Seminarium w Grodnie

„JAK NAUCZAĆ JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO OBCEGO”

(Grodno, Białoruś, 29-30 kwietnia 2015)

 

W dniach 29-30 kwietnia 2015 w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Metodyczne pod hasłem „Jak nauczać języka rosyjskiego jako obcego”, zorganizowane w ramach współpracy między Katedrą Języka Rosyjskiego jako Obcego i Dyscyplin Lingwistycznych Uniwersytetu Grodzieńskiego oraz Katedrą Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownicy obydwu Katedr – dr Inna J. Samojłowa i dr hab. Żanna Sładkiewicz podpisały umowę o współpracy zaplanowanej w latach 2015-2017, a także omówiły wspólne działania.

29 kwietnia br. dr hab. Żanna Sładkiewicz wygłosiła dwa wykłady: „Zachowanie komunikatywne Rosjan oczami studenta-obcokrajowca. Nauczanie języka obcego a przełamanie stereotypów narodowych” i „Nauczyciel języka rosyjskiego jako obcego wobec problemu indywidualizacji nauczania”, skierowane do studentów IV i V roku filologii rosyjskiej oraz wykładowców z trzech grodzieńskich uczelni wyższych, tj. Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały, Uniwersytetu  Medycznego i Uniwersytetu Agrarnego. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie publiczności, wywołując żywą dyskusję.

30 kwietnia br. dr hab. Żanna Sładkiewicz poprowadziła seminarium metodyczne («мастер-класс») nt. „Nauczanie mowy potocznej na lekcjach języka rosyjskiego jako obcego”. Następnie doc. dr Helena Pustoszyło, kierownik Katedry Języka Rosyjskiego i Białoruskiego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie wygłosiła referat „Socjalno-psychologiczny trening na lekcjach języka rosyjkiego jako obcego”. W niezwykle interesujący sposób zagadnienie „Karaoke po rosyjsku jako metoda rozwiązania problemów fonetycznych przy nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego” zreferowała mgr Irina Kraskowska, przedstawiając ciekawą ofertę Letniej Szkoły Językowej przeznaczoną dla studentów obcokrajowców, której zorganizowanie jest planowane w sierpniu tego roku w Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Maj 2015 - 14:10; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz Ostatnia zmiana: środa, 13. Maj 2015 - 14:41; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz