Aktualności

Warsztaty z firmą Bayer

W dniu 07.12.2022 o godz. 11.30-13.00 odbyły się kolejne warsztaty firmy Bayer „Project Management – introduction”.

 

Warsztaty z firmą Bayer
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Kwiecień 2019 - 09:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 19:54; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

TUTORING

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora_ki) i studenta_tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie 1-na-1, czyli student_ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora_ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

 

Procedura:

 - nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,

 - nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,

 - osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora_kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi_ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),

 - jeśli do danego tutora_ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania litu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora_kę,

- cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor_ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,

 - temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora_kę i tutee na pierwszym spotkaniu,

 - udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

 

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/ (tu: baza tutorów Wydziału Filologicznego)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:33; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:38; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

Opiekunowie roczników studentów w roku akademickim 2022/23

Studia licencjackie stacjonarne
  • I rok    dr Małgorzata Godlewska
  • II rok   dr Piotr Kallas
  • III rok  dr Jolanta Hinc
Studia magisterskie stacjonarne
  • I rok     dr Grzegorz Grzegorczyk
  • II rok    dr Adam Szeluga
Studia licencjackie niestacjonarne
  • I rok     dr Adam Jarosz
  • II rok    dr Maria Bogucka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2018 - 07:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 8. Czerwiec 2022 - 09:52; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny