Wykład gościnny doktora Gracjana Cimka

W dniu 16 listopada 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wykład gościnny dra Gracjana Cimka – Zastępcy Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wykład pt. „Powrót Rosji w warunkach bifurkacji systemu międzynarodowego” został zorganizowany przez dr Wandę Stec z Katedry Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, przy współudziale studentki III roku filologii rosyjskiej – Dalii Sadowskiej. Spotkanie miało charakter otwarty i zgromadziło studentów, doktorantów oraz wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych problematyką złożonej sytuacji społeczno-politycznej współczesnej Rosji i pozycji, jaką ów kraj zajmuje na arenie międzynarodowej, w dobie postępujących procesów globalizacyjnych. Po nadzwyczaj interesującym wystąpieniu dra Gracjana Cimka, będącego wybitnym znawcą tematyki rosyjskiej, miała miejsce dyskusja. Dwojgu najbardziej aktywnym jej uczestnikom dr Cimek wręczył swoją najnowszą książkę – monografię naukową pt. Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, jaka ukazała się w 2016 r. w Gdańsku nakładem Wydawnictwa Athenae Gedanenses.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Listopad 2017 - 19:07; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2017 - 19:07; osoba wprowadzająca: Marta Noińska