Konsultacje pracowników

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

 

Lp.

Wykładowca

pokój

dyżury/ konsultacje

 1.  

dr Aldridge Ross

386

wtorki, godz. 08.30 - 09.30

czwartki, godz. 11.00 - 12.00

 1.  

dr hab. Biaduń-Grabarek Hanna, prof. UG

146

środy, godz.10.30 - 11.15 oraz 16.30 - 17.15

 1.  

dr Bogucka Maria

151

wtorki, godz. 13.00 – 13.45

środy, godz. 09.30 – 10.15

 1.  

prof. dr hab. Gębal Przemysław

144

środy, godz. 12.30-13.15

czwartki, godz. 09:00 - 09:45

 1.  

dr Godlewska Małgorzata

151

wtorki i czwartki, godz. 14.45 - 15.30

 1.  

dr Grabowska Magdalena

145

MAJ

2, 3, 16, godzina 9.45-11.15 gabinet 145

17,  godzina 11.30 – 13.00 gabinet 145

29, godzina 13.15 0 14.45 gabinet 145

11, 25, godzina 10-12 TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MGI5MzkwYmMtOTE1Ni00MzZiLWI4ZDQtNDMxMGIxZjU5OTNm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22,%22Oid%22:%2235f9e549-67ec-4216-8050-688c6705906b%22%7D

CZERWIEC

6, godzina 9.45-11.15 gabinet 145

7, godzina 10-12 gabinet 145

13, godzina 10-12 TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MGI5MzkwYmMtOTE1Ni00MzZiLWI4ZDQtNDMxMGIxZjU5OTNm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22,%22Oid%22:%2235f9e549-67ec-4216-8050-688c6705906b%22%7D

Oprócz wyznaczonych terminów konsultacji zapraszam również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:

magdalena.grabowska@ug.edu.pl

 1.  

dr Grzegorczyk Grzegorz

248

poniedziałki, godz. 10.30 – 11.15

wtorki, godz. 08.00 – 08.45

 1.  

dr Hinc Jolanta

182

środy, godz. 09.00 - 09.45 

czwartki, godz. 07.15 - 08.00

 1.  

 dr Jarosz Adam

385

poniedziałki, godz. 08.00 – 08.45

czwartki, godz. 08.00 – 08.45

 1.  

 dr Kallas Piotr

248

poniedziałki, godz. 09.00 - 09.45

wtorki, godz. 12.15 - 13.00 

      11. dr Kumięga Łukasz    385 środy, godz. 18.15 – 19.00

      12.

 dr Kulpa-Woś Grażyna

182

środy, godz. 09.00 - 09.45

czwartki, godz. 13.00 - 13.15

      13.

dr hab. Lankiewicz Hadrian, prof. UG

146

poniedziałki, godz. 16.30 - 17.15

wtorki, godz. 12.30 - 13.15

      14.

 dr Moran Sean

386

wtorki, godz. 15.00 - 15.45

piątki,  godz. 13.00 - 13.45

      15.

 dr Pławski Maciej

172

czwartki, godz. 09.00 - 09.45

15.30 - 17.15

       16.

 dr Rudnicka Karolina

151

czwartki, godz. 11.15 - 12.00 p. 151

piątki, godz. 10.00 - 10.45

online w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVkYTI3NDktMzM0Mi00N2M0LTkyZDAtMWY0N2E0NjgxMjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227f762632-cc26-4ea7-8d98-fbd1e2442d97%22%7d 

Proszę o wpisywanie się do kalendarza konsultacji:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F-wDsP5pWOTJhFcmv0l_lOx61IL9rfb8auceL5UZb4c/edit?usp=sharing

      17.

dr hab. Sikora Jan, prof. UG

136

wtorki,  godz. 09.00 - 09.45

środy,  godz. 12.15 - 13.00

      18.

 dr Szeluga Adam

172

czwartki, godz. 16.00 - 16.45

piątki, godz. 12.15 - 13.00

!!!UWAGA!!! Konsultacje z 6 kwietnia 16.00-16.45 zostają przeniesione na 30.03 15.15-16.00  

      19.

 dr Wróbel Aleksandra

145

poniedziałki, godz. 11.30 - 12.15

środy, godz. 13.00 - 13.45

 1.  

 mgr Toporek Magdalena

385

poniedziałki, godz. 14.45 - 15.30

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8. Czerwiec 2019 - 10:17; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Maj 2023 - 08:48; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska