях», Kaliningrad 2011, s.  209-212.
 • Rola programów multimedialnych w nauczaniu leksyki obcojęzycznej (na przykładzie języka rosyjskiego i niemieckiego) [w:]  „Słowa, słowa, słowa” … w komunikacji językowej, pod redakcją  Marceliny Grabskiej, Gdańsk 2011, s. 239-246.
 • Степень языковой трудности русских дидактических текстов [w:] Rossica Olomucensia, Olomouc 2011, s. 107-110.
 • Zastosowanie w tekście akapitów jako czynnika warunkującego jego czytelność (na  podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów I roku filologii rosyjskiej i  rosjoznawstwa) [w:]  Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, pod redakcją Haliny Rycyk-Sztajdel i Swietłany Szaszkowej, Lublin 2012, s. 67-74.
 • Leksyka potencjalnie niezrozumiała dla polskiego ucznia i studenta [w:] Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów, Gdańsk 2015, s. 137-144.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Wrzesień, 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: niedziela, 22 Styczeń, 2023 - 21:41; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz