Gdańskie Kulturoznawstwo

Gdańskie Kulturoznawstwo

Koncepcję kształcenia gdańskiego kulturoznawstwa cechuje wykorzystanie modelu „klasycznego” kulturoznawstwa - eksponującego teorie i historię kultury, metodologie kulturoznawcze, antropologię kulturową i antropologię współczesności (z akcentem na kategorie tożsamości, różnorodności kulturowej czy kultury popularnej i wykorzystaniem metod m.in. studiów kulturowych) – połączone z jego szerokim otwarciem na perspektywy inter- i transdyscyplinarne, zwłaszcza w zakresie refleksji o kulturze artystycznej (w tym audiowizualności będącej ważnym przedmiotem zainteresowań pracowników Instytutu Badań nad Kulturą), animacji kulturowej i zarządzania kulturą oraz kultury mediów elektronicznych. Pozwala to wykorzystać różnorodny charakter kompetencji etatowego zespołu Zakładu Kulturoznawstwa, w którym pracują badacze i zarazem praktycy wywodzący się pierwotnie m.in. z literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, filozofii, teatrologii, muzykologii, dziennikarstwa, branży wydawniczej i sztuki.

Kulturoznawstwo gdańskie czerpie z dorobku i doświadczeń polskich ośrodków kulturoznawczych o znacznie dłuższej tradycji. Świadczy o tym bliska współpraca z zapraszanymi profesorami wizytującymi – naukowcami o międzynarodowej renomie i wielkim doświadczeniu dydaktyczno-organizacyjnym. W latach 2016–2020 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Wojciech J. Burszta z Uniwersytetu SWPS, a obecnie pełnią ją prof. dr hab. Bożena Muszkalska z Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2018), prof. dr hab. Waldemar Kuligowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 2021) i prof. Mohsen Mobasher z University of Houston (2023).

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – po trzyletnich studiach licencjackich (zawodowych) można podjąć dalszą naukę na dwuletnich studiach magisterskich.

Trzyletnie studia I stopnia mają charakter praktyczny: zapoznają się z podstawami kulturoznawstwa oraz umożliwiają zdobycie jednej z trzech specjalności:

  • Krytyka i popularyzacja kultury – kształci popularyzatorów, edukatorów kulturalnych, krytyków sztuki, pracowników muzeów i galerii. Oferuje wiedzę z zakresu trendów w sztuce filmowej, współczesnym teatrze i sztukach plastycznych oraz muzyce, a także praktyczne umiejętności z zakresu krytyki tych sztuk. Przedstawia zasady tworzenia wystaw i wydarzeń artystycznych, przygotowania wydawnictw oraz techniki edukacji kulturalnej.
  • Animacja kultury – kształci animatorów kultury. Oferuje wiedzę z zakresu organizacji instytucji kultury, animacji zróżnicowanych grup społecznych oraz regulacji prawnych i finansowania w sektorze kultury. Uczy umiejętności kreowania inicjatyw kulturalnych, pracy w zespole projektowym, a zwłaszcza praktycznej realizacji projektów.
  • Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych – kształci osoby posiadające umiejętności redagowania, obsługi i popularyzacji serwisów oraz portali społecznościowych, a także kreowania witryn internetowych w języku polskim i obcym. Oferuje wiedzę o podstawowych narzędziach programistycznych, umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie, przygotowanie i następnie opublikowanie serwisu internetowego.

 

Dwuletnie studia II stopnia mają charakter akademicki i uczą gruntownie interpretować zjawiska kultury współczesnej – w ramach wybranej specjalności:

  • Kultura audiowizualna – kształci krytyków, kuratorów, kustoszy, popularyzatorów i badaczy oraz specjalistów od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce cyfryzacji. Absolwenci mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.
  • Zarządzanie kulturą – kształci menadżerów i promotorów kultury, organizatorów różnorodnych wydarzeń. Absolwenci mogą pracować w instytucjach kultury, agencjach i biurach artystycznych, w galeriach, muzeach, teatrach, kinach i wydawnictwach, a także w sektorze przemysłów kreatywnych.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Grudzień 2023 - 14:59; osoba wprowadzająca: Zbyszek Dymarski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Styczeń 2024 - 20:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski