"Wojna i pokój": czytamy globalnie"

    9 grudnia 2015 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbył się maraton czytelniczy "Wojna i pokój": czytamy globalnie". W projekcie, polegającym na czytaniu powieści w języku rosyjskim, wzięli udział profesorowie wszystkich katedr Instytutu, wykładowcy, studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa UG, miłośnicy klasycznej literatury rosyjskiej. Inspiracją dla organizatorki imprezy dr Aleksandry Klimkiewicz, stał się projekt "Wojna i pokój. Czytamy powieść" realizowany w Rosji w ramach "Roku literatury rosyjskiej" i poświęcony 150. rocznicy napisania wielkiej epopei.

    Dzieło L. Tołstoja "Wojna i pokój", które przyniosło mu sławę na całym świecie jest nadal bardzo popularne, o czym świadczy zaangażowanie uczestników. Od godzin porannych do maratończyków dołączali miłośnicy twórczości Lwa Tołstoja i propagatorzy czytelnictwa: dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG, dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG, dr hab.  Iwona Sakowicz, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska, dr Tatiana Kopac,  dr Anna Hau, dr Katarzyna Arciszewska, mgr Marta Noińskia. Jako uczestnik projektu wystąpił dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Siergiej Janiuszkin.

    Impreza trwała nieprzerwanie 6 godzin i wzięło w niej udział prawie 100 osób. 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Grudzień 2015 - 11:14; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 18. Grudzień 2015 - 11:16; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe