Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe do Gruzji (Caucasus University)

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

W dniach 27.02.-13.03.2023 r. trwa rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe do Gruzji (Caucasus University)

w ramach programu Erasmus+ KA 107 2020

INFORMACJE O PROGRAMIE

1) Mamy do dyspozycji 4 mobilności szkoleniowe, które mają być zrealizowane najpóźniej do 23 czerwca 2023 r.

2) Zaleca się zrealizowanie tych mobilności w ramach International Staff Week, organizowanego przez uczelnię partnerską w dniach 22-26.05.2023. W tym celu po zakończeniu rekrutacji i zakwalifikowaniu się do programu należy złożyć wniosek o udział w tym wydarzeniu do 15 marca b.r., link do strony: https://www.cu.edu.ge/en/international-relations/cu-ir-staff-week

2) Wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd) i obejmować odbycie pełnego szkolenia ustalonego z uczelnią partnerską.

3) Kwota dofinansowania:

Stawka dzienna – 180 euro (dofinansowywane są również dni podróży)

Ryczałt na podróż – 360 euro

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 12.03.2023 r. następujących dokumentów:

1) dwustronnie wydrukowany i podpisany Formularz uczestnika STT, pobrany ze strony:

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/wspolpraca-z-krajami-partnerskimi-spoza-ue/mobilnosc-kadry-uniwersyteckiej/wyjazdy-szkoleniowe-stt-zasady-rekrutacji-i-realizacji-mobilnosci

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego, pobrany ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy,

Zebranie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest zaplanowane na 13.03.2023 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. luty 2023 - 17:40; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: sobota, 25. luty 2023 - 17:43; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz