fbpx Erasmus + | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Z dniem 19.02.2020 r. rusza rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji

 w ramach programu Erasmus+ KA 107

INFORMACJE O PROGRAMIE

W tym i następnym roku akademickim możemy zrealizować 2 mobilności:

1) w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów, Moskwa

2) w Moscow City University, Moskwa

 

2) Wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd). Osoby wyjeżdżające powinny przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

3) Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój współpracy z wybraną uczelnią;

- osoby zaproszone przez uczelnie przyjmujące;

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy;

- osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

4) Językiem wykładowym jest język rosyjski.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 5.03.2020 r. następujących dokumentów (w załącznikach):

1) E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego

3) Formularz Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107

4) (opcjonalnie) zaproszenie od uczelni partnerskiej

Zebranie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest zaplanowane na 05.03.2020 r.

 


 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz76.5 KB
Microsoft Office document icon umowa151.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 18.02.2020 r., 14:31
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 12:41

Erasmus+ 2018/2019

Drodzy Koledzy i Koleżanki!

W związku z tym, że Uniwersytet Gdański otrzymał w tym roku bardzo dużą kwotę na realizację wyjazdów akademickich, została podjęta decyzja o zmianie zasad rekrutacji.

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie kolejnością osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2018/2019 (poniżej w załączniku) przez poszczególnych kandydatów. Bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie chęci wyjazdu do mnie.

Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 31.03.2019, w zależności, który warunek wystąpi pierwszy.

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

Poniżej podaję listę uczelni, do których nasi pracownicy mogą wyjechać w bieżącym roku akademickim:

Wielkotyrnowski Uniwersytet im. św. Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
Nowy Uniwersytet Bułgarski (Sofia, Bułgaria)
Masarykova Unverzita (Brno, Czechy)
Ostravska Univerzita (Ostrawa, Czechy)
Universidad de Granada (Granada, Hiszpania)
Vilniaus Universitetas (Wilno, Litwa)
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (Wilno, Litwa)
UNIVERSITAET ZU KOELN (Kolonia, Niemcy)
Istanbul Gelisim Universitesi (Istambuł, Turcja)

 

Przypomnę tylko, że rekrutacja na wyjazdy do Rosji/ Białorusi w ramach programu Erasmus+ KA107 będzie się odbywała w styczniu 2019 r.

 

dr Tatiana Kananowicz


   
   
 

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wniosek do pobrania438.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.10.2018 r., 9:36
Data publikacji: wt., 14.10.2014 r., 13:25