POWER

slider

Wydział Filologiczny uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Programem POWER objęte są kierunki prowadzone na Wydziale Filologicznym UG: Filologia klasyczna, Filologia germańska, Studia bałkańskie, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Produkcja form audiowizualnych (nowy kierunek w przygotowaniu).

https://proug.ug.edu.pl/

baner

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Wrzesień 2018 - 07:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Wrzesień 2018 - 07:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny