Erasmus +

Współpraca

Współpraca z krajami programu

Program Erasmus+ działa w IRSW od 2009 r. Obecnie mamy podpisane umowy o współpracy w ramach programu z 12 uczelniami europejskimi: Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze (Czechy), Uniwersytet Wileński (Litwa), Nowy Bułgarski Uniwersytet w Sofii (Bułgaria), Uniwersytet Wielkotyrnowski (Bułgaria), Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia), Uniwersytet Koloński (Niemcy), Uniwersytet Granadzki (Hiszpania), Uniwersytet Gelişim w Stambule (Turcja), Uniwersytet Anadolu w Eskişehir (Turcja). W okresie 2018-2023, który nie sprzyjał wymianom akademickim ze względu na pandemię, zrealizowaliśmy 39 mobilności akademickich, w tym 10 szkoleniowych, 13 razy przyjmowaliśmy wykładowców z uczelni partnerskich (w tym 5 mobilności szkoleniowych); wysłaliśmy na europejskie uczelnie partnerskie 36 studentów kierunków filologia rosyjska, rosjoznawstwo i studia wschodnie, w tym 21 studentów filologii rosyjskiej. Przyjęliśmy 13 studentów z Niemiec, Serbii, Turcji i Bułgarii.

 

Współpraca z krajami partnerskimi (spoza UE)

Od 2017 r. IRSW uczestniczy w programie KA 107 (obecnie KA 171) na dofinansowanie wyjazdów kadry akademickiej i studentów na uczelnie partnerskie spoza UE. Przed rokiem 2022 zawarliśmy umowy i aktywnie współpracowaliśmy z Uniwersytetem Grodzieńskim (Białoruś), Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów (Rosja), Moskiewskim Uniwersytetem Miejskim (Rosja), Nowosybirskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja), Saratowskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja), Biełgorodzkim Uniwersytetem Państwowym (Rosja), Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja). W tym okresie udało nam się zrealizować 17 mobilności akademickich (8 wyjazdów, 9 przyjazdów), 10 mobilności szkoleniowych (8 wyjazdów, 2 przyjazdy) oraz 13 mobilności studenckich (wyjazdy). Obecnie współpraca z uczelniami rosyjskimi
i białoruskimi została zawieszona. Trwają intensywne prace w kierunku pozyskania partnerów z innych krajów. W ramach programu KA 171 w roku akademickim 2022-2023 IRSW złożył wniosek o dofinansowanie współpracy z uczelniami z Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu. Jesteśmy na etapie przygotowania Memorandum o współpracy z Azerbaijan University of Languages (Baku, Azerbejdżan), Yerevan University (Erewań, Armenia), w roku 2022 podpisaliśmy Memorandum z L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazachstan).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. luty 2023 - 17:40; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 12:21; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz