V Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Serdecznie zapraszamy studentów

Uniwersytetu Gdańskiego do udziału  

w V Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

W ramach współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego jest organizatorem V edycji Olimpiady z języka rosyjskiego  dla studentów.

I etap konkursu zostanie przeprowadzony online początku marca 2016 roku,

II etap przeprowadzony zostanie w Kaliningradzie.

W I etapie konkursu udział wezmą:

1.    grupa  – studenci I i II roku studiów I stopnia (poziom podstawowy),  

2.    grupa  – studenci III roku studiów I stopnia i studenci I i II roku studiów

II stopnia (poziom zaawansowany),

3.    grupa  – studenci rosyjskojęzyczni

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do udziału w konkursie do 22.02.2016r.

Przy zgłaszaniu prosimy o podawanie imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów, informacji o pochodzeniu rosyjskim oraz adresu mailowego.

 

 

 

Zgłoszenia przyjmuje:     

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner,                                 k.lesner@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 24. Styczeń 2016 - 08:21; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 24. Styczeń 2016 - 08:21; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe