Instytut Logopedii

Sekretariat Instytutu Logopedii jest czynny w godzinach 1000-1400.

 

Adres: ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk
 
Sekretariat: mgr Lidia Smagieł
Czynny w dni powszednie w godz. 10.00-14.00, pokój nr 126
tel. 58 523 23 63, fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl
 
Dyrektor: dr hab. Zenon Lica, prof. UG
 
Zastępca dyrektora: dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

 

Instytut Logopedii funkcjonuje w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego od października 2019 roku. Jednak kształcenie logopedów na Uniwersytecie Gdańskim sięga 1979 r. (powstanie Podyplomowego Studium Logopedycznego), a sama jednostka istniejąca początkowo jako Zakład (1987), a następnie Katedra Logopedii (2009) obchodzi w tym roku akademickim Jubileusz 40-lecia. Obecnie Instytut Logopedii oferuje swoim studentom kształcenie na kierunku logopedia na studiach licencjackich oraz magisterskich. Absolwenci kończący studia pierwszego stopnia posiadają możliwość podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczania języka polskiego jako drugiego. Instytut oferuje również możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia o specjalności neurologopedia. Kierunek logopedia oparty jest na współpracy międzyuczelnianej i prowadzony jest wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Dodatkowo w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu istnieje również możliwość dalszego kształcenia na studiach doktoranckich lub specjalnościowych studiach podyplomowych. Dyrektorem Instytutu Logopedii jest dr hab. Zenon Lica, prof. UG.

W ramach działalności dydaktycznej w Instytucie Logopedii prowadzone są podyplomowe studia o charakterze specjalnościowym. Są to: Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu, Podyplomowe Studia GerontologopedycznePodyplomowe Studia Logopedii MedialnejPodyplomowe Studia Neurologopedyczne, Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne, Podyplomowe Studia Surdologopedyczne, Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Oprócz możliwości uzyskania dalszych kwalifikacji w zakresie logopedii, działalność Instytutu umożliwia również zdobycie podstawowego wykształcenia logopedycznego. Tego rodzaju opcję zapewniają Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej.

Przy Instytucie Logopedii UG działa Naukowe Koło Logopedów. W ramach jego działalności o swój rozwój naukowy, zawodowy, a także o szerzenie profilaktyki logopedycznej dbają studenci kierunku logopedia.

Z inicjatywy Instytutu Logopedii (wcześniej Katedry Logopedii), we współpracy z Wydawnictwem Harmonia Universalis powstaje seria książek LOGOPEDIA XXI WIEKU. Ukazał się już jedenasty tom tej serii.

Instytut Logopedii współpracuje z wieloma polskimi oraz zagranicznymi organizacjami naukowymi np. Polskim Towarzystwem Logopedycznym (Pomorski Oddział PTL) oraz placówkami naukowymi, dydaktycznymi i klinicznymi w kraju i za granicą, m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

 

Facebook

 

Facebook Instytutu Logopedii

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Listopad 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 12. Styczeń 2024 - 14:42; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz