Międzynarodowa Konferencja Naukowa „… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ

     W dniach 15-16 października 2015 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  JĘZYKOWEJ zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji I Akwizycji Języka we współpracy ze Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku.

     Celem konferencji było stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. W nowym budynku Neofilologii spotkali się naukowcy z wielu ośrodków w kraju i za granicą. Obok silnie reprezentowanego Uniwersytetu Gdańskiego, gościli naukowcy z Uniwersytetów: Warszawskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Opolskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szczecińskiego, Śląskiego, oraz z Narodowej Akademii Nauk w Mińsku (Białoruś), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Witebskiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś), Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś), Narodowego Uniwersytetu w Odessie (Ukraina), Narodowego Uniwersytetu im. Olesia Gonczara w Dniepropietrowsku (Ukraina), Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina), Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu (Rosja), Uniwersytetu Lipskiego.

     Wygłoszone zostały 42 referaty w trzech językach: polskim, rosyjskim i niemieckim. Temat tożsamości językowej rozpatrywany był w wielu aspektach: etnicznej identyfikacji, diaspory, glottodydaktyki, a także literatury i komunikacji medialnej, co niewątpliwie dało szeroką perspektywę spojrzenia (nie tylko naukowego) na zagadnienia współzależności języka, kultury i tożsamości.

     Uczestnicy konferencji mieli okazję do debat i dyskusji naukowych nie tylko podczas dwudniowych obrad, ale także podczas uroczystego bankietu oraz wycieczki Wielokulturowy Gdańsk.

     Warto też dodać, że Konferencja była jednym z wydarzeń towarzyszących Biografiom Gdańskim: XII Dniom Mniejszości Narodowych, podczas których obok paneli dyskusyjnych można było zapoznać się z dorobkiem kulturalnym gdańskich organizacji mniejszości narodowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Listopad 2015 - 00:12; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 13. Listopad 2015 - 00:12; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe