Międzynarodowy Turniej Młodzieżowy „Co? Gdzie? Kiedy?”

26 października 2015 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Międzynarodowy Turniej Młodzieżowy „Co? Gdzie? Kiedy?”. 

W grze intelektualnej udział wzięli uczniowie z trójmiejskich szkół (m. in. z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku) oraz uczniowie z rosyjskich szkół (m. in. z Moskwy i Kaliningradu). Łącznie 14 drużyn.

Konkurs prowadził Pan Vadim Stepanyshchev – Regionalny Koordynator Gier Intelektualnych Obwodu Kaliningradzkiego. Pytania dotyczyły różnorodnych tematów, m. in.  krajoznawstwa, sztuki filmowej, architektury, kulinariów.

Współorganizatorem konkursu była Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, reprezentowana przez prof. UG, dr hab. Żannę Sładkiewicz, dr Annę Hau oraz dr Katarzynę Wądołowską-Lesner.

Laureaci gry intelektualnej – uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku otrzymali puchar, dyplomy oraz nagrody ufundowane m. in. przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Spotkanie z uczniami trójmiejskich liceów ogólnokształcących było doskonałą okazją do przedstawienia im oferty Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i zachęcenia do studiowania na proponowanych przez Instytut kierunkach – filologii rosyjskiej, rosjoznawstwie i studiach wschodnich.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Listopad 2015 - 14:36; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Listopad 2015 - 14:39; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe