Seminarium metodyczne

W dniu 26.05.2015 roku na Wydziale Filologicznym odbyło się seminarium metodyczne pt. „Wykorzystanie metody gier intelektualnych w nauczaniu”, którego organizatorkami były dr hab. Żanna Sładkiewicz, dr Anna Hau oraz dr Katarzyna Wądołowska-Lesner z Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Panel metodyczny spotkania poprowadził Regionalny Koordynator Gier Intelektualnych Obwodu Kaliningradzkiego, Pan Vadim Stepanyshev, który od wielu lat zajmuje się propagowaniem różnego typu gier intelektualnych, organizując turnieje wśród uczniów, studentów, a także innych grup wiekowych i zawodowych nie tylko w Rosji, ale i w Polsce, Litwie, Białorusi, a nawet w Niemczech.

W ramach spotkania uczestnicy – nauczyciele oraz studenci II, III i IV roku filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa, oprócz uzyskania wiedzy teoretycznej dotyczącej wykorzystania omawianej metody w nauczaniu, wzięli też udział w części praktycznej, podczas której zaproszono ich do kilku pokazowych gier. Reakcje studentów na tę część panelu były bardzo pozytywne i wskazują na dużą atrakcyjność tego typu projektów.

Seminarium połączone było z promocją książki Pana Vadima Stepanysheva pt. „Metodiheskoje posobije po intellektualnym igram”.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Maj 2015 - 15:03; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Maj 2015 - 15:06; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz