I Studencki Festiwal Relacji Podróżniczych „NA WSCHÓD!”

 

I STUDENCKI FESTIWAL RELACJI PODRÓŻNICZYCH „NA WSCHÓD!”

I Studencki Festiwal Relacji Podróżniczych „NA WSCHÓD!” to możliwość zaprezentowania podróży po rozległych rejonach Rosji i ościennych krajach rosyjskojęzycznych. Założeniem organizatorów jest stworzenie cyklicznego przeglądu relacji, zdjęć i krótkich filmów prezentujących wyżej wymienione kraje, ich mieszkańców i kulturę.

Cel:  Podróż traktujemy jako motyw i pretekst do przekazania wiedzy o ludziach z innego kręgu kulturowego: o miejscach w których żyją, otoczeniu w którym się kształtowali, języku jakim się posługują, ważnych miejscach, symbolach, wydarzeniach. Chcemy się dowiedzieć jak poprzez podróże postrzegamy inne narody i jak my jesteśmy postrzegani. Ostatecznie interesuje nas odpowiedź na pytanie: W jaki sposób prezentowana przez prelegenta podróż wpłynęła na jego życiową postawę?

 

CZAS TRWANIA FESTIWALU: 1 DZIEŃ, OKOŁO 4 H.

 

         FORMUŁA FESTIWALU

 1. Festiwal jest imprezą otwartą, w której mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Języki festiwalu: polski i rosyjski.
 3. Komisją festiwalową będzie publiczność, która za pomocą kart do głosowania wybierze laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 4. Uwzględnia się możliwość przyznania miejsc ex aequo.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec dnia festiwalowego.
 6. Ocena komisji festiwalowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami.

WYMOGI FORMALNE

 1. Przyjmuje się, że relacja z podróży jest gatunkiem dziennikarskiej wypowiedzi, zatem nie powinna zawierać sformułowań koloryzujących rzeczywistość, a przedstawić ją taką jaka jest.
 2. Podstawowym wymogiem stawianym prezentacjom jest bezpośrednie odniesienie się do odbytej podróży, relacji z niej i wspomnień z nią związanych.
 3. Relacji z podróży powinna towarzyszyć prezentacja multimedialna, zawierająca materiały własnego autorstwa (fotografie, filmy, wywiady i in.).
 4. Na koniec prezentacji każdy prelegent powinien zaprezentować publiczności 10 słów z języka rosyjskiego, które poznał podczas podróży wraz z ich znaczeniem w języku polskim. Nie mogą to być słowa powszechnie uznane za obraźliwie i wulgarne.
 5. Wystąpienie może być indywidualne lub dwuosobowe.
 6. Przewidziany czas na wystąpienie to 15 minut.

ZGŁOSZENIA

 1. UWAGA! Liczba prelegentów ograniczona do 10. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 2. Prelegenci od 5 do 12 listopada 2018 roku wysyłają zgłoszenie na adres mailowy: a.klimkiewicz@ug.edu.pl.

-  Mail powinien być zatytułowany „Na Wschód”.

- Należy podać TYLKO nazwę prezentacji, np. Podroz_marzen_Moskwa2018. Każda prezentacja otrzyma swój numer startowy, nadawany według kolejności zgłoszeń.

- Załączyć prezentację lub link do niej.

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
 2. Informacja o przekroczeniu limitu złożonych prac pojawi się na Facebooku  @IRSW.UG i stronie internetowej Instytutu w zakładce Wydarzenia.

 

UWAGI ORGANIZATORA

 1. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące godziny i miejsca zostaną podane w późniejszym terminie.
 2. Organizator informuje, że nagrody i dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii w Uniwersytecie Gdańskim. 

Konkurs objęty patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego

dr hab. Macieja Michalskiego, prof. UG

KOMITET ORGANIZACYNY KONKURSU

dr Aleksandra Klimkiewicz

dr Tatiana Kopac

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Adres: 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Czerwiec 2018 - 01:16; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Czerwiec 2018 - 01:26; osoba wprowadzająca: Marta Noińska