Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości

18 czerwca 2015 r. na Wydziale Filologicznym UG odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości - międzynarodową pracownię badawczą działającą od wielu lat w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (www.labspirit.fil.ug.edu.pl <http://www.labspirit.fil.ug.edu.pl/>) oraz Polskie Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim (http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl/ <http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl/>).

 

Pierwsza część spotkania miała charakter roboczy. Jego uczestnicy, którzy przyjechali do Gdańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego debatowali na temat perspektyw rozszerzenia współpracy naukowej w ramach studiów ezoterycznych. Ważne miejsce w tej dyskusji zajmowały problemy zdobywania środków na wspólne badania, publikowania wyników prac badawczych oraz przekładów tekstów źródłowych, a także stworzenia polskiego czasopisma naukowego poświęconego badaniom ezoterycznym.

 

Druga część spotkania miała charakter otwarty. Profesor Jerzy Prokopiuk, honorowy członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, wygłosił specjalnie na tę okazję przygotowany wykład pod tytułem „Skąd zło?”. Na tej wyjątkowej prelekcji, poświęconej filozoficznej koncepcji zła w antropozofii Rudolfa Steinera, gościliśmy także członków Rady Wydziału Filologicznego UG, studentów oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich UG.

 

W pierwszej części spotkania udział wzięli:

Prof. Izabela Trzcińska (UJ)

Prof. Robert T. Ptaszek (KUL)

Prof. Artur Jocz (UAM)

Prof. Marek Wilczyński (UG)

dr Anna Chudzińska-Parkosadze (UAM)

dr Agata Świerzowska (UJ)

dr Maciej Bogdan Stępień (Warszawa)

dr Mariusz Dobkowski (Warszawa)

dr Tomasz Szymański (UWr)

dr Tomasz Cieślik (UŁ)

Prof. Irena Fijałkowska-Janiak (UG)

Prof. Diana Oboleńska (UG)

Prof. Monika Rzeczycka (UG)

dr Katarzyna Arciszewska (UG)

dr Tatiana Kopac (UG)

mgr Michał Wróblewski (FSD UG)

mgr Karolina Rutecka (FSD UG)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Lipiec 2015 - 11:59; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Lipiec 2015 - 12:08; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz