WYKŁADOWNIA

Cykl wykładów zaproszonych gości zagranicznych w języku rosyjskim „WYKŁADOWNIA” odbył się w dniach 8-10 maja 2018 roku w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Wykłady rozpoczęła dr Anastazja Biełowodskaja z Uniwersytetu Wileńskiego, która przekazała polskim studentom wiedzę na temat metodyk kształcenia hybrydowego i technologii CLIL w nauczaniu języka rosyjskiego («Методики смешанного обучения (blended learning) и CLIL-технологии при обучении русскому языку как иностранному») i przybliżyła instrumenty internetowe monitorujące przestrzeń sieciową niezbędne współcześnie do jej opisania («#ХЭШТЕГ как инструмент мониторинга сетевого медиапространства: к вопросу о способах описания современного медиапространства»)

9 maja profesor Walentyna Masłowa, wiodący specjalista klasy międzynarodowej w dziedzinie lingwokulturologii i językoznawstwa kognitywnego z Państwowego Uniwersytetu Witebskiego im. P. Marszerowa, zaprezentowała licznie zgromadzonym studentom i gościom wykłady, podczas których zebrani zyskali wiedzę na temat konceptów i ich roli w opisie języka oraz o pojęciu kodu w lingwistyce i lingwokulturologii: «Концепт в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, лингвоконцептологии как способ описания языка», «Понятие кода в лингвистике, семиотике, лингвокультурологии». Pani Profesor wyraziła zgodę na nagranie i
udostępnienie swoich wykładów oraz materiałów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi (https://yadi.sk/d/v2tReKhW3VpAmS).

10 maja dr Natalia Muzyczenko z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały poprowadziła wykład «Русский язык в деловом общении», w którym omówiła sposoby rozwijania i optymalnego wykorzystania środków języka rosyjskiego w specjalistycznej komunikacji ustnej i pisemnej.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich o czym świadczyć mogą liczne pytania zadawane przez uczestników.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Kwiecień 2018 - 17:53; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Sierpień 2018 - 20:43; osoba wprowadzająca: Marta Noińska