fbpx uczelnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiegonr 115/R/20 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 praca w Sekretariacie Dziekana, Dziekanacie i Sekretariatach Instytutów według poniższego harmonogramu dyżurów w dniach od 19 do 23.10.2020:

Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG, o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG na kadencję 2020-2024.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Kolegium Elektorów i przesłanie go do Biura Organizacji i Legislacji UG do 9 października 2020 r.