fbpx uczelnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

 

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego UG

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem, dr hab. prof. UG Joanna Jereczek-Lipińska oraz Rektor PASSH, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler podpisały 30 września 2021 roku porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym a Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie. Porozumienie zostało podpisane z inicjatywy prof. dr hab. Anety Lewińskiej z Instytutu Filologii Polskiej.

OGŁOSZENIA WYBORCZE

 
   

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

ogłasza wybory

do Rady Wydziału Filologicznego

na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

w grupie

W związku uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022 Dziekan Wydziału Filologicznego
ogłasza godziny dziekańskie w dniu 6 października 2021 r. w godzinach 9:30 – 13:00.

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filologicznym rozpoczną się 4 października 2021 r. (studia stacjonarne) i 2 października 2021 r. (studia niestacjonarne).

 

Uniwersytet Gdański uruchamia w dniach 5-12 października mobilny punkt szczepień dla studentów.

Szczepienia będą realizowane w budynku Wydziału Chemii (ul. Wita Stwosza 63) w godzinach 10.00-13.00 Zapisy będą możliwe od dnia 23 września do 5 października.

Logowanie: https://szczepienia.ug.edu.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek, 22 października 2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Jadwigi Bodzińskiej-Bobkowskiej

tytuł rozprawy:

Terytorium podrzutka. Bronisław Kamińska/Bruno Durocher – próba monografii.