Wykład gościnny dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego

    Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach współpracy z Pracownią Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim przeprowadziła  18 maja 2016 roku wykład  „Tendencje we współczesnych badaniach nad rosyjskim i polskim językiem mediów" dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
    W ramach wykładu zostały przedstawione teksty prasowe, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów informacyjnych oraz tych zamieszczanych w rubryce „Opinie”, których autorami są głównie pisarze, publicyści, politolodzy w celu zanalizowania ich języka. Omówione zostały charakterystyczne zwroty używane w dyskursie dziennikarskim oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem takich środków językowych, jak: synonimy, antonimy, metafory, porównania i in. 

      Założone cele spotkania  zostały zrealizowane, a wykład otrzymał wysokie oceny wśród uczestników.

     Osoby biorące udział w spotkaniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Maj 2016 - 23:26; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 18. Maj 2016 - 23:29; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe