„Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości”

    W ramach współpracy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich z Fundacją Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni studenci II i III roku rosjoznawstwa wzięli udział w projekcie „Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości”.

    Spotkanie, które odbyło się w dniach 06.11-13.11.2016 było okazją dla naszych studentów do doskonalenia znajomości języka rosyjskiego, angielskiego i ukraińskiego. Celem wymiany było wzmacnianie dialogu międzykulturowego oraz  wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży. Podczas spotkania studenci rozmawiali o stereotypach i uprzedzeniach oraz o różnego rodzaju problemach społecznych. Dowiedzieli się dlaczego warto tworzyć przedsiębiorstwa społeczne, poznali przykłady takich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie oraz w ramach warsztatów tworzyli własne przedsiębiorstwa.

    Owocem spotkania jest broszura „Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i na Ukrainie”: http://www.irse.pl/files/14798492150_Zysk%20to%20nie%20tylko%20pieni%C4%85dze.%20Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20spo%C5%82eczna%20w%20Polsce%20i%20w%20Ukrainie.pdf

    Projekt był finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Koordynatorzy:

IRSE – Katarzyna Błasińska

IRiSW – Katarzyna Wądołowska-Lesner

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 09:11; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 09:11; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe