Erasmus +

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Gruzji (Caucasus University) w ramach programu Erasmus+ KA 107

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Z dniem 24.06.2022 r. rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Gruzji (Caucasus University) 

 w ramach programu Erasmus+ KA 107

INFORMACJE O WYJAZDACH

1) możemy zrealizować 1 mobilność w terminie do 22.07.2022 r.;

2) wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd);

3) pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój współpracy z danym obszarem kulturowym;

- osoby zaproszone przez uczelnie przyjmujące;

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy;

- osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 1.07.2022 r. następujących dokumentów:

1) E+ Partner Countries Mobility Agreement for Training

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego

3) Formularz Uczestnika 

Zebranie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest zaplanowane na 1.07.2022 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24 Czerwiec, 2022 - 17:26; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 24 Czerwiec, 2022 - 17:28; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz