Konsultacje pracowników

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

 

Wykładowca

pokój

dyżury/ konsultacje

dr Aldridge Ross

386

wtorki, godz. 10.00-11.00 

 czwartki, godz. 10.00 -11.00 

dr hab. Biaduń-Grabarek Hanna, prof. UG

146

wtorki, godz. 9.45-10.30 

środa, godz. 9.45-10.30

prof. dr hab. Gębal Przemysław

144

wtorki, godz. 14.15-15.00 

środy, godz. 10.00-10.45 

dr Ewa Gieroń-Czepczor

 151

wtorki i środy,  

godz. 15.00 - 15.45   

dr Godlewska Małgorzata

146

wtorki, godz. 13.00 -13.45   

środy, godz. 11.30 - 12.15 

dr Grabowska Magdalena

145

wtorki, godz. 10.00 - 11.00 (stacjonarnie w gabinecie 145) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhjZjZmMTItNzJjYy00ZTE4LWJhYzItZTMwMmU2NjBkNmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2235f9e549-67ec-4216-8050-688c6705906b%22%7d 

 

piątki, godz. 10.00-11.00 (stacjonarnie w gabinecie 145) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ4NTlkZGItNzVhYi00MjU3LTllYmYtYzE3OTE5ODM3ZjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2235f9e549-67ec-4216-8050-688c6705906b%22%7d

dr Grzegorczyk Grzegorz,   prof. UG

248

tel. +48 58 523 30 77

poniedziałki, godz.13.45 - 14.30

wtorki, godz. 09.00 - 09.45

dr Hinc Jolanta

182

środy, godz. 09.00 - 09.45  

(w terminach zajęć dla I MSU, co dwa tygodnie od 21.02.24) 

czwartki, godz. 07.15 - 08.00 

 dr Jarosz Adam

385

poniedziałki, godz. 09.00 - 09.45 

piątki, godz. 09.45 - 11.15

 dr Kallas Piotr

248

tel. +48 58 523 30 77

poniedziałki, godz. 09.00 - 9.45 

wtorki, godz. 11.30 - 12.15

 dr Kumięga Łukasz  385

wtorki, godz. 10.45 - 11.30 

środy, godz. 9.00 - 9.45

 dr Kulpa-Woś Grażyna

182

wtorki i środy,  

godz. 13.00 - 13.45 

dr hab. Lankiewicz Hadrian, prof. UG

136

tel. +48 58 523 30 40

poniedziałki, godz.16.00 - 16.45 

wtorki, godz.11.15 - 12.00 

prof. dr hab. Lewińska Aneta 3.63

20.06.2024 (czw.), godz. 12.00-13.00, pok. 3.63  w starym budynku

Studenci z zajęć zdalnych – konsultacje zdalne po wcześniejszym umówieniu się

dr Łęcki Andrzej                  151

czwartki, godz.18.15 - 19.00 

piątki, godz.13.00 - 13.45

 dr Pławski Maciej

172

tel. +48 58 523 30 36

poniedziałki online 18.00-18.45 (online Teams)

czwartki, godz. 09.00-09.45 

 dr Rudnicka Karolina

151

czwartki, godz. 09.00 - 09.45 (151) 

piątki, godz.13.15 - 14.00 (151) 

Bardzo proszę o wpisywanie się do kalendarza konsultacji: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F-wDsP5pWOTJhFcmv0l_lOx61IL9rfb8auceL5UZb4c/edit?usp=sharing  

 dr Szeluga Adam

172

tel. +48 58 523 30 36

czwartki, godz. 10.45 - 11.30 

piątki, godz. 07.15 - 08.00 

 dr Wróbel Aleksandra

145

środy, godz. 07.15 - 08.00 

czwartki, godz. 13.00 - 13.45 

 mgr Toporek Magdalena

385

piątki, godz.16.30 - 17.15 

dr Walczak Helena 179

środy, godz. 13.30 - 14.15 

 
 
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8. Czerwiec 2019 - 10:17; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: piątek, 24. Maj 2024 - 09:10; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska