Dni słowiańskiego piśmiennictwa i kultury na Wydziale Filologicznym

W dniach 23-24 maja 2018 r. na Wydziale Filologicznym obchodzono Dni słowiańskiego piśmiennictwa i kultury. We wszystkich krajach słowiańskich święto obchodzone jest corocznie 24 maja. Dla Słowian to przede wszystkim dzień pamięci o dziedzictwie przodków i twórcach słowiańskiego piśmiennictwa - świętych braciach sołuńskich Cyrylu i Metodym.

Obchody święta zorganizowali wspólnie pracownicy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich i Katedry Slawistyki. W składzie komitetu organizacyjnego znaleźli się: przewodnicząca dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG, dr Aleksandra Klimkiewicz, dr Tatiana Kananowicz, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG, dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG, mgr Marek Włodkowski.

Dwudniowy kalendarz imprez zyskał wymiar międzynarodowy, do współpracy włączyli się bowiem: dr Tatiana Kuzionnaja docent Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta (Rosja) oraz dr Tatiana Fed z Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego w Sofii i prof. Władimir Hntow z Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Wieliko Tyrnowo (Bułgaria).

Program obfitował w wystawy, wykłady, warsztaty i spotkania autorskie.

23 maja dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski otworzył w holu głównym Wydziału Filologicznego wystawę „Wuk Karadżić i jemu współcześni” przybliżającą postać serbskiego myśliciela, pisarza i uczonego, reformatora ortografii i pisma, który miał wniósł znaczący wkład w serbską antropologię i etnografię. Na zaproszenie dr hab. Reginy Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG, z wykładem gościnnym „Jak powstają ikony - dawniej i dziś” wystąpiła mgr Karolina Dąbrowska, która zaprezentowała techniki powstawania ikony, opowiedziała o szkołach ikonicznych i o własnych doświadczeniach ikonografki. Mgr Marek Włodkowski poprowadził „Warsztaty głagolicy, czyli co ma wspólnego święty Cyryl z wiedźminem?” i przedstawił  metody czytania głagolicy sprzed kilku wieków. Wykład „Vistula amne discreta: starożytni Rzymianie o Polsce” wygłoszony przez dr hab. Tatianę Krynicką, prof. UG, z Katedry Filologii Klasycznej zawierał m.in. odpowiedzi na pytania: Co wiedzieli o Polsce twórcy Koloseum? Dlaczego w dziejach ziem polskich istnieje okres zwany rzymskim? Wisła czy Vistula?

24 maja przed publicznością zgromadzoną w sali teatralnej Wydziału Filologicznego z sukcesem wystąpili członkowie Studenckiego Koła Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”, którzy pod opieką dr Tatiany Kananowicz z IRiSW przygotowali widowisko teatralizowane pt. „Słowiański kryminał”. Przedstawienie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim z polskimi napisami cieszyło się ogromnym zainteresowaniem studentów i wykładowców. Dr Tatiana Kuzionnaja, pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kaliningradzie, przedstawiła niezwykle interesujący wykład o zabytkach piśmiennictwa Staroruskiego, w którym poruszyła m.in. kwestie związane z okolicznościami powstawania najstarszych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego ich autorami, technikami wykonania, materiałami i wartością dzieł dla kultury światowej. Gość wykładu, prof. Władimir Hntow z Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Wieliko Tyrnowo, opowiedział o tradycjach związanych z obchodami święta w Bułgarii, w której nosi ono nazwę Dnia bułgarskiej oświaty, kultury i słowiańskiego piśmiennictwa i jest oficjalnym świętem narodowym. Dr Magdalena Jaszczewska przygotowała intersującą prezentację dotyczącą paremii kalendarzowych rozpatrywanych jako kod kulturowy, na którego podstawie możemy fragmentarycznie zrekonstruować kulturę materialną i duchową Polaków, Rosjan i innych narodowości.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 26. Maj 2018 - 00:37; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Sierpień 2018 - 11:34; osoba wprowadzająca: Marta Noińska