II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mówię więc (kim?) jestem – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ”

W dniach 12-13 października 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mówię więc (kim?) jestem – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka we współpracy ze Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku oraz Fundacją „Chcemy żyć”.

Celem drugiej edycji konferencji była kontynuacja wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury i tożsamości. W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych ośrodków akademickich w Polsce (m. in. Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie) i za granicą (m. in. Балтийский федеральный университет им. Канта, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана). Obrady uśwetnili tacy wybitni naukowcy jak Profesor Krystyna Szcześniak, Profesor Urszula Paprocka-Piotrowska, Profesor Aleksander Kiklewicz oraz Profesor Suren Zolyan.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Październik 2017 - 22:56; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 27. Październik 2017 - 22:48; osoba wprowadzająca: Marta Noińska