Aktualne Życie Kulturalne Trójmiasta w dobie pandemii 2020 - badania

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego dnia 14 marca 2020 roku życie kulturalne całej Polski stanęło przed nieoczekiwanym i bezprecedensowym wyzwaniem. Wiele wydarzeń zostało odwołanych lub przesuniętych na późniejsze terminy, jednak część z nich odnalazła się w formie online. Również zmuszeni byliśmy do modernizacji formuły zajęć mającej na celu - jak sama nazwa przedniotu wskazuje - aktywne uczestnictwo naszych studentów w życiu kulturalnym Trójmiasta. W zaistniałych nowych warunkach kwarantanny młodzi badacze wykorzystali swój potencjał naukowy w projekcie, który w założeniu ma przedstawić podstawowe formy życia kulturalnego w przestrzeni wirtualnej. Studenci zostali podzieleni na grupy, z których każda skupiła się na trzech wydarzeniach: dwóch zaistniałych w ramach jednej instytucji kultury (jedno planowe, które w wyniku pandemii zostało przystosowane do wirtualnej przestrzeni, drugie - będące już reakcją na kwarantannę) oraz jednym wydarzeniu funkcjonującym z założenia w mediach społecznościowych. Niektóre grupy rozszerzyły swój projekt o wywiady. 

Czy obszar cyberprzestrzeni jest tylko substytutem, czy też odkrytym "nowym lądem" dla kultury, okaże się wkrótce. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań studentów kulturoznawstwa ze specjalności animacja kultury. 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Maj 2020 - 11:57; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 18. Październik 2023 - 20:52; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka