Jubileusz 50-lecia pracy dydaktycznej Pani Magister Lucyny Szczukowskiej

    W czwartek 25 lutego 2016 roku w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka miała miejsce niezwykła uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy dydaktycznej Pani Magister Lucyny Szczukowskiej.  

    Jubilatka, nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, starszy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Mistrzyni dydaktyki, wspaniały nauczyciel i wychowawca, cudowna Koleżanka, swoją przygodę z zawodem rozpoczęła w 1966 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku. Następnie pracowała w Sportowej Szkole Podstawowej nr 35 oraz Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku.

    Współpracę ze środowiskiem akademickim oraz studentami filologii rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego Pani Lucyna Szczukowska podjęła w 1979 roku. W latach 1979–1986 była Ona nauczycielem mentorem studentów III roku podczas śródrocznych praktyk pedagogicznych. Jej lekcje pokazowe zawsze były wyjątkowo starannie przygotowane, cele zajęć jasno określone, zaś materiały do każdej lekcji precyzyjnie dobrane. Jej domeną było umiejętne stosowanie na lekcjach innowacji metodycznych.

    W 1998 roku Pani Szczukowska została zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku starszego wykładowcy. Powierzone Jej zadanie było niełatwe — polecono Jej bowiem prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego od „zera”, a zatem nauczanie w grupie osób, które wcześniej nie miały styczności z językiem. Godzien uznania jest fakt, iż Jubilatka stała się współautorką programu dydaktycznego dla tzw. grup zerowych, który do tej pory z powodzeniem jest realizowany w naszym Instytucie na kierunku: filologia rosyjska (tryb stacjonarny oraz niestacjonarny). Pani Szczukowska odnosiła wciąż ogromne sukcesy dydaktyczne. Już po roku nauki języka rosyjskiego stopień zaawansowania był taki sam, jak u studentów, którzy uczyli się języka rosyjskiego w szkole średniej.

    Pani Lucyna Szczukowska jest bez wątpienia nauczycielem poważanym i ogromnie docenianym w środowisku akademickim. Świadczą o tym m.in. wyniki ankiet oceniających pracowników dydaktycznych, przeprowadzanych wśród studentów w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

    Za wyróżniający się trud Magister Lucyna Szczukowska została uhonorowana kilkoma odznaczeniami, tj. Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (1987) oraz Medalem SSP nr 35 (1995), a także licznymi nagrodami, m.in. Kuratora Oświaty (2004, 1997, 1989, 1985, 1973), Inspektora (1984, 1981), Prezydenta Miasta Gdańska (2001, 1992) oraz Dyrektora (2003, 1998, 1997, 1996).

    (Z laudacji Katarzyny Wądołowskiej-Lesner opublikowanej w "Studia Rossica" 2/2015)

    Uroczystość zainaugurowała prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz – Kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, która przedstawiła sylwetkę Jubilatki. Wieloletnią współpracę z Panią Lucyną Szczukowską ciepło wspominała prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska. Następnie z gratulacjami do Jubilatki zwróciła się prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka – Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Na koniec głos zabrała dr Katarzyna Wądołowska-Lesner (była studentka Mistrzyni Dydaktyki), która opowiedziała o swojej współpracy z  Panią Lucyną Szczukowską, związanej m.in. ze współorganizowaniem pięciu edycji Dyktanda z języka rosyjskiego. Następnie, wraz z prof. UG dr hab. Żanną Sładkiewicz, przeczytała przygotowane na tę okazję ciepłe wspomnienia byłych studentów Jubilatki.

    Drogiej Jubilatce, Mistrzyni dydaktyki, z całego serca gratulujemy wspaniałego Jubileuszu 50-lecia pracy dydaktycznej i życzymy wielu dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Marzec 2016 - 11:50; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Marzec 2016 - 08:43; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe