MOWA-CZŁOWIEK-ŚWIAT: perswazja językowa w różnych dyskursach

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach (2021)

W dniach 13-14 maja 2021 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursachZe względu na warunki pandemiczne konferencja odbyła w formacie zdalnym, co nie przeszkodziło nam gościć znamienitych naukowców z zagranicy: Rosji (Moskwa, Petersburg, Kaliningrad, Niżnyj Nowgorod, Wołogda, Krasnojarsk, Saratow, Nowosybirsk, Tomsk, Perm, Wołgograd, Tambow), Białorusi (Mińsk, Grodno), Ukrainy (Kijów, Odessa, Czerepowiec, Charków, Winnica, Doneck), Kazachstanu (Nur-Sułtan), Armenii (Erywań), Estonii (Tartu), Czech (Plzeň). Ogromnie cieszyła nas obecność uczonych z wiodących polskich ośrodków naukowych: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Torunia, Rzeszowa, Łodzi, Katowic. Dziękujemy za duże zainteresowanie koleżankom i kolegom z różnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.  

Po raz kolejny tematyka konferencji związana z wielowymiarowym oddziaływaniem językowym pozwoliła prelegentom przedstawić złożone refleksje o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej. Walorem konferencji jest jej interdyscyplinarność, tradycyjne skoncentrowanie wokół tematu perswazji językowej bardzo szerokiego kręgu znawców – lingwistów, religioznawców, medioznawców, literaturoznawców, psychologów, pedagogów, politologów, socjologów, kulturoznawców. Zainteresowanie tematem konferencji miło zaskoczyło organizatorów, ponieważ w konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników, co jeszcze raz potwierdziło fakt, iż badania nad współczesną komunikacją perswazyjną stanowią niezwykle inspirujący i do końca nieokreślony nurt w badaniach humanistycznych.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do moderatorów, którzy zapewnili techniczne wsparcie uczestnikom wirtualnych sekcji. Dziękujemy dr Marcinowi Trendowiczowi, dr Annie Hau, dr Tatianie Kananowicz, dr Katarzynie Wądołowskiej-Lesner, mgr Irynie Antonenko, mgr Karolinie Wielądek.   

Wszystkim uczestnikom i gościom konferencji wyrażamy podziękowania i słowa uznania za wspólną pracę, miłą współpracę i życzymy sukcesów w dalszych poszukiwaniach naukowych.

dr hab. prof UG. Żanna Sładkiewicz
dr Aleksandra Klimkiewicz
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Maj 2021 - 21:13; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Maj 2021 - 12:43; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz

Program konferencji "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach"

gloka

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MOWA - CZŁOWIEK-ŚWIAT: PERSWAZJA JĘZYKOWA W RÓŻNYCH DYSKURSACH

III Международная научная конференция

РЕЧЬ – ЧЕЛОВЕК – МИР:  РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РАЗНЫХ ДИСКУРСАХ

 

plDrodzy Uczestnicy i Goście konferencji! 

Konferencja odbędzie się online w dniach 13-14 maja 2021 r. w MS Teams.

Dostęp dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się za pośrednictwem oficjalnych kont UG. 

Dla uczestników zewnętrznych przygotowaliśmy prostą instrukcję, jak dołączyć do konferencji online. Postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zapoznaj się z programem konferencji, wybierz odpowiednią sekcję.

2. W dniu konferencji 13-14 maja skorzystaj z linków prowadzących do sekcji.

3. Możesz wybrać: 1) Kliknij przycisk „Dołącz w przeglądarce internetowej” 2) lub pobierz aplikację na komputer/smartfon.

4. Jeśli wybrałeś opcję „Dołącz w przeglądarce internetowej”, kliknij przycisk „Zezwól”, aby zezwolić aplikacji na dostęp do kamery i mikrofonu. Wpisz swoje imię i nazwisko w odpowiednie pola i kliknij przycisk "Dołącz teraz".

5. Jeśli wybierzesz opcję połączenia przez aplikację, po kliknięciu łącza program przekieruje Cię do sekcji.

 

ru

Уважаемые участники и гости конференции! 

Конференция пройдет 13-14 мая 2021 года в онлайн формате MS Teams  (время варшавское).

Разница во времени Москва и Варшава составляет -1 час. Москва, часовой пояс: UTC/GMT +3 час. Варшава, часовой пояс: UTC/GMT +2 час.

Доступ для студентов и сотрудников Гданьского университета идентифицируется через официальные учётные записи университета. 

Для внешних участников мы приготовили простую инструкцию, как присоединиться к онлайн-конференции. Следуйте инструкции.

1. Ознакомьтесь с программой конференции, выберите соответствующую секцию.

2. В день конференции 13-14 мая перейдите по ссылкам в секции.

3. На ваш выбор: 1) нажмите на кнопку «Присоединиться в веб-приложении», 2) либо скачайте приложение для ПК или своего смартфорна.

4. Если Вы выбрали вариант «присоединиться в веб-приложении», то нажмите кнопку «Разрешить», чтобы предоставить приложению доступ к камере и микрофону. Введите Ваше имя (имена) и фамилию в соответствующие поле и нажмите кнопку «Присоединиться сейчас».

5. Если вы выбрали вариант работы с приложением, то после нажатия ссылки программа перенаправит вас в секцию.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 17. Kwiecień 2021 - 10:11; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: niedziela, 8. Sierpień 2021 - 12:03; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz

Konferencja Mowa-Człowiek-Świat

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MOWA - CZŁOWIEK-ŚWIAT:

PERSWAZJA JĘZYKOWA W RÓŻNYCH DYSKURSACH

Drodzy Koledzy!

Szanowni Uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach" (Gdańsk) oraz Autorzy tomu prac naukowych!

W związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R /21 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, a także zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym na terenie kraju lockdownem, podjęto decyzję o zdalnej organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja w różnych dyskursach" (Gdańsk). 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r.  w aplikacji MS Teams. 

Jednocześnie informujemy, że zbiór z Państwa artykułem przeszedł proces recenzji i obecnie znajduje się w redakcji technicznej. Oba tomy będą wydane w 2021 r. i zostaną wysłane do autorów wraz z certyfikatami uczestnictwa w konferencji.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na link do wniosku o ewentualny zwrot części opłaty organizacyjnej (zwrot obejmuje kwotę po pobraniu kosztów za publikację).

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy


 

 

III Международная научная конференция

РЕЧЬ – ЧЕЛОВЕК – МИР: 

РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РАЗНЫХ ДИСКУРСАХ

Уважаемые коллеги!

Дорогие участники III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» (Гданьск) и авторы коллективного сборника научных трудов!

Приказ ректора Гданьского университета nr 5/R/21 от 14 января 2021 по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, а также общая неблагополучная эпидемиологическая ситуация и условия жесткого локдауна в Польше (закрытие границ, гостиниц, всех учебных заведений страны) исключают, к сожалению, возможность проведения конференции в стационарном режиме. С учетом форс-мажорного характера пандемии было принято решение о дистанционном проведении III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир» 13-14 мая 2021 года, в аппликации МсТеамс. 

Одновременно информируем, что сборник научных трудов с Вашей статьей, отрецензирован и редактируется техническим редактором. Оба тома выйдут в 2021 году и будут разосланы авторам вместе с сертификатами участия в конференции.

Просим обратить внимание на образец письма заявки на возможный возврат оргвзноса (все, что выше оплаты за публикацию).

С уважением

Организаторы

List od Organizatorów/ Письмо от Организаторов

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Marzec 2020 - 10:43; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: środa, 28. Kwiecień 2021 - 11:50; osoba wprowadzająca: Marta Noińska