Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki | Wydział Filologiczny