Historia kierunku

Zakład Kulturoznawstwa - Kulturoznawstwo - Historia kierunku

Kulturoznawstwo jako odrębny kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim zostało powołane do życia – z inicjatywy ówczesnego Rektora, prof. Andrzeja Ceynowy – w listopadzie 2004 roku decyzją Senatu UG (uchwała nr 62/04). Założenia programowe nowego kierunku opracował prof. Michał Błażejewski, ówczesny Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

W grudniu 2005 roku wniosek w sprawie powołania Katedry Kulturoznawstwa skierowali do Rektora UG pracownicy Zakładu Nauk o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej. Wniosek ten został przyjęty przez Senat UG, który w maju 2006 roku zadecydował o utworzeniu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Katedry Kulturoznawstwa.

W latach 2006-2012 Katedrą Kulturoznawstwa kierował prof. Michał Błażejewski, a następnie prof. Marek Adamiec (2012-2016). Od roku 2016 kierownikiem jest dr hab. Grzegorz Piotrowski.

W październiku 2019 zgodnie z postanowieniami Rady Dziekana oraz JM Rektora UG zmieniona została struktura Wydziału Filologicznego, w wyniku czego Katedra Kulturoznawstwa została przemianowana na Zakład Kulturoznawstwa. Kierownikiem Zakładu pozostał dr hab. Grzegorz Piotrowski.

W czerwcu 2020 zostały przeprowadzone wybory władz Instytutu Badań nad Kulturą, w wyniku których dr hab. Grzegorz Piotrowski został Dyrektorem Instytutu Badań nad Kulturą, a kierownikiem Zakładu Kulturoznawstwa została dr Aleksandra Wierucka. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Kwiecień 2016 - 20:19; osoba wprowadzająca: Helena Draganik Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Styczeń 2024 - 21:57; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski