Aktualności

"Profesorowie Wizytujący UG" - prof. Richard Jason Whitt z Uniwersytetu w Nottingham

"Profesorowie Wizytujący UG" - prof. Richard Jason Whitt z Uniwersytetu w Nottingham

 

W dniach 17.04-28.04.23 w ramach programu "Profesorowie Wizytujący UG" przyjeżdża do nas prof. Richard Jason Whitt z Uniwersytetu w Nottingham (https://fil.ug.edu.pl/strona/108887/program-profesorowie-wizytujacy-ug).

 

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na organizowane w czasie jego wizyty wykłady gościnne:

 

1) W dniu 17 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się wykład zatytułowany "Discourses of Childbirth Past and Present" na Gdańskim Uniwersytecie Medycznych w ramach współpracy FarU (ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed). Wykład będzie transmitowany online. Dane do zalogowania się na platformie Zoom znajdują się tutaj: https://gumed.edu.pl/73414.html.

 

2) W dniu 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 9.45 w Auli 021 na Wydziale Filologicznym będzie miał miejsce wykład "Corpus Linguistic Explorations of Historical Medical Discourse and Expressions of Knowledge." Językiem wykładu będzie angielski, aczkolwiek część z prezentowanych badań będzie też dotyczyła języka niemieckiego.

Staff Listing - The University of Nottingham

Discourses of Childbirth Past and Present
This talk presents an overview of linguistic approaches taken to discourses surrounding one of the most perennial of human activities: childbirth. How people talk about this event often reflects deeper beliefs about this event and how it should unfold, and who should be involved in the process: to what degree does the woman in labour actively control how things unfold, not just physiologically but also socially? What role do partners and family play? What about medical providers? In this presentation I will present a survey of the range of linguistic or discourse analytic work that’s been done – or can be done – in this area. I begin with a basic overview about how we even talk about birth, showing how central the use of metaphor is in this process. I then examine narratives of birth – including older ones by medical providers (midwives, surgeons) and more contemporary narratives by women and their partners – through the lens of point of view to explore different ways this process and relevant social actors are conceptualised. This segways into the role ideology plays in childbirth, particularly related to medical decision making, and the role Critical Discourse Analysis can play in unpacking these ideologies through an analysis of language use. Finally, this leads to a multimodal analysis of some advice literature on what happens following birth: decision making surrounding breastfeeding vs. bottle feeding.
Corpus Linguistic Explorations of Historical Medical Discourse and Expressions of Knowledge
In this talk I will highlight some of the work I’ve been doing on historical medical discourse in English and German, particularly related to how expressions of knowledge have changed over time. Since the Early Modern period, older scholastic models of medicine – which was text-based and held that the writings of antiquity provided the most optimal source of medical knowledge – have been replaced by more empirical models, focusing on one’s own observation and analysis. Since these changes concern the values attached to different types of knowledge, these changes can be traced in changing textual-linguistic practices in medical discourse related to how epistemic meaning is expressed. I begin with an exploration of how expressions of evidentiality – the linguistic realisation of one’s knowledge source concerning an utterance – have changed since the Early Modern period. Then, I home in on the phenomenon of metadiscourse and how the author and translator(s) of one particular sixteenth-century text decide to structure their text and guide their readers’ attention throughout the text. Finally, I conclude the discussion with an exploration of the idea of epistemic space and how a function-to-form approach enables us to account for the widest range of knowledge-based meaning possible.

prof. Richard Jason Whitt z Uniwersytetu w Nottingham

Załącznik Rozmiar
whitt-abstracts.pdf 58.62 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 19:56; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Kwiecień 2023 - 13:16; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

Warsztaty z firmą Bayer

W dniu 07.12.2022 o godz. 11.30-13.00 odbyły się kolejne warsztaty firmy Bayer „Project Management – introduction”.

 

Warsztaty z firmą Bayer

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Kwiecień 2019 - 09:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Styczeń 2023 - 19:54; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

TUTORING

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora_ki) i studenta_tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie 1-na-1, czyli student_ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora_ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

 

Procedura:

 - nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,

 - nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,

 - osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora_kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi_ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),

 - jeśli do danego tutora_ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania litu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora_kę,

- cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor_ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,

 - temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora_kę i tutee na pierwszym spotkaniu,

 - udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

 

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/ (tu: baza tutorów Wydziału Filologicznego)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:33; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 09:38; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

Opiekunowie roczników studentów w roku akademickim 2022/23

Studia licencjackie stacjonarne
  • I rok    dr Małgorzata Godlewska
  • II rok   dr Piotr Kallas
  • III rok  dr Jolanta Hinc
Studia magisterskie stacjonarne
  • I rok     dr Grzegorz Grzegorczyk
  • II rok    dr Adam Szeluga
Studia licencjackie niestacjonarne
  • I rok     dr Adam Jarosz
  • II rok    dr Maria Bogucka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2018 - 07:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 8. Czerwiec 2022 - 09:52; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny