Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Institute of English and American Studies

Wydział Filologiczny, Budynek Neofilologii
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
 
 

 

 
Dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG
tel. 58 523 30 52
 
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
e-mail: magdalena.wawrzyniak@ug.edu.pl
tel. 58 523 30 54
 
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich
dr Maria Fengler
tel. 58 523 30 53
 
Sekretariat, pok. 384
czynny pon-pt w godz. 7:00-15:00
 
Aleksandra Pilżys
tel. 58 523 30 49
Małgorzata Nehring
tel. 58 523 30 51
 
 
DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ
 
 
Ukraina

Graf. Alan Stocki/UG

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie poparł uchwałę - Deklarację solidarności z Ukrainą.

Sytuacja zmieniła się dramatycznie. Mamy do czynienia z dramatycznym konfliktem za naszymi granicami - powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu UG.  - UG może zostać zaangażowana w pomoc Ukrainie. Możemy być poproszeni o udzielenie wsparcia potencjalnym uchodźcom. Zwracam się do studentów, aby przygotowali się na przyjęcie studentów z Ukrainy.

Stanowisko UG zostanie przesłane do KRASP.

 

Uchwała nr 22

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2022 roku

 

Deklaracja solidarności z Ukrainą

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

      Wieloletnia współpraca ze środowiskami akademickimi w Ukrainie, obecność studentów i pracowników ukraińskich wśród członków naszej społeczności oraz dbałość o wspólne, europejskie wartości, takie jak wolność, równość i sprawiedliwość – upoważniają Senat Uniwersytetu Gdańskiego do jednoznacznego potępienia agresji militarnej Rosji na niepodległą Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z obywatelami Ukrainy w trudnym momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa.

      Niniejszy apel jest również deklaracją udziału we wszystkich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które zostaną utworzone w celu wsparcia studiujących i pracujących w Polsce obywateli Ukrainy. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Lipiec 2016 - 12:39; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 14. luty 2024 - 10:33; osoba wprowadzająca: Małgorzata Nehring