Jubileusz 70-lecia urodzin dr hab. Tadeusza Bogdanowicza profesora nadzwyczajnego

         W sobotę 15 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym UG odbyło się seminarium naukowe pt. „Meandry słowiańskiej kultury” związane z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Tadeusza Bogdanowicza, pracownika Katedry Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej IFW.  Seminarium zorganizowane zostało w ramach działalności Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, której członkiem jest Pan Profesor.

            Podczas uroczystości władze rektorskie reprezentował dr hab. Józef Arno Włodarski profesor nadzwyczajny, obecny był również Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Maciej Michalski profesor nadzwyczajny, dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, przedstawiciele innych uczelni, m. in. Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, Akademii Jana Kochanowskiego w Kielcach i Akademii Pomorskiej w Słupsku, znajomi, uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Jubilata.

         Profesor Tadeusz Bogdanowicz otrzymał z rąk Rektora Józefa Arno Włodarskiego Brązowy Medal Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Maciej Michalski profesor nadzwyczajny podkreślał w swoim przemówieniu dorobek naukowy Jubilata i Jego życzliwą postawę wobec studentów.

          Sylwetkę naukową i pracę dydaktyczną Jubilata oraz działalność organizacyjną na rzecz rodzimej uczelni wspominała dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, która z prof. Bogdanowiczem przyjaźni się od czasu studiów, jest bowiem Jego koleżanką z roku. Przemówienie prof. Fijalkowskiej zakończone zostało wręczeniem prof. Bogdanowiczowi Księgi Jubileuszowej pt. „Meandry słowiańskiej kultury”, zawierającej siedemnaście tekstów napisanych przez badaczy z różnych ośrodków, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w tomie jako współautorzy, a zredagowanej przez dr Lilianę Kalitę. Dr hab. Diana Oboleńska profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej wręczyła Szanownemu Jubilatowi życzenia od zespołu pracowników IFW i prezent – grafikę gdańskiego artysty Wojciecha Góreckiego – który zyskał uznanie Profesora.

         Kolejną odsłoną uroczystości było seminarium naukowe, w którym wystąpiło troje badaczy. Jako pierwszy zabrał głos prof. Józef Żerko z Ateneum Szkoły Wyższej, który przedstawił polsko-szwedzkie relacje naukowe z prof. Halsem Hovenbergiem, wybitnym oświatowcem i andragogiem, specjalistą języków słowiańskich na uniwersytetach w Lund, Sztokholmie i Linköping. Dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow profesor nadzwyczajny zrelacjonowała obraz relacji sąsiedzkich utrwalony m. in. w polskich i serbskich przysłowiach, udowadniając tym samym, iż kwestia bliskości terytorialnej to zagadnienie złożone związane przede wszystkim z kondycją ludzka i uwarunkowane historycznie oraz kulturowo. Analizie tematyki wojennej w poezji Jurija Kuzniecowa poświęcone było natomiast wystąpienie prof. dr hab. Franciszka Apanowicza. Dramat rodziny, opuszczonego domu, bliskość śmierci – motywy tak charakterystyczne dla omawianej poezji zostały zinterpretowane w planie symboliczno-metafizycznym.

        Część oficjalną seminarium zakończyły życzenia skierowane od obecnych na uroczystości do Profesora Tadeusza Bogdanowicza. Część nieoficjalna to obiad, rozmowy przy kawie i torcie oraz wspomnienia, które – mamy nadzieję – na długo pozostaną w pamięci uczestników jubileuszu.

         Czcigodnemu Jubilatowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Październik 2016 - 19:55; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 19. Październik 2016 - 19:59; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe