Jakość kształcenia

Skład Rad Programowych w Instytucie Rusycystki i Studiów Wschodnich w kadencji 2020-2024

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 

Rady Programowe w roku akademickim 2023/2024

 

Rada Programowa kierunku SINOLOGIA

Przewodniczący:

dr Jacek Splisgart

Członkowie:

przedstawiciele wykładowców:

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

dr Katarzyna Arciszewska

dr Anna Gryszkiewicz

dr Amelia Macioszek

dr Marcin Trendowicz

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

mgr Paulina Andrzejczak

mgr Magdalena Kruk

mgr Wei Bi

przedstawiciele społeczności regionalnej:

mgr Konrad Kałęcki –  Eagle Trans Poland

mgr Dawid Kask

mgr Marta Majcherczyk – firma PWD (Public Work Department) Architecture z Pekinu

mgr Maria Sztuka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

przedstawiciel studentów:

Martyna Turzyniecka

Kamila Wilczyńska

Oliwia Żerko

 

Rada Programowa kierunku ROSJOZNAWSTWO

Przewodnicząca:

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak

Członkowie:

przedstawiciele wykładowców:

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr Kinga Okroj

dr Swietłana Pawlenko

dr Wanda Stec

dr Marcin Trendowicz

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

przedstawiciele społeczności regionalnej:

dr Aneta Waśko – Refinitiv Poland

mgr Marta Ożóg-Orzegowska –  Kukukid

mgr Maciej Wiktor

przedstawiciele studentów:

Rafał Kowalczyk

Jakub Maruszak

 

Rada Programowa kierunku STUDIA WSCHODNIE

Przewodnicząca:

dr Aleksandra Klimkiewicz

Członkowie:

przedstawiciele wykładowców:

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak

dr Szymon Gredżuk

dr Jacek Splisgart

dr Marcin Trendowicz

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

dr Anna Gryszkiewicz

przedstawiciele społeczności regionalnej:

mgr Justyna Dyas – Bayer Polska

mgr Konrad Kałęcki –  Eagle Trans Poland

mgr Patrycja Minajew – Pat&Art.

mgr Anita Worobiej-Matik – London Stock Exchange Group

przedstawiciele studentów:

Weronika Gajowiak

Bartosz Grablewski

 

Rada Programowa kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA I i II stopień

Przewodnicząca:

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG

Członkowie:

przedstawiciele wykładowców:

prof. Alicja Pstyga

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak

dr Anna Hau

dr Liliana Kalita

dr Aleksandra Klimkiewicz

dr Ewa Konefał

dr Marcin Trendowicz

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

przedstawiciele społeczności regionalnej:

dr Aneta Waśko –  Refinitiv Poland

mgr Karolina Katka-Rychłowska – KK Lingua Tłumaczenia i nauka języka angielskiego i rosyjskiego

mgr Marta Ożóg-Orzegowska – Kukukid

mgr Magdalena Piwowarska –  dyrektor X LO w Gdyni

przedstawiciele studentów:

Patrycja Duraj

Alicja Kajetowska

 

Rada Programowa kierunku JAPONISTYKA

Przewodniczący:

dr Jacek Splisgart

Członkowie:

przedstawiciele wykładowców:

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr Marcin Trendowicz

dr Terumichi Tsuda

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

mgr Linda Czernichowska-Kramarz

mgr Tomomi Splisgart

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

mgr Nikodem Karolak, dyrektor InlanDimensions International Arts Festival

dr Ewa Kido, Tokyo City University, Japonia

Przedstawiciele studentów:

Paula Broniewska I rok

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 3. Grudzień 2017 - 00:22; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: środa, 24. Styczeń 2024 - 21:01; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz