Konferencje

Międzynarodowa konferencja naukowa: Uczyć języka, uczyć przekładu – Tłumaczenia pedagogiczne - dydaktyka translacji, Gdańsk 19-20.10.2018

Proponowane zagadnienia:Tłumaczenia pedagogiczne:

 • Analiza podręczników do nauki języków obcych pod kątem obecności oraz rodzajów ćwiczeń tłumaczeniowych na różnych etapach nauki języka obcego
 • Analiza materiałów dydaktycznych pod kątem obecności i rodzajów ćwiczeń tłumaczeniowych w dydaktyce „samouczkowej” (repetytoria, podręczniki do samodzielnej nauki języka)
 • Tłumaczenia pedagogicznie w rozwoju wielojęzyczności ucznia/studenta
 • Tłumaczenia literackie w nauczaniu języka obcego
 • Tłumaczenia wewnątrzjezykowe
 • Tłumaczenie intersemiotyczne
 • Tłumaczenie w EOSKJ
 • Ćwiczenia tłumaczeniowe i ich funkcje w nauczaniu języka obcego

Dydaktyka translacji:

 • Kontrola jakości przekładu
 • Kryteria oceny jakości przekładu
 • Motywujące środki dydaktyczne w nauczaniu przekładu: portfolio, praca projektowa etc.
 • Dekompozycja tekstu jako przygotowanie do procesu przekładu
 • Tłumaczenie wewnątrzjęzykowe jako przygotowanie do procesu przekładu
 • Elementy kulturowe w nauczaniu tłumaczeń
 • Świadomość języka polskiego w nauczaniu tłumaczeń

Dydaktyka nauczania języków obcych:

 • Metody aktywizujące ucznia
 • Elementy realioznawcze w nauczaniu języka obcego
 • Sprawności językowe – od ćwiczeń do testowania
 • Autonomia ucznia
 • Refleksyjność ucznia

Językami konferencji będą język polski, niemiecki, angielski oraz rosyjski.Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktem w języku wystąpienia (200 – 300) prosimy przesłać na adres mailowy ugtłumaczenia2018@ug.edu.pl

 

Formularz zgłoszenia w wersji polskiej i angielskiej udostępniony jest pod linkiem: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_lingwistyki_stosowanej_i_translatoryki/konferencje

(poniżej)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2018 roku. Decyzja o przyjęciu referatu przesłana zostanie do 10 września 2018 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych, obiady w dniach obrad. Opłata za druk pozytywnie zrecenzowanych tekstów w monografii wieloautorskiej wynosi 220 zł.

 

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej mija 15 września 2018 roku.

W tytule przelewu obok nazwiska prosimy dopisać: KF 71-18

numer konta 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

 

Komitet naukowy:

 • dr M. Eberharter-Aksu, profesor nadzwyczajny
 • dr hab.S. Firyn, profesor nadzwyczajny 
 • J.A. Govoruhina Prof. Instytutu Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie
 • dr hab. prof. Natalia Kirilovna Państwowy Iwanowski Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny

Komitet organizacyjny:

 • dr M. Bogucka 
 • dr M. Grabowska
 • dr J. Mampe
 • dr J. Hinc
 • dr A. Jarosz

marszałek

prezydent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie na konferencję

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. luty 2018 - 14:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 11. Lipiec 2018 - 08:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny