Sukces II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach

loga

 

W dniach 10-11 maja 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach.

Każda forma oddziaływania językowego, rozumiana jako działanie społeczne ukierunkowane na przekonywanie kogoś do czegoś lub o czymś, jest zjawiskiem wielowymiarowym, implikującym złożoną refleksję o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej. Walorem tegorocznej konferencji jest skoncentrowanie wokół tematu perswazji językowej szerokiego kręgu znawców tego tematu – lingwistów, religioznawców, medioznawców, literaturoznawców, psychologów, pedagogów, politologów, socjologów, kulturoznawców, jak tego wymagają spotkania interdyscyplinarne. Zainteresowanie tematem – konferencja skupiła ponad 100 uczestników – miło zaskoczyło organizatorów i jeszcze raz potwierdziło fakt, iż badania nad współczesną komunikacją perswazyjną stanowią niezwykle inspirujący i do końca nieokreślony nurt w badaniach humanistycznych.

Było nam niezmiernie miło gościć znamienitych naukowców z zagranicy: Rosji (z Moskwy, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Czelabińska, Kazania, Rostowa na Donie, Kaliningradu), Białorusi (z Grodna, Witebska), Ukrainy (z Kijowa, Charkowa, Odessy), Litwy (z Wilna), Stanów Zjednoczonych (Syracuse, NY). Ogromnie cieszyła nas obecność uczonych z wiodących ośrodków naukowych w kraju: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Torunia, Kielc, Białegostoku, Łodzi, Katowic. Dziękujemy za duże zainteresowanie koleżanek i kolegów z różnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. W międzynarodowej dyskusji naukowej uczestniczyli m.in. znakomici naukowcy polscy: prof. dr hab. Grażyna Habrajska, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, dr hab. Katarzyna Kłosińska, dr hab. Małgorzata Rybka, dr hab. Zoja Nowożenowa, dr hab. Danuta Stanulewicz, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, dr hab. Halina Wątróbska, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski oraz zagraniczni: prof. Olga Frołowa, prof. Jelena Borisowa, prof. Michaił Fiedosiuk, prof. Walentyna Masłowa, prof. Jelena Grigoriewa, prof. Emma Jakowlewa, prof. Jelena Marinowa, prof. Siergiej Sinieckij, prof. Jelena Klimientowa i inni.

Szczególne podziękowania składamy dr Tatianie Kananowicz z Katedry Językoznawstwa i Translatoryki IRiSW i studentom filologii rosyjskiej I roku studiów II stopnia za wsparcie i usprawnienie dyskusji międzynarodowej.  Grupa młodych translatoryków zapewniła symultaniczne tłumaczenia wystąpień plenarnych z języka polskiego na rosyjski i rosyjskiego na polski.

Wszystkim uczestnikom i gościom konferencji wyrażamy podziękowania i słowa uznania za wspólną pracę, miłą współpracę i życzymy sukcesów w dalszych poszukiwaniach naukowych.

Wszystkie zdjęcia do pobrania dostępne są pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1l5_TAOXhVei50kqg-va_g8D15atu0GTU

Program konferencji

Fotorelacja z konferencji

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Kwiecień 2018 - 17:12; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Maj 2018 - 20:09; osoba wprowadzająca: Marta Noińska