Pracownicy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich | Wydział Filologiczny

Lista pracowników Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, spis pracowników

biogramy
mgr Antonenko Iryna, lektor biogram
dr Arciszewska Katarzyna, adiunkt
biogram
dr hab. Fijałkowska-Janiak Irena, prof. nadzw. UG 
biogram
dr Hau Anna, adiunkt biogram
dr Hubicka Irena biogram
dr hab. Jankowska Ludmiła, prof. nadzw. UG  biogram
dr Jaszczewska Magdalena, adiunkt biogram
dr Kalita Liliana, adiunkt biogram
dr Kananowicz Tatiana, adiunkt biogram
dr Klimkiewicz Aleksandra, adiunkt biogram
dr Konefał Ewa, adiunkt biogram
dr Kopac Tatiana, starszy wykładowca biogram
dr hab. Wu Lan, prof. nadzw. UG biogram
mgr Kruk Magdalena, starszy wykładowca biogram
dr Mampe Joanna, adiunkt biogram
mgr Marciszewska Małgorzata,  wykładowca biogram
dr Noińska Marta, asystent biogram
dr hab. Nowożenowa Zoja, prof. nadzw. UG   biogram
dr hab. Oboleńska Diana, prof. nadzw. UG   biogram
mgr Hung Shiping, lektor biogram
dr Patocka-Sigłowy Urszula, adiunkt biogram
dr Pavlenko Svetlana, asystent biogram
dr Pietraś Elżbieta, adiunkt biogram
dr hab. Pstyga Alicja, prof. nadzw. UG  biogram
dr hab. Rzeczycka Monika, prof. nadzw. UG   biogram
dr Sieradzan Przemysław biogram
dr hab. Sładkiewicz Żanna, prof. nadzw. UG   biogram
dr Stec Wanda, adiunkt biogram
dr Wądołowska-Lesner Katarzyna, starszy wykładowca biogram
mgr Bi Wei, lektor biogram
mgr Yegorova Jelena, lektor biogram

 


IRYNA ANTONENKO mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i  Akwizycji Języka

Studia: magister filologii angielskiej i ukraińskiej (1992-1997 Narodowy Instytut Pedagogiczny Języków Obcych, Horliwka, Ukraina), Filologiczne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Gdański (2014-  )

Doświadczenie zawodowe: Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków rosyjskiego oraz angielskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia, w prowadzeniu kursów intensywnych oraz specjalistycznych, w tym pisma akademickiego, stylistyki języka angielskiego, debat studenckich, gramatyki, kursów biznesowych, egzaminacyjnych Cambridge i maturalnych.
(2010-2016) Lektor języka angielskiego i rosyjskiego, English Unlimited, Distinction Language Center, Gdańsk;
(do 2009) Londyńska Szkoła Języka Angielskiego, British Council, Liceum dla dzieci uzdolnionych „Erudyta" (opiekun prac studyjnych (Mała Akademia Nauk), Donieck; (2003 – 2009) Zastępca Dyrektora, Firma Profi-Press, Makiejewka;
(1997 – 2000) nauczyciel języka angielskiego,  Zespół Szkól Językowych nr 115, Donieck.

Zainteresowania naukowe: motyw miasta globalnego w literaturze amerykańskiej, techniki narracyjne przedstawiania miasta i ludzi w nim, miasto Nowy Jork jako bohater powieści, jako symbol spełniających się marzeń i bezgranicznych możliwości, miasto samotnych ludzi, nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii miasta, metropolie w USA, koncepcja miast światowych.
email: iryna.antonenko@ug.edu.pl

 


KATARZYNA ARCISZEWSKA dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Arciszewska Katarzyna

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1994), doktor nauk humanistycznych (UG – 2000)

Doświadczenie zawodowe: 1999-2005 – lektor języka niemieckiego, od  2005 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w latach 2008-2012 i 2013-2016 zastępca dyrektora ds. kształcenia w Instytucie Filologii, od 2012 - członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX/XX wieku, nurt ezoteryczny w  sztuce epoki modernizmu, motywy niesamowite w literaturze rosyjskiej, rosyjska i światowa kultura popularna
email: katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl   

Wybrane publikacje:
Redakcja monografii:

• Rosja w  krysztale. Rozważania, fakty i  miraże, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i  K. Ruteckiej, Gdańsk 2014.
• Ciemność i światło, t. 6, pod red. Karoliny Ruteckiej i Katarzyny Arciszewskiej, Gdańsk 2015.
• Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016.
Artykuły:
• Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i  wilkołaka w  wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej, [w:] Światło i  ciemność. Ezoteryzm w  kulturze XX i  XXI wieku, pod red. K. Ruteckiej i  M. Rzeczyckiej, t. IV, Gdańsk 2012, s. 50-67.
• Fantastyczna przestrzeń rosyjskiej prowincji. Wilkołaki – wampiry – ludzie w  powieści Olega Diwowa Nocny obserwator, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i  dziś, red. A. Polak, Katowice 2013.
• „33 mgnienia szczęścia”. Obraz Rosji w  opowiadaniach Ingo Schulze, [w:] Rosja w  krysztale. Rozważania, fakty i  miraże, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i  K. Ruteckiej, Gdańsk 2014, s. 175-192.
• Moskwa noir - mroki miasta i duszy rosyjskiej, [w:]  Ciemność i światło, t. 6, pod red. Karoliny Ruteckiej i Katarzyny Arciszewskiej, Gdańsk 2015.
• Przestrzeń miejska we współczesnej rosyjskiej literaturze wampirycznej, [w:] Meandry słowiańskiej kultury : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. Liliany Kality, Gdańsk 2016.
• Specyfika obcości w dyskursie wampirycznym, [w:] Ciała obce, red. nauk: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak, Poznań 2016.
• Wybrane aspekty samotności we współczesnej rosyjskiej literaturze wampirycznej, [w:] Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016.
• Wampir - lustro rzeczywistości. O jednym z aspektów współczesnej rosyjskiej literatury wampirycznej, [w:] Fantastyka w literaturach słowiańskich : idee, koncepty, gatunki, red. A. Polak, M. Karwacka, Katowice 2016.

 


IRENA FIJAŁKOWSKA-JANIAK dr hab., prof. nadzwyczajny UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Fialkowska-Janiak Irena

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1972), doktor nauk humanistycznych (UG 1980), habilitacja (UG 1993)

Doświadczenie zawodowe: od 1972-1975 – młodszy asystent w Instytucie Filologii Rosyjskiej UG, od 1957–1980 starszy asystent w Instytucie Filologii Słowiańskiej UG, od 1980 do 1997 adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UG, od 1998 – prof. nadzwyczajny UG, 1993-1996 – zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Filologii Słowiańskiej UG, 2003-2004 Kierownik Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, 2005-2008 – zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, 2008-2011 Kierownik Pracowni Rosjoznawstwa, Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych UG, 2012–2016, Kierownik Katedry  Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, 0d 2012 – członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, od 2016 – członek zespołu w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, 2016-2017 Kierownik Katedry Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, literatura powszechna, literatury porównawcze, dzieje powieści, literatura i loża – wpływy i zależności, wzajemne powiązania pomiędzy literaturą i wolnomularstwem, niedogmatyczna duchowość.
email: irena.fijalkowska@ug.edu.pl 

Wybrane publikacje
Monografie. Redakcja tomów

• News and Slavs. Volume 11. Jewish-Polish and Jewish-Russian Contacts, edited by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak, Jeruzalem-Gdańsk 2003.
• News and Slavs. Volume 21. News, Poles and Russians, Jewish-Polish and Jewish-Russian Contacts, edited by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak, Jeruzalem-Gdańsk 2008.
Artykuły
• Płeć-Chrystus-Śmierć. Obsesje Wasyla Rozanowa, [w:] „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL, t. XXXV (1988), z. 7 
• Монастырь, монашество в философской системе Василия Розанова, [w:] Оптина Пустынь: монастырь и русская культура. Материалы Международного симпозиума в г. Бергамо (Италия), 19-23 апреля 1990 г., pod red. Н. Каухчишвили и Н. Бонецкой,  Москва 1993
• Apokalipsa naszych czasów Wasilija Rozanowa, [w:]  Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku, pod red. Janiny Sałajczyk, Gdańsk 1994
• Rosyjskie motywy w twórczości Rainera Marii Rilkego, [w:]  Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. Lucyny Kapały, Gdańsk 1995
• Литературная интерпретация масонской дороги к Храму Соломона,[w:]  Jews and Slavs, Wolumen 10, Semiotics of Pilgrimage,  Edited by  W. Moskovich and S. Schwarzband, Jurusalem 2003
• Символика мессианских идей, [w:]  Jews and Slavs, Wolumen 18: Messianic Ideas in Jewish and Slavic Cultures,  Edited by W. Moscovich and S. Nikolowa, Jeruzalem-Sofia 2006
• Literackie interpretacje dziedzictwa filozoficzno-religijnego wolnomularstwa, [w:]  Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, pod red. L Rożek i A. Czajkowskiej, Częstochowa 2006
• Współczesna powieść okultystyczna [w:]  Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, t. IV, pod red. K. Ruteckiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2012
• Księgi samotności, [w:]  Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, pod red.K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Potockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016

 


ANNA HAU dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i  Akwizycji Języka

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG), doktor nauk humanistycznych (UG)

Doświadczenie zawodowe: 1997-1999 – specjalista ds. eksportu w  „Eurotaxpol” s.c., 1999 – operator komputera w  Pracowni Projektowania Graficznego i  Reklamy „Delfa”, od  1999 asystent w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka – motywacja w  nauczaniu języka obcego, potrzeby komunikacyjne i  językowe, zagadnienia psycholingwistyki i  socjolingwistyki

Wybrane publikacje:
• Коммуникативные потребности и материал для обучения русскому языку, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1997.
• Внутренние отношения элементов курса бизнес-коммерция, [в:] Проблемы преподавания русского языка, литературы и культуры России в преддверии XXI века, Kielce 1998.
• Характеристика понятия языковой (коммуникативной) потребности, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1999.
• Языковая потребность как признак личности, [w:] Nowe elementy teorii i  praktyki opisu i  dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 2000.
• Teoretyczne zagadnienia doboru leksyki w  programie nauczania na  kurs języka rosyjskiego „Biznes-Komercja”, [w:] „Słowa, słowa, słowa ...” w  komunikacji językowej, Gdańsk 2000.

 


IRENA HUBICKA dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1995), doktor nauk humanistycznych (UG – 2000)

Doświadczenie zawodowe: 2001-2017 adiunkt w  Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 2017 – adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku, najnowsza literatura rosyjska, rosyjska literatura i kultura popularna, historia kina rosyjskiego, współczesny teatr rosyjski, technika teatru dokumentalnego - Verbatim w teatrze rosyjskim, kultura Rosji, rosyjska współczesna proza kobieca. email: irena.hubicka@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:

 • I. Hubicka, Kompozycja opowiadań i opowieści Ludmiły Piertuszewskiej, W kręgu literatury rosyjskiej III, Gdańsk 2003.
 • I. Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, Wyd. AŚ, Kielce 2003.
 • I. Hubicka, Specyfika narracji w opowiadaniach i opowieściach Ludmiły Pietruszewskiej, Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, tom 13, Kielce 2004.
 • I. Hubicka, Bohaterowie prozy Iwana Katajewa, „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, tom 14, Kielce 2005, s. 63-77.
 • I. Hubicka, Петрович – герой – рассказчик романа Владимира Маканина «Андеграунд или герой нашего времени» [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, Wrocław 2007, s. 321-328.
 • I. Hubicka, Диалоги и встречи – образы второстепенных героев романа Владимира Маканина «Андеграунд или герой нашего времени», Literatura rosyjska XVIII-XXI wieku. Dialog idei i poetyk. Red. Olga Główko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 323-333.
 • I. Hubicka, Городские топосы в сказках Л. Петрушевской, Актуальнi проблеми слов’янської фiлологiї. Серiя: лiнгвiстика i лiтературознавство. Мжвузiвський зiбрник наукових статей. Вип. XXIII, Частина 2. – Бердянськ: Бердянський державний педагогiчний унiверситет, 2010. - С. 319-327.
 • I. Hubicka, Пространственные мотивы в сказках Л. Петрушевской, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 275-281.
 • I. Hubicka, Spadkobierca H. Ch. Andersena - Eugen Kluev «Bajki na dłuższą metę» [w:] „Вернуться в Россию стихами и прозой: литература русского зарубежья”, Red. Galina Niefagina, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012, s. 317-323.12.
 • I. Hubicka, Kobieta na tropie zbrodni w kobiecej powieści kryminalnej (przyczynek), „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, Kielce 2014, tom 22, s. 133-142.
 • I. Hubicka, Współczesny Kopciuszek czy bizneswoman – stereotypy w technice postaciowania głównej bohaterki powieści "Terytorium duszy" Natalii Batrakowej, „Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji”, Opole 2014, s. 377-385.
 • I. Hubicka, Иронический детектив в современной русской женской прозе на примере творчества Дарьи Донцовой (роман Горячая любовь снеговика и другие), „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej”, Warszawa 2015, s. 233-243.
 • Hubicka, Motyw samotności w powieści Natalii Batrakowej „Terytorium duszy”, [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod. red. K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016, s. 240-249;
 • I. Hubicka, Путь Золушки в современной русской женской прозе (на примере избранных текстов Л. Петрушевской, Натальи Батраковой, Оксаны Робски), Meandry słowiańskiej kultury. Księga Jubileuszowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Gdańsk 2016, s. 115-125.

LUDMIŁA JANKOWSKA dr hab., prof. nadzwyczajny UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii rosyjskiej (1973), doktor nauk humanistycznych (1982), habilitacja (UG – 1994)

Doświadczenie zawodowe: od 1994 profesor UG.

Zainteresowania naukowe: piśmiennictwo staroruskie, polonica w zbiorach rosyjskich akademii duchownych, twórczość św. Dymitra z Rostowa.
email: l.jankowska@ug.edu.pl    

Wybrane publikacje:
• «О Русiи, отколи Русь почалася» в «Книге Житий Святых» и в «Летописе Келейном» Святителя Димитрия Ростовского (к вопросу о польских хрониках как одном из источников, [в:] История и культура ростовской земли, Ростов Великий 1998, s. 179-185.
• «Книга - ведущий учитель жизни» в поэзии св. Димитрия Ростовского (латинские стихи и «элегия или теолаогия» из рукописи А.И. Хлудова, [в:] История и культура ростовской земли, Ростов Великий 2010
• Wielcy hierarchowie cerkwi rosyjskiej w walce z carską polityką sekularyzacji (św. Dymitr z Rostowa i Arsekiusz Macejewicz), [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą i polityką, t. I, pod red. U.Czerniak,  Częstochowa 2010, s. 209-217.
• Matka Boża w unikatowym utworze Łazarza Baranowicza „Najjaśniejsza Nieba i Ziemie Carica Panna Matka Matka Panna Maryja” (1683), [w:] W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak i W. Kowalczyka, Lublin 2010 s. 25-43.
• Polonica pisatielej „kruga Kijewo-Mogilanskoj akademii” w bibliotiekie sw. Dimitrija Rostowskogo, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, pod. red. D.Piwowarskiej, E.Korpały-Kirszak, Kraków 2010, s. 157-168.
• Recepcja Żywotów Świętych ks. Piotra Skargi TJ w twórczości św. Dymitra z Rostowa, „Acta Univeritatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, Piotr Skarga – w czterechsetlecie śmierci. Łódź, 3(21) 2013, s. 297-315.

 


MAGDALENA JASZCZEWSKA dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Językoznawstwa i Translatoryki

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1995), doktor nauk humanistycznych (UG – 2004), dwuletnie magisterskie zaoczne studia uzupełniające na  kierunku transport i logistyka (2004)

Doświadczenie zawodowe: 1998-2004 – asystent, od  2004 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; 2004-2005 – lektor języka polskiego na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo (fonetyka, leksykologia, słowotwórstwo, fleksja języka rosyjskiego i języka polskiego, paremiologia polska i rosyjska – aspekt kulturowy).

Wybrane publikacje:
• Odzwierciedlenie kultu św. Agaty w przysłowiach polskich, Linguistics Applied, pod red. A. Bączkowskiej, M. Święcickiej, Vol. 2/3, 2010 s. 287-296.
• Vìdobražennâ kul'tu svâtogo Ìllì u pol's'kih, rosìjs'kih ì ukraïns'kih prislìv'âh, (w:) Problemi Slov'ânoznavstva = Problems of Slavonic Studies. - 2011, Vip. 60, s. 93-99.
• Święty Jan/Iwan Kupała w paremiach polskich i rosyjskich, (w:) Wschód-Zachód Dialog języków i kultur, pod red. J. Kazimierczyk, p. Gancarza, Słupsk 2012, s. 171 – 176.
• Święci Marek i Wojciech w tradycji i paremiach polskich, (w:) Język, wielokulturowość, tożsamość, Bydgoszcz 2013, s. 195 – 202.
• Wybrane paremie polskie i wątki kulturowe związane z adwentem, (w:) Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, pod red. K. Wojan i E. Konefał, Gdańsk 2013.

 


LILIANA KALITA dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1995), doktor nauk humanistycznych (UG – 2000)

Doświadczenie zawodowe: od  2002 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2013 – kierownik Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, od 2014 – certyfikowany tutor akademicki

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku, emigracja rosyjska pierwszej fali, najnowsza literatura rosyjska, historia kina rosyjskiego.
email: liliana.kalita@ug.edu.pl
strona Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską
http://www.kultlit.fil.ug.edu.pl/pl/o_pracowni/

Wybrane publikacje:
Artykuły:

• Śladami srebrnego Wieku: grupa artystyczna „Mit’ki” [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, red. F. Apanowicz i M. Rzeczycka, Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 237-249.
• Product Placement w literaturze rosyjskiej. Rekonesans, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 9, Białystok 2009, s. 41-55.
• Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena, „Przegląd Rusycystyczny”, 2010, nr 3, s. 34-44.
• Żony, artystki, rewolucjonistki. Kobiety w prozie Marka Ałdanowa, „Studia i  Szkice Slawistyczne”,  t.10: Słowianie wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, pod red. Kodzisa B. i Giej M., Opole 2010, s. 205-212.
• Topika krwi w filmach Aleksieja Bałabanowa, [w:] Krew-substancja, symbole, mitologia, pod red. D. Oboleńskiej i K. Arciszewskiej, Gdańsk 2012, s. 163-174.
• „Melancholia generosa” w prozie Marka Ałdanowa, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Redakcja wyd. KUL 2013, s. 165-176
• Nieodwzajemniona miłość: Mark Ałdanow i kino, [w:] Rosja w krysztale: rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i K. Ruteckiej, Gdańsk 2014, s. 251-264.
• Parodia w opowiadaniach Tatiany Tołstoj, „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, vol.  40, cz. 2, ss. 15-25.
• „Niezwykłym był pisarzem. I niezwykłym był człowiekiem”. Ałdanow i Bunin – wzajemne relacje, [w:] Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz w świetle współczesnej buninologii, pod red. B. Kozak, T. Marczenko, I. A. NDiaye, Olsztyn 2015, s. 185-193.
• Skąd u Pani ta melancholia? Melancholiczki w prozie Marka Ałdanowa, [w:] Słowianiena emigracji. Literatura-kultura-język, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole-Racibórz  2015, s. 433-440.
• „Trzej bohaterowie” w interpretacji animatorów studia „Mielnica”, [w:] Meandry słowiańskiej kultury. Księga Jubileuszowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Gdańsk 2016, s. 143-152.

 


TATIANA KANANOWICZ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Językoznawstwa i Translatoryki

Studia: magister w zakresie języków i literatur słowiańskich; kwalifikacja zawodowa: filolog, wykładowca języków (polskiego i rosyjskiego) i literatur (polskiej i rosyjskiej) słowiańskich, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego i translatoryki, UMCS w Lublinie

Doświadczenie zawodowe: od 2006 roku adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

Zainteresowania naukowe: translatoryka: przekład tekstów literackich, mówionych, specjalistycznych; stylistyka porównawcza rosyjsko-polska, komunikacja międzykulturowa: Polska, Rosja, Azja Wschodnia; aksjologia międzykulturowa; krajoznawcza wiedza o Rosji. Ustny i pisemny tłumacz języka rosyjskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Mundo Eslavo” (Granada, Hiszpania).

Wybrane publikacje:
Monografia
:
• Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne (na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX w. na język polski), Gdańsk 2008.
Artykuły:
• Цель перевода, тип текста и текстовые категории как основные переменные модели перевода, „Вестник Томского государственного университета”, 2009, № 4, с. 38-46.
• Особенности перевода научных текстов (лингвистика) с русского языка на польский на занятиях по переводу специальных текстов, [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szyszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz.2, Lublin 2010, s. 171-183.
• Лексика инструкций по эксплуатации бытовой техники как переводческая проблема, [w:] M. Grabska, „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej III, Gdańsk 2011, s. 111-117.
• Проблемы перевода договоров: польско-русское направление, [w:] N. S. Šarafutdinova (red.), Sovremennye tehnologii obučeniâ inostrannym âzykam : meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ (g. Ul'ânovsk, 26 ânvarâ 2011 goda) : sbornik naučnyh trudov, Ul'ânovsk : UlGTU, 2011. S. 172-177.
• Проблемы перевода юридических текстов и их решение в рамках функционально-текстового подхода, [w:] Z. Nowożenowa (red.), Tekst jako kultura, kultura jako tekst = Tekst kak kul'tura, kul'tura kak tekst, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. S. 245-253.
• Status tłumacza i normy przekładu tekstów specjalistycznych w Rosji (na materiale Zaleceń dla tłumaczy, zleceniodawców i redaktorów w zakresie tłumaczeń pisemnych), [w:] Między Oryginałem a Przekładem. - 2013, 21, s. 129-143.
• Теоретические основы перевода специальных текстов, [w:] Palanìstyka = Polonistika = Polonistyka 2012 / pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, Mìnsk : Medysont, 2013. S. [299]-319.
• Przekład sygnałów metakomunikacyjnych w tłumaczeniu audiowizualnym (aspekt glottodydaktyczny), [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a przekład, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. S. [241]-250.
• Przekład specjalistyczny: teoria vs. praktyka (na materiale poradników dla tłumaczy), „Rocznik Przekładoznawczy”. - 2015, [T.] 10, s. 197-207.
• Gramatyczna stylistyka porównawcza jako podstawa metodologiczna w nauczaniu przekładu tekstów specjalistycznych, „Roczniki Humanistyczne”, tom LXIII, zeszyt 10 2015, s. 121-134.

 


ALEKSANDRA KLIMKIEWICZ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka 


Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 1999), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2008)

Doświadczenie zawodowe: 2000-2015 – wykładowca przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (PAP, AP w Słupsku), 2013-2015 – asystent, od 2015 adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia.

Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna, kształcenie językowe osób dorosłych (nauczanie i akwizycja leksyki), narzędzia komputerowe i sieciowe w edukacji akademickiej, formy b-learning, m-learning na poziomie filologicznym, nowe zjawiska językowe w rosyjskiej przestrzeni internetowej, lingwokulturologia.  
email: a.klimkiewicz@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
• Формы и возможности дистанционного обучения [w:] Русистика и современность. Seria: Glottodydaktyka. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003. s. 71-77.
• Ściągawka internetowa dla progresywnego rusycysty// Języki obce w szkole. 2004  Nr 1. s.89-91. 
• Новые информационные технологии в обучении русскому языку поляков//Русский язык за рубежом. 2007. Nr 4. s. 31-36.
• Poliformatyczny model organizacji zajęć z języka rosyjskiego// Języki obce w szkole. 2008    Nr 3. s. 120-124.
• Лингводидактический принцип близкородственности в обучении русскому языку поляков. [w:] Язык и социальная действительность. Институт филологии и языковой коммуникации. Сибирский федеральный университет. Красноярск 2009. s. 74-80.
• Полиформатная модель обучения польских студентов-филологов в курсе „Практический русский язык” в Польше [w:] „Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом”. МГУ им. Ломоносова. Maks Press, Moskwa 2010, s. 1090-1099.
• Rosyjska prasa on-line w nauczaniu języka rosyjskiego. Язык и социальная действительность: Научный журнал. Nr 2. Сибирский федеральный университет. Красноярск 2011. s. 159-163.
• Интернационализмы в Сети: дискурсивные процессы и дидактические эффекты [w:] Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Сборник научных статьей в 2 ч. Сост. В.Н. Денисенко, Е.А. Красина, Н.В. Новоспасская, Р.В. Пефилеева. РУДН, Москва 2014. s. 643-652. (Współautorstwo: Z. Nowożenowa)
• Нормативное и узуальное в современной русской речи как проблема формирования лексической компетенции польских студентов-филологов [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego Nr 15, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawnicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2015, s. 249-267. (Współautorstwo: Z. Nowożenowa)
• Иноязычные слова в русской и польской интернет-коммуникации: дискурсивные и методические аспекты [w:] Проблемы речевой коммуникации № 15, Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов 2015. s. 82-91. (Współautorstwo: Z. Nowożenowa)
• Развитие лингвокультурологической компетенции польских студентов, изучающих русский язык на основе дидактической игры [w:] Современные технологии обучения иностранным языкам. Cборник научных трудов / отв. ред. Н. С. Шарафутдинова. УлГТУ Ульяновск 2016. s.117-123.


 


EWA KONEFAŁ dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Językoznawstwa i Translatoryki.

Studia: magister filologii rosyjskiej (UMCS – 2000), doktor nauk humanistycznych (UG – 2007)

Doświadczenie zawodowe: 2003-2007 asystent, od  2007 adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Zainteresowania naukowe: historiografia, metodologia i socjologia rosyjskich badań nad przekładem; teoretyczne i  praktyczne zagadnienia komunikacji dwujęzycznej (rosyjsko-polskiej i  polsko-rosyjskiej); gramatyka semantyczna; dyskurs prasowy; językoznawstwo korpusowe.
email: ekonefal@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
• Kontekst w  terminologii językoznawczej i  przekładoznawczej, [w:] Język a  komunikacja 31: Termin w  językoznawstwie, red. W. Chłopicki, D. Brzozowska, Kraków 2012, s. 201-210.
• O  systemach konwersji rosyjskich znaków cyrylickich na  znaki łacińskie, [w:] Od  dźwięku do  słowa i  jeszcze dalej, red. K. Wojan i  E. Konefał, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 81-100.
• Strategie kompresyjno-kondensacyjne w  przekładzie tekstu medialnego, [w:] Kondensacja i  kompresja w  języku, tekstach i  kulturze, red. W. Żarski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013, s. 71-91.
• Польское имя в русском тексте: из наблюдений над способом передачи собственных имен в современных российских СМИ, [w:] Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. 2, Москва 2014, s. 294-303.
• Прагма- и метаинформация в медиатексте, [w:]   Логический анализ языка: информационная структура разных жанров и эпох, отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Москва: Гнозис, 2015, s. 585-594.
• Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego jako źródło informacji o leksemach partykułowych, „Prace Filologiczne” 2015, t. 67, s. 197-214.
• O rosyjskich partykułach potocznych: sonda leksykograficzna, [w:]  "Mówimy, jak mówimy...": gdzie ukryta jest potoczność, pod red. M. Grabskiej i Ż. Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 260-274.
• Перевод медиатекста: компрессия vs. когезия, [w:] Профили языка: социолингвистика, национальное варьирование, переводоведение. Сборник трудов к 90-летию со дня рождения А.Д. Швейцера, отв. ред. Н.С. Бабенко, В.А. Нуриев, Москва: Буки Веди, 2015, s. 164-175.
• Наука о переводе в свете библиографических данных (на материале авторефератов диссертаций 1937-2015), [w:] Русский язык и культура в зеркале перевода, Москва: МАКС Пресс, 201б, s. 247-256. [Online] <http://www.esti.msu.ru/netcat_files/userfiles/Files/science/filesconf/русский%20язык%20и%20культура%20в%20зеркале%20перевода%2016.pdf>.
• O casusie avos' w świetle danych korpusowych, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 1, red. nauk. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 25-39.

 


TATIANA  KOPAC dr, starszy wykładowca,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i  Akwizycji Języka

Studia: magister muzykologii (KP w  Nowosybirsku 1989), doktor nauk humanistycznych (UG – 2009)

Doświadczenie zawodowe: 1985-1994 (Konserwatorium, archiwum muzyczne), nauczyciel (PSM), 1994-1999 nauczyciel (PASM w  Gdańsku), 1999-2012 tłumacz (Wydawnictwo prywatne w  Gdańsku), 2009-2012 lektor, od  2012 starszy wykładowca w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od  2010 współpraca (lektor) z  Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w  Gdańsku

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska drugiej połowy XIX w. i  przełomu XIX/XX, muzyka XIX-XX w. w  literaturze, literatura w  muzyce, historia sztuki i  kultury rosyjskiej XX w., historia i  filozofia Rosji, idee w  Rosji, dyskurs eseistyczny, zagadnienia przekładu na  j. rosyjski i  polski, języki specjalistyczne.

 


MAGDALENA KRUK mgr, starszy wykładowca, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Studia: magister filologii angielskiej (UG – 1993)

Doświadczenie zawodowe: 1993-2000 – lektor języka angielskiego, 2000-2005 – wykładowca języka angielskiego, od  2005 starszy wykładowca w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; od  2002 – egzaminator państwowy (egzamin maturalny z  języka angielskiego) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Gdańsku

Zainteresowania naukowe: literatura i historia Stanów Zjednoczonych, tłumaczenie tekstów użytkowych i artykułów naukowych (w tym współpraca z Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości), metodyka nauczania języka angielskiego, kultura krajów anglojęzycznych.
email: filmkr@ug.edu.pl

 


WU LAN dr hab., prof. nadzwyczajny UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownia Sinologii

Studia: magister  (Uniwersytet Warszawski), doktor (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych), profesor nauk humanistycznych Chińskiej Republiki Ludowej

Doświadczenie zawodowe: profesor nauk humanistycznych Chińskiej Republiki Ludowej, były pracownik Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie w randze I sekretarza, były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej,  wykładowca języka chińskiego, cywilizacji i kultury chińskiej w Instytucie Kultury i Języka Chińskiego dla Dyplomatów w Pekinie, tłumaczka na język chiński polskiej  literatury dla dzieci, tekstów politycznych i dialogów w polskich filmach i serialach telewizyjnych sprowadzanych do Chin (m. in.: ”Wierna rzeka”, „Przedwiośnie”, „Pan Tadeusz”, „Stawka większa niż życie”, „Czterdziestolatek”), a także reportaży Ryszarda Kapuścińskiego oraz eseju Czesława Miłosza „Zniewolony umysł” (wydania w w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie), „Listów” Brunona Schulza, zbióru wierszy  Adama Zagajewskiego oraz studium historycznego, opracowanego przez IPN, pt. „Katyń”, autorka i współautorka podręczników do nauki języka chińskiego dla studentów polskich o różnym  stopniu zaawansowania, a także podręcznika podstaw języka chińskiego dla zagranicznych  dyplomatów pracujących w Chinach oraz podręczników języka chińskiego dla dzieci wiejskich migrantów chińskich przebywających w wielkich miastach, współredaktor polsko – chińskiego słownika  tematycznego, w latach 2011-2012 profesor wizytujący na Uniwersytecie Śląskim (wykłady z zakresu kultury i literatury chińskiej oraz lektorat języka chińskiego), profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim, organizator w zakresie merytorycznym i logistycznym kierunku studiów Sinologia na Wydziale Filologicznym UG, wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Zainteresowania naukowe: recepcja kultury chińskiej w Polsce i kultury polskiej w Chinach, związki kulturalne polsko-chińskie, problematyka stopnia przekładalności tekstów powstałych w dwu odmiennych paradygmatach kulturowych znajdująca implementację we własnych przekładach tekstów polskich na język chiński (między innymi Ryszarda Kapuścińskiego, Czesława Miłosza, Brunona Schultza) i chińskich na język polski (wybrane wiersze współczesnego poety chińskiego Huang Lihai), węzłowe problemy glottodydaktyczne związane z akwizycją języka chińskiego przez Polaków
email: wulan@ug.edu.pl

 


 

PRZEMYSŁAW SIERADZAN dr, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownia Sinologii

Politolog o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach naukowych, obejmujących między innymi stosunki międzynarodowe przestrzeni postradzieckiej i Dalekiego Wschodu, etnopolitykę, niekonwencjonalną myśl polityczną, religie politeistyczne i doktryny ezoteryczne.

Studia: W 2007 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 roku – studia podyplomowe w Studium Bezpieczeństwa Narodowego na tej samej uczelni. Odbył półroczny staż naukowy na Wydziele Historycznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa. W 2010 roku obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową profesora Tadeusza Bodio rozprawę poświęconą sojuszowi radykalnych ugrupowań politycznych w Federacji Rosyjskiej, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 


Doświadczenie zawodowe: Od 2010 roku mieszka i pracuje w Gdańsku. W 2011 roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2017 roku przeniósł się do Pracowni Sinologii Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich (z którą współpracował ściśle od kilku lat) a w październiku tego roku objął funkcję jej kierownika.
    Uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce politologicznej, religioznawczej i orientalistycznej (między innymi w Rosji, Norwegii i Izraelu). Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 50 artykułów naukowych. Był koordynatorem trzech międzynarodowych projektów badawczych poświęconych Kaukazowi. Odbywał staże naukowe w Kirkenes (Norwegia) i Rovaniemi (Finlandia). Wielokrotnie prowadził kwerendy i badania za granicą, między innymi w Rosji, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, na Litwie, Łotwie i w Indiach.

Zainteresowania: Uwielbia podróże. W swoich peregrynacjach badawczych i turystycznych docierał na norweskie, fińskie i szwedzkie terytoria Arktyczne, Kaukaz Północny, na Syberię i Zabajkale, do Mongolii, Jordanii, Indii, Kazachstanu i Chin. Jest wegetarianinem, miłośnikiem zwierząt i dzikiej przyrody. Uwielbia literaturę gotycką oraz mroczną muzykę alternatywną, przede wszystkim twórczość niemieckiej grupy Lacrimosa.

HUNG SHIPING  mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownia Sinologii

Studia: bakalaureat (National Chengchi University) magister, specjalność nauczanie języka chińskiego jako obcego (National Taiwan Normal University)

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel języka chińskiego jako obcego na kursach: Online Synchronous Distance Course (Taiwan), International Chinese Language Program (Taiwan), Princeton Summer Program in Beiging (Chiny, USA), a także w University of Heidelberg (Niemcy), DePauw University (USA),  od 2015 r. lektor języka chińskiego w Pracowni Sinologii UG.

Zainteresowania: języki obce
email: sphung.ug@gmail.com

 


ŻANNA SŁADKIEWICZ dr hab., profesor nadzwyczajny UG, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka


Studia: magister filologii rosyjskiej (Uniwersytet w Grodnie – 1999), doktor nauk humanistycznych (UG – 2003), doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (UG – 2014)

Doświadczenie zawodowe: marzec-czerwiec 1999 – nauczyciel języka rosyjskiego i literatury w szkole średniej nr 16 w  Grodnie, 1999-2003 – lektor języka rosyjskiego (UG, zlecenie), 2003-2004 starszy wykładowca UG, 2005-2015 adiunkt w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, od 2015 – profesor nadzwyczajny UG.

Zainteresowania naukowe: publikuje prace naukowe z  zakresu językoznawstwa rosyjskiego, słowiańskiego, fonetyki, frazeologii, glottodydaktyki, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii i socjolingwistyki. Badania skoncentrowane na zagadnieniach pragmatyki komunikacji i dyskursologii, ściślej: dyskursu politycznego, medialnego, satyrycznego; metaforyki politycznej, komunikacji masowej, perswazji językowej.


email: filzs@ug.edu.pl

 

 • Założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Rosyjskim Językiem Potocznym (2013-2016)

 • założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Perswazją Językową (od 2016)

 • członek Pracowni Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka

 • członek Rady Naukowej i zastępca redaktora naczelnego „Studia Rossica Gedanensia”

 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

 • członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego

 

Wybrane publikacje:

Monografie

Политический фельетон в свете теории речевого воздействия, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 522 s. ISBN: 978-83-7865-102-4

Recenzja: A. Sitarski, Жанна Сладкевич. Политический фельетон в свете теории речевого воздействия. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 522 s., [w:] „Studia Rossica Gedanensia” 2014, Vol. 1, red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, s. 497-499.

Podręczniki

Małgorzata Marciszewska, Żanna Sładkiewicz, Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, 129 s.; + 2 płyty CD. ISBN 978-83-7865-246-5

Współautorstwo i redakcja monografii naukowych

 • „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III. red. M. Grabska, Ż. Sładkiewicz, A. Hau, K. Wądołowska-Lesner Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, ss. 306. ISBN 978-83-7531-144-0
 • „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne, red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255. ISBN 978-83-7865-251-9
 • „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279. ISBN 978-83-7865-277-9

Recenzja: В.А. Маслова, «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność?, [w:] „Studia Rossica Gedanensia” 2016, Vol. 3, (w druku).

 • Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów, red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Anna Hau, Gdańsk: WUG, 2015, ss. 358. ISBN 978-83-7865-270-0
 • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 1, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 320, ISBN 978-83-7865-408-7
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7.
 • Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2.

Czasopisma naukowe – redakcja

 • „Studia Rossica Gedanensia” 2014, Vol. 1, red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 576 s., [online] <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG>, ISSN 2392-3644 (online); ISSN 2449-6715 (print).
 • „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2016, nr 4 (156).

Artykuły w monografiach wieloautorkich i czasopismach (wybrane pozycje)

 • Идеологический концепт «президент России» в современном русском политическом фельетоне, [w:] “Przegląd Rusycystyczny”, 2013, №3 (143), s. 118-136.
 • Метаграфемика в публицистике в свете процессов контактоподдержания и смыслообразования, [w:] «Слово.ру: балтийский акцент», Калининград 2012, № 4. s.60-68.
 • Полифоническая направленность политической фельетонистики (лингво-риторический аспект), [w:] Семиозис и культура: интеллектуальные практики: монография / Под ред. И.Е. Фадеевой, В.А. Сулимова, Сыктывкар: Коми пединститут, 2013, s. 262-271.
 • Społeczeństwo „oka” i tekst wielokodowy (na przykładzie rosyjskiej satyry politycznej), „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3 (147), 2014, s. 111-125.
 • ВСЕ БАБЫ КАК БАБЫ, А Я – БОГИНЯ: принты на футболках как фатический текст, [w:] „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015,  s. 87-107.
 • Гордая красавица полячка: стереотип польки в русском публичном дискурсе, [w:] Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów, red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau, Gdańsk: WUG, 2015, ISBN 978-83-7865-270-0, s. 327-343.
 • Алогизм как основа комизма в малых жанрах абсурдного дискурса, [w:] Пушкинские чтения-2015. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст. Материалы XX междунар. науч. конф. / Под общ. ред. В.Н. Скворцова, Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015, с. 290-298.
 • Когнитивно-прагматические и кросс-культурные механизмы создания комического эффекта в жанре политической пародии, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 4 (152), s. 116-132.
 • Коммуникативная компетентность и комический эффект: когнитивно-прагматический и кросс-культурный аспект, „Человек. Культура. Образование”, 2015, nr 2 (16), c. 233-250.
 • Wizerunek „rosyjskiego niedźwiedzia” we współczesnej zachodniej karykaturze politycznej: zarys problemu, „Studia Slavica” XX, z. 2, Opole: Uniwersytet Opolski 2016, s. 47-58.
 • ЯРУССКИЙ!, или одежда с принтом как способ выражения национальной и культурной идентичности, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 1, red. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: WUG 2016, s. 121-139.
 • ВСЁ ПУТЁМ: текстильная путиниана как контекстуально обусловленный продукт, „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2016, nr 4 (156), s. 84-101.
 • Организация семиотического пространства новогоднего поздравления президента (на материале новогодних обращений президентов России, Беларуси и Польши за 2000-2015 гг.), «Политическая наука», Москва: РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исследований, 2016, №3: Политическая семиотика, с. 168-194.
 • Сфера своих и чужих в жанре новогоднего поздравления президентов России, Беларуси и Польши, «Acta Slavica Estonica VIII», Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика VII. Свое и чужое в языке и речи, Tartu 2016, s. 187-199.
 • ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ: к вопросу о концепте и контексте, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 148-168.
 • Patryotyzm na sprzedaż, czyli dystrybucja wartości w dobie marketingu, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, VIII/2, 2017, s. 385-395.
 • Роз душистых, вечеров тенистых: юбилейное поздравление женщине как фатический сетевой жанр (в сопоставительном ракурсе), [w:] Oboleńska D., Patocka-Sigłowy U. (red.), Magia ksiąg. Księgi magii, Gdańsk: WUG 2017, s. 225-242.

WANDA STEC dr, adiunkt, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Językoznawstwa i Translatoryki

Studia: doktor nauk humanistycznych w  zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Gdański 2007)

Doświadczenie zawodowe: od 2009 adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG; w latach 2005–2006 oraz 2008–2009 prowadzenie zajęć dydaktycznych na UG w ramach umów cywilno-prawnych; w  latach 1994–2009 zatrudnienie w  urzędach państwowych i  jednostkach samorządu terytorialnego na  stanowiskach urzędniczych i  kierowniczych. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego (od 1997), tłumacz ustny (symultaniczny i konsekutywny). Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Współzałożycielka i zastępca redaktora naczelnego rocznika „Studia Rossica Gedanensia”, współredaktor tomów II/2015 i III/2016: <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/index>

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie (leksykologia, semantyka, słowotwórstwo), badania porównawcze nazewnictwa botanicznego w języku polskim i rosyjskim na tle nomenklatury łacińskiej, praktyka przekładu tekstów specjalistycznych, leksyka specjalistyczna, stylistyka funkcjonalna.
email: wanda.stec@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
• Odzwierciedlenie cech morfologicznych roślin w  ich nazwach (na przykładzie nazewnictwa roślin leczniczych w  języku polskim i  rosyjskim), [w:] „Język – Natura – Cywilizacja”, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego 2012, t. XXII, pod red. E. Laskowskiej, B. Morzyńskiej-Wrzosek, W. Czechowskiego, Bydgoszcz, s. 215-225, ISSN 0068-4570, ISBN 978-83-60775-36-3 (0,8 printer's sheet).
• Lokalizacja geograficzna utrwalona w nazwach roślin leczniczych, [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, pod red. K. Wojan i E. Konefał, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2013, s. 215-228, ISBN: 978-83-7865-118-5 (1,0 printer's sheet).
• Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślin, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, T. 13, s. 127-142, p-ISSN: 1642-557X (1,0 printer's sheet).
• „Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2014, R. 36, nr 2, s. 88-109, p-ISSN: 0137-298X (1,7 printer's sheet).
• Jeżówka czy Echinacea? Pragmatyczne aspekty funkcjonowania nazw roślin leczniczych w polskiej i rosyjskiej przestrzeni językowej, [w:] „Palanistyka = Polonistika = Polonistyka” 2013, pod red. A. Kiklewicza, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UW-M, 2014, s. 117-130, ISBN: 978-83-61605-18-8 (0,7 printer's sheet).
• Pozamedyczne zastosowanie roślin leczniczych jako semantyczna podstawa ich nominacji językowej. Polsko-rosyjskie paralele na tle nomenklatury łacińskiej, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2014, 5/2, s. 209-224, p-ISSN: 2081-1128 (1,1 printer's sheet).
• [we współaut. z Krystyną Stec] Język prawniczych podręczników akademickich a upływ czasu: wybrane zagadnienia stylistyczne, [w:] Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów: księga jubileuszowa dedykowana prof. M. Grabskiej, red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz i A. Hau przy udziale K. Wądołowskiej-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2015, s. 119-131, ISBN: 978-83-7865-270-0 (1,0 printer's sheet).
• O zapożyczeniach obcojęzycznych w polskich i rosyjskich nazwach roślin leczniczych, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, T. 1, red. nauk. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2016, s. 78-98, ISBN 978-83-7865-408-7 (1,6 printer's sheet).
• Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt, [w:] „Acta Polono-Ruthenica” 2016, Tom 21, s. 99-115, p-ISSN: 1427-549X, e-ISSN: 2450-0844 (1,2 printer's sheet).
• O poprawności w nazewnictwie roślin leczniczych (na przykładzie wybranych nazw polskich i rosyjskich na tle łacińskiej nomenklatury naukowej), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2017, zeszyt LXXIII, ISSN 0032-3802 (1,1 printer's sheet) [w druku]

 


KATARZYNA WĄDOŁOWSKA-LESNER dr, starszy wykładowca, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka 

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2004), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UG – 2013)

Doświadczenie zawodowe: 2004-2014 – asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, od 2014 roku starszy wykładowca. Wieloletnie doświadczenie w  nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia. W latach 2004-2012 lektor języka rosyjskiego i niemieckiego w trójmiejskich szkołach językowych. Od 2014 nauczyciel języka rosyjskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, psycholingwistyka, kształcenie nauczycieli języków obcych.
email: k.lesner@ug.edu.pl

Wybrane publikacje:
• Miejsce książki i prasy w życiu Polaków [w:]  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 39, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 1, pod redakcją  A. Palińskiego i  G. Ziętali, Rzeszów 2006, s. 66-72.
• Czytanie ciche a czytanie głośne, [w:] Języki Obce w Szkole, nr 2/2006, s. 30-31.
• Wpływ formy tekstu na jego czytelność [w:]  Wschód-Zachód, Dialog kultur, TOM 1,  Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod redakcją  G. Nefaginy, Słupsk 2007, s.  390-393.
• Jak pisać czytelne teksty? (na podstawie tekstów rosyjskojęzycznych), w: Języki Obce w  Szkole, nr 2/2010, s. 41- 44.
• Czynniki wpływające na czytelność tekstu, [w:]  Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, pod redakcją  Haliny Rycyk-Sztajdel i Świetlany Szaszkowej, cz. 2, Lublin 2010, s. 217-222.
• Stopień trudności językowej tekstów maturalnych z języka rosyjskiego, [w:] Język, tekst, kultura,  pod redakcją  Haliny Bartwickiej, Bydgoszcz 2010, s. 171-177.
• Formuła pomiaru stopnia trudności językowej rosyjskojęzycznych tekstów dydaktycznych, [w:]  Wschód-Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją  Jolanty Kazimierczyk i  Grażyny Lisowskiej, Słupsk 2010, s. 185-190.
• Проблемы обучения польских студентов чтению русских текстов [w:]  Материалы XIV ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Пути повышения уровня подготовки специалистов в высших учебных заведениях», Kaliningrad 2011, s.  209-212.
• Rola programów multimedialnych w nauczaniu leksyki obcojęzycznej (na przykładzie języka rosyjskiego i niemieckiego) [w:]  „Słowa, słowa, słowa” … w komunikacji językowej, pod redakcją  Marceliny Grabskiej, Gdańsk 2011, s. 239-246.
• Степень языковой трудности русских дидактических текстов [w:] Rossica Olomucensia, Olomouc 2011, s. 107-110.
• Zastosowanie w tekście akapitów jako czynnika warunkującego jego czytelność (na  podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów I roku filologii rosyjskiej i  rosjoznawstwa) [w:]  Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, pod redakcją Haliny Rycyk-Sztajdel i Swietłany Szaszkowej, Lublin 2012, s. 67-74.
• Leksyka potencjalnie niezrozumiała dla polskiego ucznia i studenta [w:] Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów, Gdańsk 2015, s. 137-144.


 


BI WEI mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownia Sinologii

Studia: bakalaureat (Jiamusi University) magister (Northeast Normal University), kurs specjalistyczny dla nauczycieli języka chińskiego jako obcego (Nankai University)

Doświadczenie zawodowe: instruktor kaligrafii chińskiej podczas wystawy "Beyond The Great Wall" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie, tłumacz języka angielskiego (Jinlun Translation Co., Ltd in China), lektor języka chińskiego jako obcego w Yili Normal College w Xinjiang, w Harbin Medical University, w Lanzhou University, School of International Cultural Exchange, w Uniwersytecie Śląskim, w Warszawskim Centrum Języka Chińskiego Huawei, od 2013 r. lektor języka chińskiego w Pracowni Sinologii UG.

Zainteresowania: kaligrafia chińska, kultura i sztuka Chin, język polski
email: wei.bi@ug.edu.pl

 


JELENA YEGOROVA mgr, lektor, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

Studia: magister filologii rosyjskiej (UG – 2016)

Doświadczenie zawodowe: od 2016 – lektor w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, 2015-2016 – lektor języka rosyjskiego (Centrum edukacyjne AMBIT, Gdańsk), 2006-2007 – asystent w Katedrze Filologii Rosyjskiej i Translatoryki (Mariupolski Uniwersytet Państwowy, Ukraina). Doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna, teoria i praktyka przekładu, procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim, lingwokulturologia.
e-mail: olena.yegorova@ug.edu.pl
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 26.09.2019 r., 11:14
Data publikacji: wt., 09.09.2008 r., 0:00