Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów o kierunku Lingwistyka stosowana

Uwaga maturzyści i kandydaci na studia!!!

Lingwistyka Stosowana na Uniwersytecie Gdańskim wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną od roku akademickiego 2024/25.

Oprócz dotychczasowej specjalności angielski z niemieckim z zakresie komunikacji i tłumaczeń oferujemy:


·     

Specjalność angielski z włoskim w zakresie komunikacji i tłumaczeń (włoski nauczany jest od zera)


·     

Specjalność angielski z polskim dla obcokrajowców.

Dodatkowo uczymy trzeciego języka obcego, do wyboru w zależności od specjalności.

Chcesz być osobą wielojęzyczną z profesjonalnym przygotowaniem, idealnym kandydatem na rynku pracy, zapraszamy do nas.

 

Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim (C1) oraz niemieckim (B2+). Studenci wybierający kierunek Lingwistyka Stosowana mają okazję zgłębić wiedzę na temat języka jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Co więcej, kierunek umożliwia zapoznanie się z teoriami oraz technikami przekładu. Większość zajęć, przede wszystkim ćwiczenia z praktycznej nauki języka i gramatyki praktycznej, prowadzone są na tym samym poziomie nauczania, równolegle w obu językach obcych. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, włoskiego lub hiszpańskiego. Jest to kurs na poziomie podstawowym, lecz z uwagi na jego intensywność (240h) docelowo umożliwia zdobycie średniozaawansowanych kompetencji w posługiwaniu się trzecim językiem obcym. Program wymiany studenckiej Erasmus+ daje studentom lingwistyki stosowanej możliwość studiowania na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii, Macedonii, Turcji oraz Słowacji. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej.

Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) to kierunek, który umożliwia uzyskanie biegłości językowej w zakresie języka angielskiego (C2) oraz języka niemieckiego (C1), a także zaawansowanych umiejętności w zakresie przekładu w parach: język polski – język niemiecki, język polski – język niemiecki oraz język angielski – język niemiecki. Ćwiczenia z praktycznej nauki języka oraz ćwiczenia translatoryczne, w tym zajęcia z przekładu specjalistycznego, prowadzone są na tym samym poziomie nauczania, równolegle w języku angielskim i niemieckim. Biegła kompetencja językowa w zakresie dwóch, ważnych w Unii Europejskiej i na całym świecie języków obcych, jest największym atutem studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana.

 

 

Lingwistyka stosowana.

Język angielski z językiem polskim jako obcym - nowa specjalność na kierunku.

https://www.youtube.com/watch?v=R9KlVEdHyoo

Nowa oferta

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Czerwiec 2021 - 13:36; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 30. Maj 2024 - 17:01; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski