fbpx Erasmus + | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA 107 na nowy rok akademicki

UWAGA STUDENCI  FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ROSJOZNAWSTWA I STUDIÓW WSCHODNICH

KA107

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW, MOSKWA, ROSJA – 2 miejsca
MOSCOW CITY UNIWERSITY, MOSKWA, ROSJA – 4 miejsca 
GRODZIEŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. JANKI KUPAŁY, GRODNO, BIAŁORUŚ – 1 miejsce
 
Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się 15.04.2021 r. (CZWARTEK), o g. 15.00 w aplikacji Teams, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBmODAyNWMtZjFiYy00MDE0LTkzNzUtMmEyMjg2NTcxYWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c73dc118-b228-446f-8535-dc3d90e036d3%22%7d

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1) zaświadczenie o średniej ocen
2) list motywacyjny
3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego
4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany
Zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres: tatiana.kananowicz@ug.edu.pl do dnia 14.04.2021 r.
Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:
- znajomość języka rosyjskiego;
- oceny z pozostałych przedmiotów;
- aktywność naukowa i społeczna;
- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;
- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.
Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.
Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+
1) Możliwe są wyjazdy tylko na wymienione powyżej uczelnie.
2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 1 i 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej, 1 i 2 roku Rosjoznawstwa, 1 i 2 roku Studiów Wschodnich . 
Studenci Studiów Wschodnich będą mogli ubiegać się wyłącznie o wyjazdy do Moscow City University, gdyż tylko ta uczelnia zapewnia realizację dwóch ścieżek językowych. 
3) Pobyt na uczelni goszczącej nie może być krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni. 
4) Wstępnie wszystkie mobilności planowane są na semestr zimowy przyszłego roku akademickiego. 
5) Miesięczna stawka stypendium – 700 euro; ryczałt na podróż – 275 euro
Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich
DR TATIANA KANANOWICZ
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz stypendysty KA-1071.07 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 02.04.2021 r., 20:39
Data publikacji: pt., 02.04.2021 r., 20:06