Kurs podnoszenia kwalifikacji „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we współczesnym środowisku edukacyjnym”

    W dniach 13-15 stycznia pracownicy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział w kursie podnoszenia kwalifikacji opracowanym dla nauczycieli akademickich przez  Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (RUDN) w Moskwie. 20 godzinny kurs  zatytułowany „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we  współczesnym środowisku edukacyjnym” poprowadziła pani dr Irina Masłowa (RUDN). W ramach  kursu odbyła się również telekonferencja dotycząca wykorzystania w procesie nauczania języka rosyjskiego materiałów cyfrowych. Wykład poprowadziła profesor Larysa Dunajewa z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa w Moskwie (MGU). Po zakończeniu kursu wykładowcy otrzymali certyfikaty międzynarodowe.

    Organizację przedsięwzięcia koordynowała dr Aleksandra Klimkiewicz z Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka.

   Instytut Rusycystyki i  Studiów Wschodnich UG w ramach umiędzynarodowienia uczelni i  Wydziału podpisał z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie umowę ramową dotycząca współpracy naukowej. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Styczeń 2017 - 22:05; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 25. Styczeń 2017 - 22:45; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe