JUBILEUSZ PROFESOR JANINY BARTOSZEWSKIEJ

 

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Janiny Bartoszewskiej, 45-lecia pracy naukowej oraz 25-lecia pełnienia funkcji kierownika Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich/Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego odbył się 14 listopada 2013 na Wydziale Filologicznym. Pani Profesor dr hab. Janina Bartoszewska jest znaną w kraju i za granicą badaczką fonetyki, fonologii,  grafemii i ortoepii w zakresie języków: rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Absolwentka dwóch uniwersytetów (Moskiewskiego i Leningradzkiego), położyła niekwestionowane zasługi dla rozwoju gdańskiej rusycystyki i slawistyki.

Uroczystości towarzyszyło seminarium naukowe zatytułowane Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, w którym udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, prof. dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr inż. Marek Iwanowski, dr Jurand Czermiński. Obradom przewodniczyła dr Wanda Stec, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wzruszającą laudację wygłosiła Pani Dyrektor prof. UG dr hab. Marcelina Grabska.
Dr Ewa Konefał odczytała nadesłane Jubilatce życzenia od Konsula Generalnego Republiki Białoruś Pana Aleksandra Korola, profesora Walerego Mokijenko z Uniwersytetu w Petersburgu oraz studentki III roku filologii rosyjskiej Justyny Windorpskiej, przebywającej na stażu naukowym w Kaliningradzie.
Podczas uroczystości wręczono Pani Profesor księgę jubileuszową, zatytułowaną właśnie Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej,  zredagowaną przez dr Ewę Konefał i dr Katarzynę Wojan. Przy wręczaniu księgi obecna była Pani redaktor Wydawnictwa UG dr Dagmara Zawistowska-Toczek.
W tomie Od dźwięku do słowa... zamieszczono teksty specjalistyczne z szeroko rozumianej dziedziny filologii i językoznawstwa, dedykowane, często bardzo osobiście, Pani Profesor przez Jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Kształtując treść artykułów, autorzy starali się uwzględnić fascynacje naukowe i osobiste upodobania Jubilatki. Księga zawiera 21 artykułów naukowych autorstwa zarówno uznanych w świecie autorytetów nauki (m.in. Walerego Mokijenko), jak i będących aktualnie na drodze do kariery naukowej doktorów i doktorantów. Zaproszeni autorzy są często prekursorami w danej dyscyplinie (filologia śledcza, fotoleksykografia, leksykografia chronologizacyjna, międzyjęzykowa akustyczna konfrontacja dźwięków mowy). Istotnym elementem publikacji jest oprogramowanie Ekaterina-5 z klawiaturą homofoniczną na załączonym dysku CD, autorstwa Juranda Czermińskiego.
  • Galeria zdjęć z Jubileuszu Profesor Janiny Bartoszewskiej. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Listopad 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Kwiecień 2014 - 10:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny