Aktualności

Udział studentów ILS w XXIV. Deutsch-Polnische Ferienakademie

W ramach środków przyznanych przez Fundację Herdera (Fundacja Herdera) udało się sfinansować przejazd i pobyt studentów ILS na XXIV. Deutsch-Polnische Ferienakademie (XXIV. Deutsch-Polnische Ferienakademie)

XXIV. Deutsch-Polnische Ferienakademie

"Gerechter Friede" als Chance und Herausforderung für Europa. Perspektiven aus Deutschland und Polen

 

Der Angriff auf die Ukraine vor über einem Jahr hat eine vermeintliche europäische Friedensordnung zerrüttet, die insbesondere in Westeuropa selbstverständlich geworden war. Viele möchten mitwirken an einem “gerechten Frieden” – nicht nur in der Ukraine – doch der Weg ist weit, und die Interessen und Sichtweisen divergieren. Auch ist das Potential von Religion zur Stützung von politischer Herrschaft neu ins Bewusstsein gerückt. Zugleich zeigt sich die Schwierigkeit, etwa seitens des Vatikans, als religiöser Akteur die Rolle eines neutralen Maklers einnehmen zu wollen.
Seither ist ein mühevoller Prozess der politischen und gesellschaftlichen Anpassung in der Europäischen Union im Gange. Die unterschiedlichen historische Erfahrungen in Ost und West vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind dabei wieder virulenter geworden. Worauf stützen sich unsere Geschichtsbilder? Wie stellen sich politische Ziele und Interessen im spannungsreichen Miteinander Polens und Deutschlands dar? Welche gemeinsamen Aufgaben gibt es?

XXIV. Deutsch-Polnische Ferienakademie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 19:56; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: środa, 20. Grudzień 2023 - 16:35; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

Warsztaty z firmą Bayer

W dniu 07.12.2022 o godz. 11.30-13.00 odbyły się kolejne warsztaty firmy Bayer „Project Management – introduction”.

 

Warsztaty z firmą Bayer

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Kwiecień 2019 - 09:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 19:54; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

TUTORING

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora_ki) i studenta_tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie 1-na-1, czyli student_ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora_ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

 

Procedura:

 - nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,

 - nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,

 - osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora_kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi_ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),

 - jeśli do danego tutora_ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania litu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora_kę,

- cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor_ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,

 - temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora_kę i tutee na pierwszym spotkaniu,

 - udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

 

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/ (tu: baza tutorów Wydziału Filologicznego)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:33; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:38; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

Opiekunowie roczników studentów w roku akademickim 2023/24

Studia licencjackie stacjonarne
  • I rok      dr Maciej Pławski
  • II rok     dr Małgorzata Godlewska
  • III rok    dr Piotr Kallas
Studia magisterskie stacjonarne
  • I rok      dr Ross Aldridge
  • II rok     dr Grzegorz Grzegorczyk, prof. UG
Studia licencjackie niestacjonarne
  • I rok      dr Aleksandra Wróbel
  • II rok     dr Adam Jarosz
  • III rok    dr Magdalena Grabowska
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2018 - 07:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. luty 2024 - 08:47; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska