Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego

   16 listopada 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, zorganizowane przez Pracownię Badań nad Komunikowaniem Medialnym oraz Pracownię Badań nad Komunikowaniem Politycznym.

    Komunikowanie publiczne i jego konteksty międzyjęzykowe i międzykulturowe (ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji medialnej i politycznej) należą do aktualnej i dość szeroko podejmowanej problematyki, zwłaszcza w ramach dyscyplin związanych z dziennikarstwem i kulturą języka w ramach języków narodowych. Globalna sieć telekomunikacyjna sprawia, że komunikowanie medialne otwiera wielopłaszczyznowy dialog międzykulturowy, implikując kontakty międzyjęzykowe, wzajemne wzbogacanie się kultur, ale nie niweluje barier, których konsekwencją może być selektywność postrzegania i interpretacji odbieranej treści oraz niezrozumienie i nieporozumienia.  Na podkreślenie zasługuje rozważenie wskazanych zagadnień z wyeksponowaniem obszaru Słowiańszczyzny.

     Interesujące wystąpienia uczestników seminarium i ożywiona dyskusja wokół referatów utwierdzają organizatorów w przekonaniu o konieczności udostępnienia efektów pracy całego zespołu.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański)

Zmiany w komunikowaniu publicznym

 

Mgr Magdalena Buchowska (Uniwersytet Gdański FSD)

Europejska wieża Babel. Polityka językowa Unii Europejskiej na przykładzie stron internetowych instytucji unijnych

 

Prof. dr hab. Ugo Persi (Uniwersytet w Bergamo)

У истоков рекламной коммуникации: афиши Ар Нуво в России и Европе

 

 Prof. dr hab. Аndrej Wasiljewcz Połonski (Uniwersytet w Biełgorodzie)

 Медийный текст: его сущность и типология

 

 dr Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański)

 Medioświaty, czyli o politycznych symulakrach w świetle teorii Jeana Baudrillarda

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 10:21; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 10:25; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe