Dni Cyryla i Metodego

W dniach 23-25 maja w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich w ramach święta Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury obyły się Dni Cyryla i Metodego, świętych braci  twórców słowiańskiego alfabetu. Inicjatorkami imprezy były dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG z Katedry Językoznawstwa i Translatoryki i dr Aleksandra Klimkiewicz z Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka.

23 maja w holu głównym Wydziału Filologicznego zaprezentowano wystawę fotograficzno-dokumentalną "Słowiańskie abecadło" opowiadającą historię powstania alfabetu słowiańskiego, reformach iewolucji języka rosyjskiego na przestrzeni wieków.

Przed wykładowcami Instytutu i studentami filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich z wykładami w języku rosyjskim wystąpili goście z Instytutu Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kaliningradzie. Dr Tatiana Kuzionnaja przybliżyła historię powstania słowiańskiego piśmiennictwa i opowiedziała o działalności świętych braci Cyryla i Metodego. Dr Arina Tkaczenko przedstawiła historię pochodzenia niektórych słów w języku rosyjskim.

25 maja Dni Cyryla i Metodego zakończył pokaz filmu „Apostołowie słowa” opowiadającego o życiu świętych braci.

Współorganizatorem imprez było Akademickie Centrum Kultury UG, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 3. Czerwiec 2017 - 20:10; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: sobota, 3. Czerwiec 2017 - 20:20; osoba wprowadzająca: Marta Noińska